Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre?

Miért?
Miért ilyen a világ? (tele elnyomással, szenvedéssel, halállal és kegyetlenséggel)
Ha Isten mindentudó, mindenható és szerető… akkor egy ilyen világot teremtett volna?


Te milyen világot teremtenél… ha Te lennél Isten?
  Szenvedés nélkülit
  Olyat, amelyben az emberek kedvesen és igazságosan bánnak másokkal
  Olyat, ami teli van szeretettel, együttműködéssel és szabadsággal
Figyelj csak…
  Ez pontosan az a világ, amit Isten eredetileg teremtett.

1. Szerető Istenünk az emberiségnek egy tökéletes Paradicsomot teremtett. (Isten a Teremtő)
  Tökéletesség „És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.” (1Mózes 1,31)
  Nincs szenvedés, halál vagy elnyomás - csak a szabadság egy csodálatos életre.
  Mivel Isten teremtett mindent, mindennek Ő az Ura.
Isten megengedte az embernek a választást, hogy Neki engedelmesen éljen, vagy fellázadjon az igazságos hatalma ellen. Isten nem kíméletlen uralkodó, csak egyetlen egyszerű szabályt alkotott…


2. Az ember az engedetlenséget választotta.
  Az ember az engedetlenséget választotta, azt, hogy saját akarata szerint él, aszerint, amit ő helyesnek tart. Az ember választásának eredménye a bukás lett (bűn). Egyszerűen kifejezve, a bűn az Istennek való engedetlenség. Ő a Teremtő, és engedelmességgel tartozunk neki. És ami még fontosabb: Isten a mértéke a jónak. A bűn az Istentől való szellemi elszakadást, és fizikai halált eredményez. Az elválasztás oka az, hogy Isten tökéletes és tiszta. A tisztasága nem társulat a bűnnel, és az igazságossága nem engedheti, hogy büntetlenül maradjon.

  A bűn eredményeként a teremtett világ is átok alatt van, és haldoklik. A föld egyre terméketlenebb, és az élelem is egyre szűkösebb. Az embereknek egyre többet kell dolgozniuk, és egyre kevesebbet takarítanak be. Az emberiségnek azt is fel kell ismernie, hogy a bűn jelen van az emberi kapcsolatokban is, és kegyetlenséghez, gyilkossághoz, paráznasághoz és a családon belüli összhang hiányához vezet.

  Az emberiség kitart a bűnben, Istennek, a Teremtőnek ellenszegülve él. Emiatt van teli a világ szenvedéssel napjainkban. Az embernek felelősséget választania amiatt, hogy pusztítja Isten teremtését.

  Bűnössége miatt az ember nem ismerheti, és nem tapasztalhatja meg Isten szeretetét és a vele való közösséget, még a legkeményebb próbálkozásaival sem érheti el Istent saját gondolataival, tetteivel, vallásos szokásokkal vagy filozófiákkal. „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” (Róma 3,23)


3. Mivel Isten szereti a teremtésművét, Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért! (Isten a Megváltó)
  Jézus azért jött, hogy elmondja az igazságot Istenről, és hogy kifizesse az emberek lázadásának az árát.
  • János 1,18: „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van (Jézus Krisztus), az jelentette ki őt.”
  • 2Korinthus 5,21 ezt mondja: „Mert azt, aki nem ismert bűnt (Krisztust), (Isten) bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.”

  Jézus a mi bűneinkért halt meg, és a halál fölött győzedelmeskedve feltámadt. 1Korinthus 15,22: „Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” És ismét: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (54-57 versek)

  Jézus Krisztus az egyetlen út, hogy a bűneink bocsánatot nyerjenek, és Istennel kapcsolatunk lehessen, aminek az örök élet az eredménye. „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5,8) Jézus ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)


4. Egy napon Krisztus visszatér majd, és új mennyet és földet teremt:
Egy új paradicsomot azoknak, akik hittek benne, és bűnbocsánatot nyertek.
  Végül Isten helyreállítja majd a paradicsomot. Akkor nem lesz majd halál, szenvedés és gonoszság. Ebben a világban a nehéz tapasztalataink csak egy szempillantásnak tűnnek majd a csodálatos örökkévalóságban.

  Az örökkévalóságot azzal töltjük majd, hogy felfedezzük Isten új teremtését… Milyen nagyszerű lesz! Képzeld el, hogy egy örökkévalóság áll a rendelkezésedre, hogy felfedezd a mindentudó, mindenható Isten határtalan teremtését.

  Istent fogjuk dícsérni a mennyben a teremtő és megváltó munkájáért: „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek.” (Jelenések 4,11)


5. Elnyerheted bűneid bocsánatát, és csodálatos kapcsolatod lehet Istennel, a Teremtővel és Megváltóval!
  Higgy Benne, fogadd el a megbocsátását és ajándékát. „Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek” (János 1,12)

  Bízz Istenben a mennyei örök életért. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

  Bízz Istenben a jelenlegi életed betöltéséért. „Én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (János 10,10)


Ez életed legfontosabb döntése.
De halaszd el máskorra. Fogadd el Isten ajándékát, az életet ma!
  A Biblia ezt mondja: „És amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.” (Zsidók 9,27) Egy napon mindegyikünknek szembe kell néznünk a teremtés Istenével. Hogy az ítéletkor mi történik, azon múlik, hogy most milyen döntést hozol
(Egy példa arra, hogy imában hogyan fogadhatod el Krisztus ajándékát, az üdvösséget):
„Istenem, tudom, hogy Te jóságos és szerető vagy. Te tökéletesnek alkottad ezt a csodálatos világot. A bűn miatt azonban megromlott, és a helyreállításodra vár. Tudom, hogy bűnös vagyok. Köszönöm, hogy meghaltál helyettem, és megbocsátod a bűneim. Köszönöm, hogy új életet adsz nekem, a földön és a mennyben. Kérlek, segíts nekem, hogy rádbízzam magam, és neked tetsző életet élhessek. Jézus nevében, Ámen.”


Ha elmondtad ezt az imát, biztos lehetsz benne, hogy a kapcsolatod Jézus Krisztussal helyreállt. Most már Isten nem úgy néz rád, mint bűnösre. Isten Krisztus igazságosságát látja benned. „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.” (2Korinthus 5,17)

Örülnénk, ha hallhatnánk rólad, hogy segíteni tudjunk új életed elkezdésében. Más helyek, ahol segítséget találhatsz:

 • Ismersz olyan keresztény barátot vagy családtagot, aki örülne, ha elmondanád neki, hogy befogadtad Krisztust?
 • Ismersz olyan jó gyülekezetet, ahol további információkat kaphatsz az új életeddel kapcsolatban?
 • Olvasd a Bibliát, ami Isten Szava az emberiségnek!
 • Imádkozz Istenhez. Ő törődik veled, és szeretné, ha elmondanád a gondolataidat neki. A kereszténység a Jézus Krisztussal való kapcsolatot jelenti.
Írta: Mark Van Bebber of Eden Communication
Translated by: Tóth Károly
Levelet ide írhatsz: Films for Christ
Christian Answers Network (ChristianAnswers.Net) | PO Box 577, Frankfort KY 40602, USA

Lásd ezt az oldalt: angol nyelv (english), holland, indonéz, japán, ukrán