Kid Explorers navigation bar
Jungle Border
Er zijn fantastische verhalen te vinden in de Bijbel!Turtle

Welk verhaal is jouw favoriet?

  Noah's Ark on the floodwaters. Photographer: Paul S. Taylor. Copyright, Films for Christ.
 • Noach en de ark - Een grote vloed kwam over de hele aarde vanwege de zonde van de mensen. God spaarde Noach, zijn gezin en tenminste twee van elk soort landdieren. (Genesis 6-9 | korte opsomming) | kleurplaat | woordzoeker

   (Hoeveel mensen overleefden de vloed? Antwoord)

 • Doortocht door de Rode Zee - Het volk Isral zat gevangen tussen de Rode Zee vr hen en de aanstormende legers van Egypte achter hen. God maakte een pad door de Rode Zee en liet zijn volk veilig naar de overkant trekken, terwijl het hele leger van Egypte verdronk in de zee. (Ex. 14)

 • De strijd om Jericho - Het volk van Isral marcheerde rondom de muren van Jericho. Ze bliezen op hun trompetten en God zorgde ervoor dat de muren van de stad instortten. (Jozua 6)

   (Is er een wetenschappelijk bewijs dat de muren werkelijk instortten? Ga…)

 • David en Goliath - Een jongen durfde te gaan vechten met een grote reus. Met Gods hulp doodde hij de reus. (1 Sam 17)

  Lion face (photo copyrighted)

 • De vurige oven - Drie jonge mannen gehoorzaamden God, zelfs toen ze bedreigd werden door een koning. Ze werden in een vurige oven gegooid en raakten toch niet gewond. Zelfs roken hun kleren niet naar rook. (Danil 3 | Kleuplaten/: enter en opslaan)

 • Danil in de leeuwenkuil - werd gegooid in een kuil met hongerige leeuwen, maar God beschermde hem en hem werd geen haar gekrenkt. (Danil 6 | kleurplaat)

 • Esther werd koningin - Een mooi Joods meisje wordt uitgekozen om koningin te worden, de vrouw van de machtigste koning in de wereld. God gebruikt haar om het volk Isral te redden van de ondergang. (Esther 1-10)

  Small fish (photo copyrighted)

 • Broden en vissen - Een jongen deelde zijn lunch met meer dan 5000 mensen. Toen ze gegeten hadden had iedereen genoeg en er was nog zat over. (Joh 6:1-14)

…En er zijn nog veel en veel meer fantastische verhalen in de Bijbel (lees een opsomming met geluid)

Next Page
Volgende - Meer verbazingwekkende feiten
over de Bijbel