Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

In welk opzicht hebben archeologische ontdekkingen de betrouwbaarheid van de bijbel bevestigd?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Indonesisch, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds

Door de jaren heen is veel kritiek tegen de historische betrouwbaarheid van de bijbel weerlegd. Deze kritiek was meestal gebaseerd op een gebrek aan bewijs uit bronnen van buitenaf, om het bijbelse verslag te bevestigen. Omdat de bijbel een religieus boek is, gaan geleerden vaak ervan uit dat het bevooroordeeld is en onbetrouwbaar tenzij wij ondersteunende bewijsstukken overleggen uit buitenbijbelse bronnen. Met andere woorden, de bijbel is schuldig totdat zijn onschuld is bewezen, en een gebrek aan bewijsstukken maakt het bijbelse getuigenis twijfelachtig.

Deze standaard verschilt veel van de norm die wordt toegepast op andere oude documenten, ook al hebben vele daarvan, zo niet alle ook een religieus element. Ze worden als nauwkeurig beschouwd, tenzij er bewijs is dat aantoont dat ze het niet zijn. Hoewel het niet mogelijk is om elke gebeurtenis in de bijbel op betrouwbaarheid te onderzoeken, hebben de archeologische ontdekkingen vanaf midden 1800 de betrouwbaarheid en aannemelijkheid van de bijbelse verhalen aangetoond. Hier zijn een aantal voorbeelden.

  • copyrighted photograph De ontdekking van de Ebla archieven in het noorden van Syrië in 1970 hebben aangetoond dat de bijbelse geschriften met betrekking tot de patriarchen levensvatbaar zijn. Documenten op kleitabletten van rond 2300 v.C. tonen aan dat de persoonsnamen en plaatsnamen in het patriarchische verslag juist zijn. De naam “Kanaän” werd in Ebla gebruikt, een naam waarvan critici wel eens beweerden, dat hij niet gebruikt werd in die tijd en ten onrechte werd gebruikt in de eerste hoofdstukken van de bijbel. Van het woord “tehom” (“de diepte”) in Genesis 1:2 wordt gezegd dat het een later gebruikt woord was en dat het zodoende aantoonde dat het scheppingsverhaal veel later werd opgeschreven. “Tehom” was een onderdeel van de woordenschat van Ebla, en het werd rond 800 jaar voor Mozes gebezigd. Oude gewoonten die weergegeven worden in de verhalen van de patriarchen zijn ook gevonden op kleitabletten van Nuzi en Mari.
  • Van de Hethieten werd ooit gedacht dat het een bijbelse legende was, totdat hun hoofdstad en documenten werden ontdekt in Bogazkoy, Turkije. Veel mensen dachten dat de bijbelse verwijzingen naar Salomo’s rijkdommen erg waren overdreven. Ontdekte gegevens uit het verleden tonen aan dat rijkdom in de oudheid geconcentreerd was rondom de koning en Salomo’s overvloed was dus absoluut aanemelijk. Ooit werd beweerd dat er nooit een Assyische koning is geweest met de naam Sargon zoals beschreven staat in Jesaja 20:1, omdat deze naam niet bekend was in enig ander document. Toen werd het paleis van Sargon ontdekt in Khorsabad, Irak.Het verhaal dat genoemd werd in Jesaja 20, van de verovering van Asdod, stond vermeld op de muren van het paleis. En zelfs werden er in Asdod fragmenten gevonden van een herdenkingszuil voor die overwinning.
  • Een andere koning waar men twijfels over had was Belsassar, koning van Babylon, genoemd in Daniël 5. De laatste koning van Babylon was Nabonidus volgens de op schrift gestelde geschiedenis. Er werden tabletten gevonden die aantoonden dat Belsassar de zoon was van Nabonidus en hij functioneerde als mederegent in Babylon. Dus, Belsassar kon David aanbieden om “derde heerser in het koninkrijk” (Dan. 5:16) te worden als dank dat hij het handschrift op de muur had verklaard. Het was de hoogst beschikbare positie. Hier zien we dat het bijbelverhaal uitgaat van een ooggetuige verslag, zoals vaak naar boven is gekomen bij archeologische ontdekkingen.

Hoe bewijst de archeologie doorslaggevend dat de bijbel betrouwbaar en uniek is tussen alle heilige boeken van de wereldreligies? Antwoord

Voor veel meer archeologische bewijzen die de bijbel ondersteunen, zie Archaeologie en de bijbel

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor u en uw gezin. Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Vertaald door: Matthijs Blom / Edited by: Josine

Auteur: Bryant Wood van Associates for Biblical Research

Copyright © 1995, Associates for Biblical Research, alle rechten voorbehouden - behalve als vermeld op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze pagina te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Archaeology and the Bible

Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY