Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Висшите свещеник влязъл ли е в Святото от Святи с въже завързано около глезена си?


Rope. Photo copyrighted.

Moже да сте чували тази история от преди. Казано е че понеже висшият свещеник е можел да бъде убит от Господ в Святото от Святи ако не е подготвен правилно според Божествени инструкции, въже е било рутинно завързано за неговия глезен. Тогава, ако той паднал мъртъв, неговото тяло е можело да бъде издърпано навън. Различни версии на това твърдение са били повтаряни из Християни и Евреи.

До сега, не сме открили оригиналния източник, но очевидно е произлязъл дълго след последния Еврейски Храм е заминал. Библйеското и историческото доказателство показва че е нямало никакво въже, поне не в ежедневно използване.

High priest.

Д-р У.E. Нънали, професор по Юдейски и ранен Юдаизм, казва:

“Въжето на висшата свещеническа легенда е точно това: легенда. Има странно начало в Средновековието и продължава да бъде повтаряна. Не може да бъде намерена никъде из Библията, Апокрифите, Свитъците на Мъртвото Море, Йосефус, Псевдопиграфиите, Талмуда, Мишната, или друг Еврейски източник. Просто не е там.” [2]

Библейската Изучаваща Фондация (леко асоцианирана с Далас Теологическа Семинария), подобно казва че техните изследвания са сложили “въжето около глезена или кръст или може би крака” легенда “в гроба й.” Също показват че Aaрон е носил син ефод със звънци на подгъва му (Изход 28:31-35), когато е влязъл в Святото Място (не Святото на Святи) (Левит 16:2-4). Когато влязъл в Святото от Святи, той си измивал и носел специални ленени дрехи, не ефода с звънци. “Ако няма никакви звънци да дзвънкат, няма никаква нужда и за въже.” [3]

Месиянска Еврейска Дружба показва понтенциалната трудност на дърпането на мъртви свещеници от Святото на Святи:

“Можеш само да издърпаш свещеник ако е умрял в Святото място. Начинът по който пердетата на храма са били планирани, свещеникът не е можел да бъде издърпан от СВЯТОТО на СВЯТИ. Завесата е била направена от много слоеве плат. Дебелината би била над три фута (1 метър). Пердетата са се застъпвали и са правели малък лабиринт през който свещеникът е вървял…” [4]

Бележки:

  1. Д-р У.Е. Нънали е Доцент на Ранни Юдейни и Християнски Произходи в Централния Библейски Колеж и Помощник Професор на Юдейски в Събранията на Божия Теологическа Семинария
  2. “All in the Family: The Visions and Vanities of Sam Hinn,” The Quarterly Journal, Vol. 16, No. 4, (St. Louis: Personal Freedom Outreach), http://www.pfo.org/allinfam.htm
  3. Библейска Изучителна Фондация (Garland, TX), http://www.bible.org/docs/qa/qa.asp?StudyID=462
  4. Зион Месиянско Еврейско Другарско Събрание (Austin, Texas), http://tzion.org/articles/Temple1.html

Продължително четене:

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! ]

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Пол С. Тейлър, Films for Christ.

Авторски права © 2002, Films for Christ, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA        


Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ