Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Как да разпозная кое е правилно и кое е грешно?

Student. Photo copyrighted.

Каква е волята на Бог за твоя живот? Много желаят да изпълнят волята на Бог, но срещат трудности от това, че не знаят каква е волята Му. Ето някои принципи от словото на Бог, които ще ви помогнат да познаете каква е волята на Бог за вас.

 1. Полезно ли е?

  Първата част от 1 Коринтяни 6:12 ни казва “Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно.” Полезно ли е за мен? Ще ми помогне ли да стана по-добър християнин, по-добър приятел, брат или сестра?

  Втората насока за разпознаване на правилно от грешно също идва от този пасаж.

 2. Ще се усъвършенствам ли от това?

  1 Коринтяни 6:12 продължава, “Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не искам да съм обладан от нищо.” Ще бъда ли обладан от това? Мислете за нещата, които пристрастяват: цигари, алкохол, телевизия, порнография и т.н.

 3. Ще подведе ли някой друг?

  1 Коринтяни 8:7-13 дава трета насока за разпознаване на правилно от грешно. В този пасаж принципът е да не правим неща, които ще накарат някой друг да се подведе. Апостол Павел е имал силна вяра. Той е знаел, че има само един Бог. Той знаел, че Бог му е дал свобода да яде определени храни, но ако това би било спънка на някой друг, нямало да ги яде.

  Веднъж един приятел разказа тази невероятна история:

  “Ясно помня първия път, когато пих бира след като станах християнин. Бях на 25 години и работех с гимназиите. Не бях пил от четири години, когато един късен следобед, приятел, който също така беше и мой ръководител в църковната група, с която работих, донесе литър бира и ми предложи. Аз току що се връщах от шест километра бягане и бях много жаден. Отпих бира от бутилката, но вкусът беше ужасен. Бързо се опитах да отмия вкуса от устата си с вода. В понеделник бях в гимназията за обяд. Двама ученици от моята група дойдоха да ми кажат за един наш приятел много се е напил през уикенда. Казаха ми също, че той дошъл до моя дом в четвътък и точно, когато щял да почука на вратата ми, погледнал и ме видял с бутилка бира в ръка.

  Първият път, когато отпих малка глътка (ужасна на вкус) от четири години, бях подвел този ученик. Какъв добър урок за мен! При все че според закона съм достатъчно голям, за да пия, няма да го правя, защото може да подведе моя брат.”

  Като ученици, вие вероятно не сте на възраст да пиете според закона. Можете ли да помислите за друга ситуация, при която бихте могли да подведете някой духовно?

 4. Възхвала ли е за Бог?

  1 Коринтяни 10:31 ни казва, “И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава.” Може ли тази дейност да възхвалява Бог по някакъв начин?

More information

 • How can I decide whether a particular activity—such as smoking, gambling, etc. - is wrong? Answer
 • How can I deal with temptations? Answer
 • Should I save sex for marriage? Answer
 • How far is too far? What are the guidelines for dating relationships? Answer
 • What are the consequences of sexual immorality? Answer
 • What advice do you have for new and growing Christians? Answer
 • The Ten Commandments

Translated by: Ilia Marinov

Author: Dawson McAllister of Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Go to Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA        

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ