Исус Бог въплатен ли е бил?


Jesus being worshipped by Peter.
Художествено изображение на Исус Христос. Той приемал обожаване от много хора.

Яхововите Свидетели са едни от тези които твърдят че Библията не учи че Исус Христос е бил Бог, въплатен в човешка форма. Тука са само някои от многото библейски проблеми с тази грешна гледка.

Библията ни казва:

“И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и се поклони. А Петър го дигна, казвайки: Стани; и сам аз съм човек.”
   —Деяния 10:25,26

Петър отказал обожаване съответно Закона който казал,

“Ще обожавате Господът вашият Бог, и на Него само ще служите.”

В Откровение 19:10, когато апостолът Йоан видял ангел, той казал,

“Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се Богу.”

Дори и ангелът на Господ отказал да бъде обожаван.

Обаче, ето много пасажа показващи че Исус позволил да бъде обожаван, просто защото Той е бил Бог “въплатен в плътта”:

”Когато им говореше това, ето, един началник дойде и им се кланяше, и казваше: Дъщеря ми току що умря; но дойди и възложи ръката Си на нея и тя ще оживее.”
   —Матея 9:18

“А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.”
   —Матея 14:33

“А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми.”
   —Матея 15:25

“И ето Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха.”
   —Матея 28:9

“И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.”
   —Матея 28:17

Той взе тяхното обожаване понеже Той бе…

“…образ на невидимия Бог…”
   —Колосяни 1:15)

“…Който биде явен в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядан между народите, Повярван в света, Възнесен в слава…”
   —1 Тимотея 3:16, (наблягане добавено)

Също вижте

  • Исус Христос Бог ли е? Отговор

  • Ако Исус е бил Син Божий, защо тогава се е наричал Син Човешкий? Отговор

  • Как може един Бог да бъде три личности - Тройца? Отговор

  • Jesus Christ: His Identity, Life, Death & ResurrectionНаучете много повече за Исус Христос -
    неговата личност, живот, смърт и възкресение

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site—Learn how to be more effective in sharing the Gospel Ако сте последовател на Исус Христос който е заинтересуван за споделяване на вашата вяра с Яховови Свидетели, посетете нашите специални евангелийски помощни страници за Яхововите Свидетели на нашия Effective Evangelism сайт.

Също има повече писани, истории от тези които са излезли от там, препоръчани рисурси, и повече. Също сте поканени да пратите ваша собствена информация ако имате преживяване в такива неща.

Превод от: Vlad Velinov

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. Откъс от Доказателствената Библия.

Интернетната страница под Авторски права © 2002, Living Waters Publications, Всички права запазени—с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA       

Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ