Beach. Illustration copyrighted.
Do you know…
  • DE HOF VAN EDEN - Is de tuin van Eden nog wel eens gevonden? Antwoord

  • Hoe was het in de hof van Eden? Antwoord (in Engels)

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

Op een goeie dag zal Christus terug komen en een nieuwe hemel en aarde scheppen:

een nieuw paradijs voor hen die in Hem geloofden en wiens zonden vergeven waren.

Uiteindelijk zal God het paradijs herstellen.

Opnieuw zal er geen dood of lijden of kwaad zijn. Ons zwoegen en werken in deze wereld duurt slechts kort in het kader van de eeuwigheid.

We zullen de eeuwigheid doorbrengen met God's nieuwe schepping

Wat prachtig zal dat zijn. Stel je voor dat je een eeuwigheid hebt om de oneindige schepping van alwetende, almachtige God te ontdekken.

We zullen God loven in de hemel voor Zijn werk als Schepper en Verlosser, “U bent waardig, onze Heer en God, de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen” (Openb. 4:11)