Waarom worden mijn gebeden niet verhoord?

Zie deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Indonesisch,

Worden alle gebeden beantwoord? De bijbel leert dat God onze gebeden beantwoordt (Joh. 16:24); maar de bijbel zegt ook, dat er voorwaarden zijn voor effectief bidden. Welke redenen geeft de bijbel voor het niet beantwoorden van onze gebeden?

 1. Woman praying. Photo copyrighted.

  We geloven niet echt dat God ze kan beantwoorden.
  Jezus zei:

  “Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.” (Mat. 21:22)

  Jacobus schreef:

  “Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.” (Jac. 1:6-8).

  Geloven is waarschijnlijk de best bekende voorwaarde voor gebed. Maar er zijn meer redenen dat gebeden niet worden beantwoord.

 2. We vragen uit verkeerde motieven.

  En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.” (Jac. 4:3).

 3. Onbeleden zonde scheidt ons van God, zodat Hij niet kan horen.

  De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. (Jes. 59:1-2).

 4. We koesteren afgoden in ons hart die tussen God en ons instaan.

  ‘Mensenkind, deze mannen koesteren hun afgoden en hebben niets anders voor ogen dan de zonde die hen ten val brengt. Moet ik me dan door hen laten raadplegen?” (Ez. 14:3).

 5. We geven geen antwoord op de roep van hen die in nood zijn.

  “Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.“ (Spr. 21:13).

 6. We blijven niet in Gods woord en Gods woord blijft niet in ons.

  “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.” (Joh. 15:7).

Wat belooft God altijd aan hen die geloven?

 1. Redding

  “want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’” (Rom. 10:13).

 2. Vergeving van zonden

  “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” (1 Joh. 1:9).

 3. Wijsheid

  “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.” (Jac. 1:5).

Heel belangrijk is dit, we moeten God toebehoren voordat we gemeenschap kunnen hebben met God. “Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’” (Joh. 8:47).

Soms zien we Gods antwoorden niet of begrijpen ze niet.

God is alwetend en hij kan dingen zien die wij niet zien. De bijbel leert ons om meer op God te vertrouwen dan op ons eigen verstand als het gaat over wat het beste voor ons is.

“Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.” (Spr. 3:5-6).

De bijbel zegt ook, dat God werkt op een manier die wij soms niet kunnen begrijpen:

“Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.” (Isaiah 55:8-9).

1 Kor. 13:12 zegt ons dat we nu de dingen als in een mist zien, als in een spiegel, maar op een dag zullen we helder kunnen zien en begrijpen hoe God onze gebeden beantwoordde.

[ Als deze informatie je van dienst is geweest wilt je dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor jou en je gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Translated by: Josine

Auteur: Dawson McAllister van Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY