Smiling Arabic man. ID: SH1WBCu9f88. Photographer: Haad Ul Zaman.

Защо много Арабски Християни се отнасят към Господ като “Алах”? Едно и също ли са Аллах и Богът на християнството?

Вижте тази страница на: англичаните (English)
The Dome of the Rock, a holy place of Islam, located on the Temple Mount in the Old City of Jerusalem. Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.
„Тъй като ивритът и арабският са тясно свързани семитски езици, общоприето е, че Аллах и библейските Елохим са сродни производни от същия произход, както е Eloah, еврейска дума, която се използва (напр. в Книгата на Йов) да означава (Богът), а също и бог или богове, както е случай на Елохим. Елохим и Eloah в крайна сметка произлизат от корена El, пикантно, вероятно генеризиран от El (божество), както в угаритски ’lhm (само съгласни), което означава деца на El (древният близкоизточен бог-създател в традицията преди Авраам). В еврейските писания Елохим се използва като описателно заглавие за Бога от писанията, чието име е YHWH, както и за езически богове.“ [Wikipedia]

Also, see “Бог” and “Имената на Бога

арабски: الله‎ = Алах (Аллах)

Въведение

„Алах“ е Арабската дума за „Бог“ и е била така дълго преди съществуването на Исляма. Иметата „Алах“ и „Господ“ са обикновено заместими в Мюсюлманската религия и в Близоизточните култури. Из предишни Мюсюлмани, много преобърнати към Християнството често се обръщат към Господ като „Алах.“

Това е въпреки факта че осъзнават очевидни разлики между характер на Господ както е описан в Библията сравено с Мюсюлманските писания. Например, макар че Християни, Мюсюлмани и Евреи твърдо вярват само в един Бог, Християните имат допълнителна доктрина на Тройцата.

Естествено, думата „Бог“ не се точно появява в оригиналните Юдейски и Гръцки манускрипти на Библията, приети като Свети от Християни и Мюсюлмани. „Бог“ е стара Английска дума, която се е развила от Индо-Европейска дума, означваща „това което е призовано,“ която е също прародител на Немската дума Гот (означаваща: Бог).

Разбира се, думата „Бог“ всъщност не се появява в оригиналния иврит или гръцки ръкописи на Библията, приети за свещени както от християни, така и от мюсюлмани. „Бог“ е стара английска дума, която се е развила от индоевропейска дума, означаваща „това, което се призовава“, която също е прародител на немската дума Gott (значение: Бог).

„Името Аллах, както самият Коран свидетелства, е било добре познато в предислямска Арабия. Наистина, както то, така и женската му форма, Allat, се срещат не рядко сред теофорните имена в надписи от Северна Арабия.“ —Arthur Jeffrey, Islam: Mohammed and His Religion (New York: Bobbs-Merrill Company, 1975).

Навигаторите, добре познавана евангелийска Християнска организация, е публикувала следното:

Copyrighted © image. Book: Building Bridges
Книга: Изграждане на мостове

„…Интересно е да се види че, отричайки Атинската неправилна идея за Господ, Павел не е отрекъл думата която са използвали за Господ, Теос която е била обикновената дума за Господ.

Някои Християни немислещо казват „Алах не е Господ“. Това е най-крайното богохлуене за Мюсюлманите, и също, е трудно да се разбере. Алах е най-първата дума за Господ. Тя означава „Господът“. Има някои малки изключения. Например, Библията в някои Мюсюлмански земи използва дума за Господ освен Алах (Фарси и Урду са примери). Но за повече от пет стотин години преди Мохамед, голямата маса от Евреи и Християни в Арабия са наричали Господ по името Алах. Как, тогава, можем да кажем че Алах е невалидно име за Господ? Ако е, към кого са се молили Евреите и Християните?

А какво да кажем за 10-12 милиона арабски християни днес? Те наричат Бог „Аллах“ в своите библии, химни, поеми, писания и богослужения повече от деветнадесет века. Каква обида за тях, когато им кажем да не използват тази дума „Аллах“! Вместо да преодолеем разстоянието между мюсюлмани и християни, ние разширяваме пропастта на разделението между тях и нас, когато насърчаваме такава доктрина. Тези, които все още настояват, че е богохулство да се говори за Бог като Аллах, трябва също така да имат предвид, че бащата на Мохамед е бил наречен Абд Аллах, „Божи слуга”, много години преди синът му да бъде роден или ислямът е основан!“

—откъс от BUILDING BRIDGES от Фуад Акад (Колорадо Спрингс, Колорадо: Navpress), p.22).

Copyrighted © image. Reaching Muslims for Christ, book photo.
Книга: Достигане на мюсюлманите за Христос

Публикуващата част на Муди Библейския Институт е побликувала следното:

„Когато е предопоставено че Християните и Мюсюлманите обожават същият Бог, има някои – Християни и Мюсюлмани – които казват че това просто не е вярно. Тези които отричат основно се съгласяват че Християните и Мюсюлманите обожават един Бог, но не приемат че е същия Бог. Наистина, този проблем е повече Християнски проблем отколкото Мюсюлмански. Когато Мюсюлманин разбере че Господ може да бъде под друго име освен Алах (например, Господ. Оняме, и т.н.), той би се съгласил че Християните и Мюсюлманите обожават “съшият Бог.” По същото време, той би настоил, обаче, че Християните бъркат като “свързват” (избягват) други с Господ. Това заключение израства от общото неразбиране из Мюсюлманите, основано частно от Корана (5:119), че Християните обожават Тройца на Баща, Майка, и Син.

Проблемът който среща Християните е от друг вид. То е въпрос на дали можеш да кажеш че обожаваш същият Бог когато има толкова различни разбирания на природата на Бог. Тези които са безпокоено от тази тревога казват че макар че Християните и Мюсюлманите използват същото име за Бог и много от същите думи да Го опишат, те не говорят за същия Бог защото Християните говорят за Триединния Бог, Баща, Син и Свети Дух…“

—откъс от REACHING MUSLIMS FOR CHRIST: A Handbook for Christian Outreach Among Muslims от Уилиям Дж. Саал (Chicago: Moody Press, 1991) (© 1991 Arab World Ministries).

Лунен бог?

Аллах не е древен лунен бог, както някои обвиняват. Мюсюлманските астрономи прецизно изучават движенията на Луната, защото това е необходимо за ислямския календар; полумесецът бележи началото и края на неговите месеци. Същото беше вярно и във вавилонския календар. Самият Коран заявява, че Луната е творение и знак на Бог, но не и самия Бог. Стих 37 от сура (сура), глава 43 от Корана изрично заявява,

„И от Неговите знамения са нощта и денят и слънцето и луната. Не се поклонете пред слънцето или пред луната, а се поклонете пред Аллах, Който ги е направил такива, ако трябва да бъде Него, на когото се кланяте…“

Троица

За да се разграничат от мюсюлманите, някои арабски християни се обръщат към Бог с имената:
Allāh al-Ab—Бог, Отец
Allāh al-Ibn—Бог Син
Allāh al-Ruh al koudous—Бог Свети Дух

Повече информация

Да научите повече за Исляма, моля вижте…
What is Islam? Click here for more info…
[ Преглед за Християни ]

Преведено от: Vlad Velinov

Съставено и предоставено от Films for Christ.

Авторско право © 2001, 2011, 2017, 2018, 2021, Films for Christ, Всички Права Запазени - с изключение на споменатите в страницата Използване и авторско право щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

home pagedirectory