Sorularınızın Cevabı İsa Mesih Mi?

  Niçin?
  Dünyamız neden böyledir? (zulüm, acı, acımasızlık ve ölümle dolu)
  Eğer Tanrı herseyi bilen, gücü herşeye yeten ve seven bir Tanrıysa… gerçekten böyle bir dünyayı yaratırmıydı?

Eğer Siz Tanrı Olsaydınız… Siz Nasıl Bir Dünya Yaratırdınız?
  Acısız bir dünya
  İnsanların birbirlerine şefkatle ve adaletle davrandığı bir dünya
  Sevgi, işbirliği ve özgürlükle dolu bir dünya
Şaşıracaksınız ama …
  Tanrı’nın başlangıçta yarattığı dünya tam tamına böyleydi.

1. Bizi Seven Tanrı İnsanlık İçin Mükemmel bir Cennet Bahçesi Yarattı! (Tanrı Yaradan’dır)
  Mükemmellik “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü” (Kutsal Kitap: Yaratılış 1:31).
  Acı, zulüm ve ölüm yoktu - sadece harika bir yaşam sürdürmek için özgürlük vardı.
  Tanrı herşeyi yarattığına göre, o herşeyin rabbidir.
Tanrı, kendisine itaat etmek ya da hükümranlığına karşı gelmek konusunda insana seçme hakkı verdi. Tanrı gaddar bir hükümdar değil, sadece tek bir basit kural koydu…


2. İnsan İsyanı Seçti.
  Kendi ahlakına göre, kendi yolunu çizmeyi isteyen insan Tanrı’ya karşı çıkmayı seçti. İnsanın seçimi günaha düşüşle sonuçlandı. Basit olarak günah, Tanrı’ya itaatsızlık demektir. Tanrı Yaradan olduğu için ona itaat edilmeli. Daha önemlisi Tanrı’nın bizzat kendisi doğrunun ölçüsüdür. Günah, Tanrı’dan ruhsal ayrılığın ve fiziksel ölümün nedenidir. Tanrı mükemmel ve lekesiz (saf) olduğu için ayrılık oldu. Günah, Onun saflığı içinde barınamaz, adaleti de günahın cezasız kalmasına izin vermez.

  Günahtan dolayı, doğal dünya da lanetlendi ve ölmeye başladı. Toprağın verimi azalmış ve yemek bulmak daha zorlaşmıştı. İnsan daha az bir hasat karşılığında daha fazla çalışmak zorundan kalmıştı. İnsanlar, acımasızlığa, cinayete, şevhete ve aile içinde bozukluğa giden günahın insan ilişkilerindeki etkisini artık fark etmeye başlaycaklardı.

  Yaratıcısı ve Tanrısına karşı isyan içinde yaşayan insanlık günah işlemeye devam ediyor. Bunun için bugün dünya acılarla doludur. İnsan, Tanrı’nın mukemmel yaratılışını bozmanın sorumluluğunu almalıdır.

  İnsan, kendi sevaplarının, dinsel ibadetlerinin veya felsefelerinin aracılığıyla Tanrı’ya erişmek için ne kadar çok çalışırsa çalışsın, günahı yüzünden Tanrı’nın sevgisini ve yakınlığını tanıyamaz ve onları yaşayamaz. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23).


3. Tanrı Yarattıklarını Sevdiğinden, İsa Mesih Günahlarımızın Bedelini Ödemek İçin Canını Verdi (Tanrı Bizim Kefaretimizdir)
  İsa Mesih Tanrı’yla ilgili gerçeği anlatmaya ve insanın isyanının karşılığı olan cezayı ödemek için dünyaya indi.
  • Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul (İsa Mesih) O'nu tanıttı.
  • 2 Korintliler 5:21 şöyle der: Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Yani, Tanrı’nın haklı adaletinin gerektirdiği sonsuz ölüm cezasına çarptırılmayalım diye İsa Mesih çarmıhta bizim yerimize öldü.

  İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü ve ölümü yenerek dirildi. (1. Korintliler 15:22 : “Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak”. Ve 54-57 ayetlerinde, “Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, ‘Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!’ diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. ‘Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?’ Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa'dan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun!”

  İsa Mesih’e iman etmeden günahlarımız bağışlanamaz ve Tanrı’yla sonsuz bir dostluğa kavuşamayız. “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8). İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6).


4. Bir gün İsa Mesih dünyaya dönüp yepyeni bir dünya ve yepyeni bir gök yaratacak.
Ona iman edip günahlarından bağışlananlar için yeni bir cennet.
  Sonunda, Tanrı dünyayı tekrar cennet yapacak. Başlangıçta olduğu gibi artık ne ölüm, ne acı ne de kötülük olacak. Bu dünyada yaşadığımız acılar sonsuz yaşamımızla kıyaslandığında kısa bir an gibi gelecek.

  Sonsuz yaşamımızı Tanrı’nın yeni yaratılışını araştırmakla geçireceğiz… Bu ne kadar harika olacak! Herşeyi bilen, gücü herşeye yeten Tanrı’nın sınırsız yaratıklarını keşfetmek için sonsuz zamana sahip olmanızı bir düşünün!

  Biz cennetteyken Tanrı’yı Yaratıcı ve Kurtarıcı işleri için öveceğiz: “Rabbimiz ve Tanrımız! Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.” (Vahiy 4:11)


5. Günahlarınızdan bağışlanıp Yaratıcınız ve Kurtarıcınız olan Tanrı’yla harika bir dostluğa kavuşabilirsiniz!
  O’na iman edin, onun sunduğu bağışlamadan nasibinizi alın. “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12).

  Cennetteki sonsuz yaşam için Tanrı’ya güvenin, “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16).

  Şimdiki hayatınızın sevinci için Tanrı’ya güvenin. “Ben onların hayatları olsun ve ona bol bol sahip olsunlar diye geldim” (Yuhanna 10:10).


Bu, Hayatınızın En Önemli Kararıdır.
Bu kararı ertelemeyin. Tanrı’nın yaşam armağanını bugün kabul edin!
  Kutsal Kitap şöyle diyor, “Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi.” (İbraniler 9:27) Bir gün her birimiz evreni yaratan Tanrı’yla yüz yüze gelmek zorunda kalacağız. Yargı günü olacaklar şimdi vereceğiniz kararlara bağlıdır.
(Mesih’in sunduğu kurtuluşu şöyle bir duayı içten dua ederek kabul edebilirsiniz):
Tanrım, senin iyi ve sevgi dolu olduğunu biliyorum. Bu dünyayı mukemmel yarattın ama günahtan dolayı dünya bozuldu ve senin tarafından yenilenmeye ihtiyacı var. Benim günahlı olduğumu kabul ediyorum. Benim yerime ölerek günahlarımı bağışlattığın için sana teşekkür ederim. Sen ölümden dirilerek hem bu dünyada, hem de öbür dünyada bana yeni yaşam kazandırdığın için sana şükrederim. Sana bağlı kalmam ve seni hoşnut kılacak şekilde yaşamam için bana yardım et. İsa’nın adıyla dua ederim, amin.


Eğer bu duayı içtenlikle ettiyseniz, artık Rab İsa Mesih’le olan dostluğunuzun yenilendiğinden emin olabilirsiniz. Tanrı artık sizi bir günahkâr olarak görmüyor. Tanrı sizde Mesih’in doğruluğunu görüyor: “Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.” (2 Korintliler 5:17)

Yeni yaşamınızda size yardım edebilmemiz için aşağıdaki adreste sizden haber bekliyoruz. Ayrıca, size yardımcı olacağını düşünerek:

 • Tanıdığınız Mesih imanlısı bir arkadaşınız ya da akrabanız var mı?
 • Şehirinizde bildiğiniz bir kilise ya da Protestan İnanlı Topluluğu var mı?
 • İnsanlığa verilen Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap’ı (Kitabı Mukaddes) okuyun.
 • Tanrı’ya dua edin. O gerçekten sizi kayırır ve kendisiyle konuşmanızı ister. Mesih imanlısı olmak aslında İsa Mesih aracılığında Tanrı’yla dost olmaktır.

Yazar: Films for Christ den Mark Van Bebber.

Yazınızı şu adrese yollayınız:
Films for Christ | Christian Answers Network (ChristianAnswers.Net) | PO Box 1167, Marysville WA 98270-1167, USA

Translated by: Alan

See this page in: İngilizce (English), Hollândaca, Endonezyaca, Japonca, Ukrainian