Languages

mega svetainė, teikianti biblinius atsakymus į šiuolaikinius klausimus

Tikėjimo pareiškimas

Komandos nariai

lietuvių Creation Ministries International

AIIA Institute

Answers in Genesis

Associates for Biblical Research

Creation Research Society

Christian Answers, Films for Christ

Ray Comfort, Living Waters

see full answers team list

Christian Answers Network
Lietuvių
Questions & Answers

Christian Answers Network
to english version

URL: ChristianAnswers.Net/lithuanian