Yaratılış (Genesis)


Back to previous chapterNext chapter

Bölüm 7

Not
  • Does the Bible claim that the Flood of Noah covered the entire Earth? Cevap
  • Could Noah's Ark really hold all the animals preserved in the flood? Cevap

1 RAB Nuh'a, “Bütün ailenle birlikte gemiye bin” dedi, “Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum.

2-3 Yeryüzünde soyları tükenmesin diye yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan ikişer çift, kuşlardan yedişer çift al.

4 Çünkü yedi gün sonra yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım her canlıyı yeryüzünden silip atacağım.”

5 Nuh RAB'bin bütün buyruklarını yerine getirdi.

Not
  • Noah's Flood - where did the water come from? Cevap

6 Yeryüzünde tufan koptuğu zaman Nuh altı yüz yaşındaydı.

7 Nuh, oğulları, karısı, gelinleri tufandan kurtulmak için hep birlikte gemiye bindiler.

8-9 Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi temiz ve kirli sayılan her tür hayvan, kuş ve sürüngenden erkek ve dişi olmak üzere birer çift Nuh'a gelip gemiye bindiler.

Not
  • Does the Bible claim that the Flood of Noah covered the entire Earth? Cevap
  • How did various animals get from the Ark to isolated places, such as Australia? Cevap
  • How did both freshwater and saltwater FISH survive the Flood? Cevap

10 Yedi gün sonra tufan koptu.

11 Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı.

12 Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı.

13 Nuh, oğulları Sam, Ham ve Yafet, Nuh'un karısı ve üç gelini tam o gün gemiye bindiler.

14 Onlarla birlikte her tür hayvan - evcil hayvanların, sürüngenlerin, kuşlarla uçan yaratıkların her türü - gemiye bindi.

15 Soluk alan her tür canlı çifter çifter Nuh'un yanına gelip gemiye bindi.

16 Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. RAB Nuh'un ardından kapıyı kapadı.

17 Tufan kırk gün sürdü. Çoğalan sular gemiyi yerden yukarı kaldırdı.

18 Sular yükseldi, alabildiğine çoğaldı; gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı.

Not
  • Did Noah and family need oxygen tanks when they above the mountains? Cevap

19 Sular öyle yükseldi ki, yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı.

20 Yükselen sular dağları on beş arşın aştı.

21-22 Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu; kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler, bütün insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü.

23 RAB insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti, yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı.

24 Sular yüz elli gün yeryüzünü kapladı.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext