a ministry of Films for ChristAz ERÕ legyen veled! - May the Force be with you
(Az ERÕ legyen veled!)

Olvasható még: English, German, Spanish

Réges régen az ERÕT különös és gyönyörû hatszárnyú teremtmények vették körül1. Mindegyikük eltakarta a szemét két szárnyával a megközelíthetetlen fényesség miatt2. Egy lázadás nyomán háború tört ki a mennyben, és emiatt villámként leesett az égbõl4 egy elszigetelt bolygóra az, akit Fényes Hajnalcsillagnak hívnak3. Õ lett a SÖTÉTSÉG a bolygón, s elkezdte gonosz munkáját a bolygó lakosaiban.5 Elvette az akaratukat6 és szolgaságot7, szenvedést, halált és rombolást8 hozott az egész lakosságra.

Az ERÕ azonban kiállt az Igazság mellett, ezért figyelmeztette a bolygót, hogy meg lesz tisztítva minden gonoszságtól.9 Bizonyítván jóságát, az ERÕ (más néven „A Fényes Hajnalcsillag”10), maga is a bolygó egyik lakosa lett.11 A SÖTÉTSÉG azonban olyan erõs volt, hogy amikor az ERÕ megjelent, gyûlölték12 és megölték. Õ viszont sokkal erõsebb volt a halálnál13, és legyõzte azt. Ezután azok, akik hallgattak a belsõ világosságra14 (ami kijelentette az ERÕ akaratát), elfordultak a gonosztól és az ERÕNEK szánták magukat15. A SÖTÉTSÉG el lett távolítva a szívükbõl és megmenekültek16 a haláltól és pusztulástól.

Kép a Csillagok Háborújából - Darth, Star Wars image - Darth

A Csillagok Háborújának története egy ember képzeletének szüleménye. A valóság az, hogy a Hatalmas Isten az ERÕ a világmindenségben mindörökké. A SÖTÉTSÉG pedig a Sátán. A Biblia elmondja, hogy a Sátán elvette az akaratodat, a szívedben munkálkodik és rabjává tett, hogy az õ akaratát szolgáld. Õ „e világ istene”. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a Sátán ellenségei vagyunk, feltételezhetjük, hogy Isten oldalán állunk.

Az alábbiakból megtudhatod, vajon a te szívedben is munkálkodik-e a SÖTÉTSÉG: Hazudtál már életedben? Ha igen, akkor hazug vagy. Loptál már valaha (lényegtelen, hogy kicsi vagy nagy dolgot)? Ha igen, akkor tolvaj vagy. Jézus azt mondta, hogy ha kívánsággal néztél egy nõre, akkor házasságtörõ vagy. Ha gyûlöltél valakit, akkor gyilkosságot követtél el a szívedben. Vajon minden másnál jobban szereted Istent? Vagy csináltál magadnak egy saját „istent” (azzal, hogy megvan a saját elképzelésed Istenrõl)? Kimondtad-e Isten nevét káromkodva, szentnek tartod-e a nyugalom napját, tiszteled-e a szüleidet, kapzsi vagy-e? Ítéld meg magad: megszegted-e a Tízparancsolatot?

Kép a Csillagok Háborújából - Fénykard, Star Wars image - Light Saber

Mit gondolsz, ha Isten ismeri a titkos dolgaidat és minden sötétségben elkövetett tettedet, vajon bûnösnek vagy ártatlannak fog nyilvánítani az Ítélet napján? Te is tudod, hogy a bûnösök közé sorol. Akkor vajon a Mennybe vagy a Pokolba fogsz kerülni? Haragjától csak úgy menekülhetsz meg, ha megbánod bûneidet és hiszel a Megmentõben, Jézus Krisztusban. Amikor Õ meghalt a kereszten, azzal Õt büntették meg helyettünk, a mi bûneink miatt. Õ ült a vádlottak padjára és letöltötte helyettünk a büntetést. Aztán feltámadt a halálból, legyõzve a halált. Valld be bûneidet Istennek most! Higgy Jézusban, és akkor átjutsz a halálból az életbe! Akik engedelmeskednek az Evangéliumnak, többé nincsenek a sötétségben, hanem a „fény páncéljába” öltöznek. A fénykardjuk a Biblia szavának „kétélû kardja”. Olvasd az Igét minden nap, gondolkozz rajta, tartsd meg és használd az ellenség ellen!

 1. Isaiah 6:1-2
 2. 1 Timothy 6:16
 3. Isaiah 14:12-15
 4. Luke 10:18
 5. Ephesians 2:2
 6. 2 Corinthians 4:4
 7. 2 Timothy 2:26
 8. John 10:10
 1. Acts 17:30-31
 2. Revelation 22:16
 3. Hebrews 2:14-15
 4. John 3:19-21
 5. Acts 2:24
 6. Romans 2:15
 7. Acts 20:21
 8. Romans 10:9-11
Kép a Csillagok Háborújából - Harci jelenet - A Királynõ, Star Wars images - Fight Scene - Queen

Írta: Ray Comfort (traktátusként is kapható).
Fordította: Molnár Csaba
Christian Spotlight on the Movies (Keresztény mozifigyelõ): A Csillagok Háborúja: Baljós árnyak és a Csillagok Háborúja (új feldolgozás) szemléibõl.

Christian Spotlight