Beach. Illustration copyrighted.
Do you know…

Koks buvo Edeno sodas ir kas jame vyko? Atsakymas

Ar buvo kada nors surastas Edeno sodas? Atsakymas

Vieną dieną Kristus sugrįš ir sukurs naują dangų ir naują žemę

rojų tiems, kurie patikėjo Juo ir gavo nuodėmių atleidimą

Galiausiai Dievas sugrąžins žmonėms rojų.

Vėl ateis laikai, kai nebebus daugiau nei mirties, nei kančių, nei blogio. Tuomet šio pasaulio sunkumai ir suspaudimai nuostabios amžinybės akivaizdoje mums atrodys tik kaip trumputė akimirka.

Amžinybėje mes gyvensime nepaliaujamai tyrinėdami naująją Dievo kūriniją…

Įsivaizduok sau—tau prieš akis ištisa amžinybė ir tu netrukdomas gali tyrinėti beribius ir neišsemiamus visa žinančio ir visagalio Dievo kūrinijos lobynus!

Danguje mes šlovinsime Dievą, už Jo kaip Kūrėjo ir Atpirkėjo atliktą darbą. "Vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes Tu visa sutvėrei—Tavo valia visa yra ir buvo sutverta" (Apreiškimo 4, 11).

Next Page