Was Jezus God gemanifesteerd in menselijke gedaante?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Portugees, Tongaans
Jesus being worshipped by Peter.
Een kunstenaar geeft deze voorstelling van Jezus Christus. Hij accepteert aanbidding van veel mensen.

De Jehova’s getuigen scharen zich onder degenen die beweren dat de bijbel niet leert dat Jezus Christus God is, gemanifesteerd in menselijke gedaante. Hier zijn enkele van de vele conflicten tussen de bijbel en deze verkeerde leer.

De bijbel leert ons:

Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: ‘Sta op. Ik ben ook maar een mens.’ —Hand 10:25,26

Petrus weigerde aanbidding in het licht van de wet, die stelt:

“Gij zult de Here uw God alleen aanbidden en Hem alleen zult gij dienen.”

In Openbaring 19:10, toen de apostel Johannes een engel zag, zei hij:

“Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.”’

Zelfs de engel van de Heer weigerde aanbeden te worden.

Echter er zijn meer verzen die aantonen dat Jezus toestond dat Hij aanbeden werd, simpelweg omdat hij God was “gemanifesteerd in het vlees.”

Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ —Matt. 9:18

In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ —Matt. 14:33

Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’
Matt. 15:25

Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. —Matt. 28:9

en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. —Matt. 28:17

Hij ontving hun aanbidding omdat Hij was…

“… het beeld van de onzichtbare God…” —Kol. 1:15

Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit…“ —1 Tim. 3:16, (beklemtoning toegevoegd)

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Overgenomen uit The Evidence Bible. Web page Copyright © 2002, Living Waters Publications, Alle rechten voorbehouden, behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Living Waters Publications

Zie ook

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel Als je een volgeling van Jezus Christus bent en geïnteresseerd in het spreken over je geloof met Jehova’s Getuigen, bezoek dan onze speciale evangelisatie hulppagina’s over Jehova’s getuigen op onze Effective Evangelism sectie.

Bijgesloten zijn meer artikelen, verhalen van hen die uit de JG beweging gegaan zijn, aanbevolen bronnen en meer. Je wordt ook uitgenodigd om je eigen informatie aan ons te sturen als je in dit opzicht dingen hebt meegemaakt.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te sturen om de kosten te betalen oor deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor u en uw gezin. Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. ]

Translated by: Josine

ChristianAnswers.Net/dutch

Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection