Scheppings SuperBibliotheek


Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Portugees, Russisch, Spaans

De hemelen

The Universe. Illustration copyrighted.

Wat was de ster van Betlehem? Antwoord


Engels

Is de oorsprong van het zonnestelsel al vastgesteld? Antwoord

Was er een Big Bang? Antwoord

Hoe wordt de afstand tussen de sterren gemeten? Antwoord

Evolueren sterren? Antwoord

Vormen zich vandaag de dag ook nieuwe sterren? Antwoord

Hebben wetenschappers de oorsprong van de maan kunnen vaststellen? Antwoord

Hoe komt het licht tot ons van sterren die miljoenen lichtjaren van ons vandaan staan in een universum, waarvan de bijbel suggereert dat het pas duizenden jaren oud is? Antwoord
Interessante opvattingen worden besproken in deze discussie over hoe wetenschap en bijbel met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.
Vertalingen verkrijgbaar: Duits (uit een eerdere versie)

Is elke ster verschillend? Antwoord

Hoeveel sterren bestaan er zover we weten? Antwoord

Wat is Death Star? Antwoord

Bevindt de hemel zich in het noorden? Antwoord

Staat het evangelie in de sterren geschreven? Antwoord
In de 19e eeuw was er een tijd dat men algemeen meende dat het evangelie geschreven stond aan het firmament. Wat is daarvan waar?
Vertalingen verkrijgbaar: DuitsBijbel en Astronomie

GALILEO - Wat is de les die christenen van hem kunnen leren? Antwoord
Galileo werd vervolgd door de 17de eeuwse kerk voor wetenschappelijke opvattingen die we nu als waar aannemen. Doen de huidige geestelijke leiders nu niet hetzelfde met wetenschappers die eenvoudig de waarheid aan het licht brengen?
Vertalingen verkrijgbaar: Duits

GALILEO - Wat waren zijn werkelijke wetenschappelijke en bijbelse conflicten met de kerk? Antwoord
Velen kennen de waarheid niet over het beruchte conflict tussen de Rooms Katholieke kerk en deze wetenschapper en man van God.

Hoe verklaart men de “lange dagen” van Jozua en Hizkia? Antwoord
Sceptici struikelen voortdurend over de tekst dat de aarde stilstond voor Jozua of dat de tijd terugging bij Hizkia. Wat is het antwoord op deze "wetenschappelijke onmogelijkheid?"
Vertalingen verkrijgbaar: Duits

Wat is er verkeerd aan om je met astrologie bezig te houden? AntwoordBuitenaardse wezens

Alien. Illustration copyrighted.

Zijn we alleen, of is er ergens anders in het universum ook leven? Antwoord
Veel christenen zijn, net zoals in de wereld, bevangen met het idee dat er leven is op andere planeten. Maar wat lijkt de bijbel hierover te zeggen?

Bewijst een meteoriet van Mars dat ET bestond? Antwoord
Vertalingen verkrijgbaar: Duits, Indonesisch

Wat zegt de bijbel over intelligenties op andere planeten? Antwoord
Vertalingen verkrijgbaar: Frans, Duits, Indonesisch, Japans, Spaans, Zweeds

Waren de nefilim (zonen van God) uit Genesis 6:4 buitenaardse wezens? Antwoord
Vertalingen verkrijgbaar: Indonesisch

Verwijst de bijbel naar leven in de ruimte? Antwoord


Translated by: Josine

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om een donatie te geven om de kosten te dekken voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Christian Answers Network

Aan Eden Home Page | Aan Nederlands Christian Answers Network Homepage