Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Kaкво му е лошото на изучаването на астрологията?


Astrology

Aстрологията е псевдо-наука основана на погледът че звездите и планетите нанасят силно влияние на човешки неща. Твърди че отностителните позиции на небесните тела на раждането на някой решават неговия или нейното основно изграждане, и променяйки се астрологични позиции могат да бъдат използвани да предскажат бъдещето. Обаче, понеже небесата никога не са били направени за такива цели, астрологията е опасно и грешно извършване. Звездите са били създани за календари и да се обявява величието на Господ. Да ги използваме другак е идолопоклонение, както предупредене из Писание (Deut. 4:19; 2 Kings 23:5; Isa. 47:13). Астрологията не бива да бъде консултирана дори и за кеф. Свързана е със силите на злото и може да доведе до други окултови практикувания и робство на грях.

Астрологията има три много големи грешки, всяко от тях отричаща й всякакво твърдение за научна валидност.

  1. Първо, астрологията пропада когато е сложена под тест срещу реалността. Например, разпределението на небесата в момента на раждане би трябвало според нея да реши астрологическия знак на някой и така личността му/й или бъдещето. По тази основа, близнаците би трябвало да имат почти еднакви животи. Обаче, близнаците често се различават много по талант, личност, и пътя на живот който избират. Спомнете си Исаак и Исав (Битие 25:19-34).

  2. Второ, така наречените астрологически знаци не са вече валидни. Поради процесът на земната ос, човек е всъщност роден под различен звезден знак отколкото е даден от изтърканите хороскопи използвани днес. Астрологията е основана на предишните позиции на звездите (както са били преди 3000 години през Вавилонски времена). Всяка година, грешката в измерването на зодиаковите знаци става по-голяма.

  3. Трето, невъзможно е за звездите да имат някакъв ефект на личност, а камоли на световни събития. Гравитацията на звездите и планетите е единствената сила която действа из космосните пространства, и нейния ефект е незабележим на Земята.


More information


Translated by: Vlad Velinov

Автор: Dr. Donald B. DeYoung - адаптирано от Астрономията и Библията: Въпроси и Отговори, 2-ро Издание (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pp.

Copyright © 2000, Films for Christ, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ