Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Wat is er fout aan om astrologie te studeren?


Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Portugees, Russisch

Astrology

Astrologie is een pseudo-wetenschap gebaseerd op de gedachte dat de sterren en de planeten een sterke invloed uitoefenen op het menselijke doen en laten. Men beweert dat de relatieve stand van de hemellichamen ten tijde van iemands geboorte bepalen hoe die persoon in elkaar steekt en dat de stand van de sterren gebruikt kan worden om de toekomst te voospellen. Gezien het feit dat de sterrenhemel nooit voor dit doel gemaakt werd is astrologie een gevaarlijk en foute praktijk. Sterren werden gemaakt om tijden en jaren te onderscheiden en om Gods eer te verkondigen. Om ze voor iets anders te gebruiken is pure afgoderij waar de bijbel ons tegen waarschuwt in de schriften (Deut. 4:19; 2 Kon. 23:5; Jes. 47:13). Zelfs voor de gein moet men zich niet met astrologie inlaten. Het is verbonden met machten der duisternis en het kan leiden tot meer occulte praktijken en gebondenheden.

Astrologie kan op drie belangrijke punten weerlegd worden. Elk van die punten ontneemt de astrologie elke wetenschappelijke waarde.

  1. Ten eerste, de astrologie faalt als men het afzet tegen de werkelijkheid. Neem bij voorbeeld de stelling, dat de stand van de hemel op het moment van de geboorte iemands sterrenbeeld bepaalt en dus iemands persoonlijkheid en toekomst. Als je het zo bekijkt zouden tweelingen een bijna identiek leven moeten leiden. Maar tweelingen variëren nogal in talent, persoonlijkheid en de wegen die ze kiezen in het leven. Denk eens aan Jacob en Ezau (Gen. 25:19-34).

  2. Ten tweede. Iemands zogenoemde sterrenbeeld klopt helemaal niet meer. Vanwege de afwijking van de aardas wordt iemand eigenlijk onder een ander sterrenbeeld geboren dan wordt aangegeven door de verouderde horoscopen die momenteel gebruikt worden. Die astrologie is gebaseerd op de vroegere stand van de sterren (ongeveer 3000 jaar geleden in de Babylonische tijd) Elk jaar wordt de afwijking in de sterrenbeelden groter.

  3. Ten derde. Het is onmogelijk dat sterren effect hebben op een persoon en helemaal op wereldgebeurtenissen. De zwaartekracht van sterren en planeten is de enige kracht die door ruimte en afstand heen werkt en dit effect is verwaarloosbaar op aarde.


More information


Translated by: Josine

Author: Dr. Donald B. DeYoung - adapted from Astronomy and the Bible: Questions and Answers, 2nd Edition (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pp.

Copyright © 2000, Films for Christ, alle rechten voorbehouden – behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA


Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY