Is er een big bang geweest?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Portugees, Slovak

Stars. Illustration copyrighted.

De big bang is meestal omschreven als een toevallig voorval. Bepaalde instabiliteit is vermoedelijk ontstaan in een oorspronkelijke “kern” van massa-energie, en het heelal zette toen naar buiten uit. Echter, de Bijbel sluit duidelijk een dergelijke toevallige oorsprong uit. Een gewijzigde kijk op de big bang theorie zegt dat op het moment dat het explosieve voorval plaatsvond, dat het bestuurd werd door God. Dit wordt ook wel theïstische evolutie genoemd en is een poging op een compromis te sluiten tussen de Bijbel en de miljoenen jaren van de evolutie theorieën. Het wordt door veel creationisten verworpen, omdat niet overeenkomt met de gebeurtenissen in Genesis. Het volgende tabel vergelijkt sommige van de chronologische tegenstrijdigheden tussen de Bijbelse schepping en de big bang theorie.

Bijbel Big Bang
Alle elementen tegelijk gemaakt Elementen verder dan waterstof en helium na miljoenen jaren ontstaan
Aarde gevormd voor sterren Aarde gevormd veel later dan de sterren
Planten gevormd voor de zon Planten ontwikkelen na de zon
Vogels geschapen voor reptielen, zoogdieren Vogels ontwikkelen vanuit reptielen
Zon gevormd op de vierde dag, na de aarde Zon gevormd voor de aarde
Zon, maan, en sterren tegelijk gevormd Zon gevormd vanuit oudere sterren

Creationisten houden vast dat in het begin God sprak en de aarde verscheen--Hij beval en de hemelen stonden vast (Ps. 33:9)! Alle vele sterren verschenen plotseling en op bovennatuurlijke wijze in de ruimte. De Bijbel haalt niet een explosie aan, hoewel het heelal een plotseling, “explosieve” kracht van geordende energie moet hebben gevoeld. Misschien dat sommige astronomische gegevens die de big bang theorie lijken te steunen, zoals roodverschuiving en achtergrondstraling, bekeken moeten worden in plaats van als een bewijs van een snelle schepping. Een seculiere variatie van de big bang theorie verwijst naar een “inflatoire” big bang, de suggestie dat het heelal heel snel ontwikkelde en groeide in zijn eerste momenten. In deze specifieke theorie, seculiere wetenschap schijnt één stap te hebben genomen in de richting van de schepping. Verdere ontwikkelingen zullen interessant zijn op dit gebied van theorie en onderzoek.

De big bang zoals vandaag de dag verstaan wordt is een onvolwaardige theorie. Er zijn veel fundamentele problemen die zelden in populaire literatuur genoemd worden. Sommige van deze “ontbrekende verbindingen” in de theorie zijn:


  • Ontbrekende Oorsprong: De big bang theorie gaat uit van originele concentratie van energie. Waar komt deze energie vandaan? Astronomen spreken soms van een oorsprong van een “kwantum mechanische schommeling binnen een vacuüm.” In de big bang theorie bestond geen vacuüm voor de explosie. Er is eigenlijk geen vaststaande seculiere oorsprongstheorie, omdat elk idee gebaseerd is op al bestaande stof of energie.

  • Ontbrekende Lont: Wat deed de big bang ontbranden? De grote hoeveelheid concentratie, zoals is voorgesteld in deze theorie, blijft voor altijd een universeel zwart gat. Zwaartekracht zou het weerhouden om naar buiten uit te breiden.

  • Ontbrekende Ster Opstelling: Geen enkele natuurlijke manier is gevonden om de opstelling van de planeten, sterren en galaxies te verklaren. Een explosie zou, op zijn minst, een naar buiten gerichte spuit van gas en straling moeten hebben veroorzaakt. Dit gas zou eigenlijk continu moeten expanderen, niet gecompliceerde planeten, sterren en hele galaxies moeten gaan vormen.

  • Ontbrekende Antimaterie: Sommige versies van de big bang theorie vereisen een gelijkmatige productie van materie en antimaterie. Echter, alleen kleine spoortjes van antimateriepositrons en antiprotons, zijn bijvoorbeeld-in de ruimte gevonden.

  • Ontbrekende Tijd: Sommige experimenten tonen aan dat het heelal jong kan zijn, in de richting van 10.000 jaar oud. Als dat waar is, dan is er niet genoeg tijd geweest om de gevolgen van de big bang theorie te ontdekken. Een korte tijdsperiode zal niet een geleidelijke evolutie van sterren of leven op aarde toestaan.

  • Ontbrekende Massa: Veel wetenschappers nemen aan dat het heelal uiteindelijk stopt met het groter worden en dan begint om naar binnen ineen te zakken. Daarna zal het nogmaals exploderen en herhaald het de schommelende wijze van de eeuwigdurende beweging. Dit idee is een poging om de oorsprong en bestemming van het heelal te ontwijken. Om de schommeling echter te laten voorkomen, moet het heelal een bepaalde dichtheid of verdeling van massa hebben. Space Exploration. Illustration copyrighted.Tot op heden zijn de metingen van de massadichtheid 100 keer kleiner dan werd verwacht. In werkelijkheid zijn er aanwijzingen dat het heelal aan het versnellen is naar buiten toe, in plaats van langzamer te groeien. Het heelal schijnt niet te schommelen. De noodzakelijke massa of “zwarte materie” ontbreekt.

  • Ontbrekend Leven: In een veranderlijk heelal moet het leven zich overal ontwikkeld hebben. De ruimte moet eigenlijk vol zijn met radio signalen van intelligente levensvormen. Waar is iedereen?

  • Ontbrekende Neutrino’s: Deze kleine deeltjes zouden de aarde eigenlijk moeten overspoelen door het fusieproces van de zon. Het kleine aantal dat gemeten is wekt vragen op over de energie van de zon en het begrijpen van het heelal door de mens. Hoe kunnen wetenschappers dan met enige bevoegdheid spreken over “oorsprongen”.

Vertaald door: Matthijs Blom

Auteur: Dr. Donald B. DeYoung - overgenomen van Astronomy and the Bible: Questions and Answers, 2de editie, (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pagina’s.

Copyright © 2000, Films for Christ, alle rechten onder voorbehoud - behalve zoals genoteerd staat op de toegevoegde “Usage and Copyright” pagina dat ChristianAnswers.Net gebruikers belangrijke rechten verleent om deze pagina te gebruiken in hun huizen, persoonlijke getuigenissen, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY