Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Защо много Арабски Християни се отнасят към Господ като “Алах”?

Вижте тази страница на: англичаните (English)
Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

“Алах” е Арабската дума за “Господ” и е била така дълго преди съществуването на Исляма. Иметата “Алах” и “Господ” са обикновено заместими в Мюсюлманската религия и в Близоизточните култури. Из предишни Мюсюлмани, много преобърнати към Християнството често се обръщат към Господ като “Алах.” (Това е въпреки факта че осъзнават очевидни разлики между характер на Господ както е описан в Библията сравено с Мюсюлманските писания. Например, макар че Християни, Мюсюлмани и Евреи твърдо вярват само в един Бог, Християните имат допълнителна доктрина на Тройцата.)

Естествено, думата “Господ” не се точно появява в оригиналните Юдейски и Гръцки манускрипти на Библията, приети като Свети от Християни и Мюсюлмани. Господ” е стара Английска дума, която се е развила от Индо-Европейска дума, означваща “това което е призовано,” която е също прародител на Немската дума Гот (означаваща: Господ).

Book: Building Bridges.

Навигаторите, добре познавана евангелийска Християнска организация, е публикувала следното:

“…Интересно е да се види че, отричайки Атинската неправилна идея за Господ, Павел не е отрекъл думата която са използвали за Господ, Теос която е била обикновената дума за Господ.

Някои Християни немислещо казват ‘Алах не е Господ.’ Това е най-крайното богохлуене за Мюсюлманите, и също, е трудно да се разбере. Алах е най-първата дума за Господ. Тя означава ‘Господът.’ Има някои малки изключения. Например, Библията в някои Мюсюлмански земи използва дума за Господ освен Алах (Фарси и Урду са примери). Но за повече от пет стотин години преди Мохамед, голямата маса от Евреи и Християни в Арабия са наричали Господ по името Алах. Как, тогава, можем да кажем че Алах е невалидно име за Господ? Ако е, към кого са се молили Евреите и Християните?

Господ ‘Алах’ в техните Библии, химнове, поеми, писания, и покланяния за повече от деветнайсет века. Каква обида към тях е когато им кажем да не използват тази дума ‘Алах’! Вместо да свържем разстоянието между Мюсюлмани и Християни, ние разширяваме процепа на разделение между нас и тях когато подкрепяме такава доктрина. Тези които все ощя настояват че това е богохулие да се отнесе към Господ като Алах трябва също да видят че бащата на Мохамед е бил наречен Абд Алах, ‘Божият служител,’ много години преди неговият син да е бъдел роден или Исляма да е бил основан!”

—откъс от BUILDING BRIDGES от Фуад Акад (Колорадо Спрингс, Колорадо: Navpress), p.22).

Reaching Muslims for Christ, book photo

Публикуващата част на Муди Библейския Институт е побликувала следното:

“Когато е предопоставено че Християните и Мюсюлманите обожават същият Бог, има някои – Християни и Мюсюлмани – които казват че това просто не е вярно. Тези които отричат основно се съгласяват че Християните и Мюсюлманите обожават един Бог, но не приемат че е същия Бог. Наистина, този проблем е повече Християнски проблем отколкото Мюсюлмански. Когато Мюсюлманин разбере че Господ може да бъде под друго име освен Алах (например, Господ. Оняме, и т.н.), той би се съгласил че Християните и Мюсюлманите обожават “съшият Бог.” По същото време, той би настоил, обаче, че Християните бъркат като “свързват” (избягват) други с Господ. Това заключение израства от общото неразбиране из Мюсюлманите, основано частно от Корана (5:119), че Християните обожават Тройца на Баща, Майка, и Син.

Проблемът който среща Християните е от друг вид. То е въпрос на дали можеш да кажеш че обожаваш същият Бог когато има толкова различни разбирания на природата на Бог. Тези които са безпокоено от тази тревога казват че макар че Християните и Мюсюлманите използват същото име за Бог и много от същите думи да Го опишат, те не говорят за същия Бог защото Християните говорят за Триединния Бог, Баща, Син и Свети Дух…”

—откъс от REACHING MUSLIMS FOR CHRIST: A Handbook for Christian Outreach Among Muslims от Уилиям Дж. Саал (Chicago: Moody Press, 1991) (© 1991 Arab World Ministries).

Answering-Islam.org

Answering-Islam е Християнски интернетен сайт който сравнява бога на Исляма с Бога на Библията. Дава дълбоки переспективи на обсъждането на дали е подходящо да се отнася към Господ като Алах.

Вижте Answering-Islam.org.

Да научите повече за Исляма, моля вижте…
What is Islam? Click here for more info…
[ Преглед за Християни ]

Translated by: Vlad Velinov

Compiled and provided by Films for Christ.

Авторско право © 2001, Films for Christ, Всички Права Запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA        


Go to index pageChristian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ