What’s New?

A teremtés negyedik napja 24 órás volt?

Lásd ezt az oldalt: angol nyelv (English)

1Móz 1,14-19 "Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendõknek. Legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtõl. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.

Day 4: Sun, Moon, and Stars

Mózes 1. könyve szerint a nap, a hold és a csillagok a teremtés hetének 4. napján lettek teremtve. Sokszor megkísérelték már elnyújtani a teremtés napjait óriási idõszakokra, hogy összeegyeztessék a Bibliát a világi tudománnyal. A probléma azonban nem a Bibliával van, hanem a mi kísérleteinkkel, amelyek során megpróbáljuk érthetõvé tenni a teremtés hetét, amit pedig nem lehet véges elmével felfogni. Isten teremtésének sok olyan részlete van, amit nem lehet összeegyeztetni a tudomány pillanatnyi álláspontjával. Csak néhány a megválaszolatlan kérdések közül:

  1. Hogyan létezhettek növények a 3. napon, a nap megteremtése elõtt (1Móz 1,11-13)?

  2. A “világosság” a nap elõtt volt (1Móz 1,3). Milyen fényforrásokkal jelezte Isten az elsõ 3 napot?

  3. Ha egyszer a tengerek is a nap elõtt teremtettek (1Móz 1,9-10), miért nem fagytak meg rögtön? Miért nem estek a “boltozat felett való vizek” hó formájában a földre (1Móz 1,7)?

  4. Vajon a föld eredetileg egyenes pályán mozgott, vagy keringett a még nem létezõ nap helye körül?

Egy egész könyvet megtölthetnénk az 1Móz 1-2-vel kapcsolatos kérdésekkel, de minden válasz csak találgatás - és valószínûleg helytelen találgatás—lehetne.

A teremtés hete természetfeletti volt, épp ezért számunkra érthetetlen. Istennek meg volt az oka a teremtés sorrendjére, mi pedig nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megkérdõjelezzük vagy a megjavításra javaslatokat tegyünk. Igen, én hiszem, hogy a teremtés napjai valóban 24 órásak voltak. A tudósok szerint is ezt akarja mondani a szöveg. A hét darab, 24 órás napból álló hét - amit olyan jól ismerünk - a teremtés óta létezik. Isten 6 mikroszekundum vagy 6 millió év alatt is megteremthetett volna mindent, de mégis a napokat adta mintául az emberiségnek.

2Mózes 20,11 - "Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját."

A teremtés napjai Isten tökéletes dicsõségét és bölcsességét is mutatják:

Nem kiált-e a bölcsesség?
Ott voltam, amikor megszilárdította az eget
én már mellette voltam, mint kedvence,
és gyönyörûsége voltam minden nap,
színe elõtt játszadozva mindenkor.
Példabeszédek 8,1a;27a;30

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba

Írta: Dr. Donald DeYoung, Ph.D. (Physics) Részlet az Astronomy and the Bible c. könyvbõl, 37-38. old., kiadta a Baker Book House.

Közreadta a Films for Christ (used with permission). Copyright © 1997, Films for Christ™, Minden jog fenntartva—kivéve a csatolt "Használat és Szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167 USA        

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP and TARTALOMJEGYZÉK