Photograph Copyrighted. Licensed from DepositPhotos.

Waarom moeten mensen eigenlijk kleren dragen?

click for Kid Explorers
Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Indonesische, Spaans

Heb je je wel eens afgevraagd waarom we kleren dragen? Dat is een interessante vraag en we kunnen het antwoord in de Bijbel vinden.

Ik sprak eens in een samenkomst en vroeg daarbij aan alle aanwezigen: "Waarom draagt u vandaag kleren?"

Iemand stak zijn hand op en zei: "Omdat het koud is."

Ik zei: "Zo en wat dan als het warm is? Doet u uw kleren dan uit?"

Men keek mij een beetje vreemd aan.

Wist u wel dat de betekenis van het kleren dragen teruggaat tot Genesis?

Adam en Eva waren naakt voordat de zonde in de wereld kwam. God gaf hen later kleren, nadat ze hadden gezondigd.

Nadat Adam zondigde, maakte God kleren van van dierenvellen en bekleedde Adam en Eva daarmee. Om dat te doen, moest God minstens één dier doden (waarschijnlijk meer).

Waarom deed God dat? Lees eens in Hebr. 9:22, daar staat, dat zonder bloedstorting er geen vergeving' [van zonden] is. God liet dus duidelijk aan Adam en Eva zien, dat er betaling nodig was voor hun zonden. Door hen te bekleden, toonde Hij hen, dat slechts door dood en bloedvergieten verzoening verkregen werd voor hun zonden.

Lamb. Photo copyrighted.

De kleren van Adam en Eva zijn een beeld van het evangelie. Het is erg goed mogelijk, dat het dier, dat God doodde voor de huid, een lam was. Dit symboliseert Jezus Christus als het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt.

Adam and Eve, clothed. Illustration copyrighted, Films for Christ.
Copyright, Films for Christ

Dus, toen God de mens zijn eerste kleren gaf, werd dit tevens het eerste bloedige offer als een tijdelijke bedekking voor de zonden en tevens een afschaduwing van wat komen ging in Jezus Christus—het lam van God, dat onze zonden wegneemt.

De mens is niet slechts een dier; hij behoort niet tot het dierenrijk.

De mens werd apart geschapen van de dieren; hij werd naar het beeld van God geschapen. Daarom was er ook een mens nodig om voor onze zonden te sterven. Dus zond God Zijn Zoon om een van ons te worden, aan ons gelijk te worden, zodat Hij aan het kruis kon sterven en opstaan uit de dood om ons te redden.

Weet je, als wij begrijpen, dat zonde de naaktheid heeft verstoord en dat mannen en vrouwen werden geschapen om elkaar op een bepaalde manier aan te vullen, dan begrijpen we ook, dat er een bepaalde mate van kleding moet zijn, die in overeenstemming is met een morele grondslag, waaruit blijkt, waarom ons in principe kleding werd gegeven.

Hoe meer het boek Genesis aan de kant wordt geschoven door de wereld en het fundament, dat God legde, hoe meer we zien, dat mensen de kledingstandaard verwerpen, of zelfs wel alle kleding.

Dus waarom dragen we kleding? Het antwoord ligt in Genesis. God gaf ons kleding vanwege de zonde.

Bekijk deze bladzijde in het: Josine de Jong

Tekst Auteur: Ken Ham of Answers in Genesis. Tekst copyright © 1995, 2002, 2004, Answers in Genesis.

Associates for Biblical Research

Go to index page click for Kid Explorers