Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Ако Исус е Божият Син, защо е наричал Себе си Човешкият Син?

Son of God, Son of Man

Tова звучи като някакво противоречение на пръв поглед, но всъщност няма такова нещо. Разглеждане на Писанието открива че фразата “Човешки Син” носи голямо значение.

Първо на първо, дори и фразата “Човешки Син” е отнесена до човешствеността на Исус, тя не е отричане на Неговата божественост. Ставайки човек, Исус не е спрял да бъде Господ. Въплъщението на Христос не е включило изваждането на божественост, но прибавянето на човешственост. Исус ясно е твърдял да бъде Господ на много пъти (Maтея 16:16,17; Йоан 8:58; 10:30). Но в допълнение към божествеността, Той също е бил човек (вижте Филипяни 2:6-8). Той е имал две природи (божествена и човечна) съединени в една личност.

Също така, Писанието показва че Исус не е отричал Неговата божественост наричайки се Човешкият Син. Всъщност, доста откриващо е че терминът “Човешки Син” е използван в Писанието в контекстът на божествеността на Христос. Например, Библията казва че Господ може да прощава грехове (Исая 43:25; Mарк 2:7). Но като “Човешкият Син,” Исус е имал силата да прощава грехове (Maрк 2:10). И така, Христос ще се върне на земята като “Човешкият Син” в облаци на слава да владее на земята (Maтея 26:63-64). В този пасаж, Исус цитира Даниел 7:13 където Месията е описан като “Древността на Дните,” фраза използвана да обозначи Неговата божественост Даниел 7:9).

Също и така, когато Исус бе попитан от главните свещеници дали Той е бил “Синът Божий” (Матея 26:63), Той отговорил твърдо, обявявайки че Той е бил “Човешкият Син” който ще дойде със сила и велика слава (верса 64). Това означава че Исус Самият е използвал фразата “Човешки Син” да обозначи Неговата божественост като Божият Син.

Най-накрая, фразата “Човешки Син” също набляга кой Исус е в сродение на Неговото възплатение и Неговата работа за спасение. В Стария Завет (Левит 25:25-26, 48-49; Рут 2:20), следващият род (сроден от кръв) винаги е функционирал като “родо-избавителя” на семеен член който се е нуждаел от избавяне от затвор. Исус стана сроден с нас “по кръв” (тоест, Той стана човек) че Той да може да функционира като нашия Родо-Избавител и да ни спаси от нашите грехове.

Тranslated by: Vlad Velinov

Author: Dr. Ron Rhodes of Reasoning from the Scriptures Ministries.

Copyright, 1999, Ron Rhodes.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA        

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ