Fakapilitania home Falanise home Siamane home Siaina fakafaingofua'i - home Siapani home Kolea home Help
koe tu'u'anga lahitaha 'eni 'oku ne fakaāi 'a e ngaahi tali fakatohitapu ki he ngaahi fehu'i fakataautaha ´

Va'a Fetu'utaki 'o 'Iteni
koe Potungaue 'oe Tui 'o e
Va'a Fetu'utaki 'o 'Iteni
Fakamatala 'o e Tui

Kau memipa 'i he Timi
Kautaha AIIA
Tali 'oe tohi Senesi
Fengaue'aki ki he Fekumi Fakatohitapu
Sōsaieti Fekumi ki he Fakatupu
Va'a Fetu'utaki 'o 'Iteni
Ray Comfort, Matavai Mo'ui
[see full answers team list]

ChristianAnswers.Net koe potungāaue fakamamani lahi ia 'oku fakataumu'a ke 'aonga ki he faka'evangeliō, ako, pea mo e mo'ui fakatisaipale 'oku 'oatu 'i he 'Initaneti. Ko e taumu'a 'o e potungāue—ke ne fakaāi TAETOTONGI, 'A E MO'ONI´, MO E NGAAHI TALI FAKATOHITAPU 'i he ngaahi fa'ahinga kehekehe 'o e fehu'i 'i he fakakaukau 'a e kalisitiane moia 'oku 'ikai koe kalisitiane.

Koe konga fakatonga ko'eni 'oku 'oatu ia 'i he anga'ofa 'a e kau ngaue'ofa kenau tokoni ki hono liliu lea 'a e tu'u'anga ko'eni.


Faka-Tonga
Ngaahi Fehu'i & Ngaahi Tali
Christian Answers Network
Fakapilitania

URL: ChristianAnswers.Net/tongan

Copyright © Va'a Fetu'utaki 'o 'Iteni (Films for Christ) . All rights reserved. Liliu lea fakatonga…mmliava'a.

Fetu'utaki mai kiate kimautolu

Fakamatala moe ngaahi 'ata 'oku 'i he uepi saiti ko'eni he'ikai ke ngaue'aki tae'iai hangofua (fakaikiiki). Ko e The ChristianAnswers.Net ko e tofi'a ia 'oku ma'u pea mo fakalele 'e he Filimi ma'a Kalaisi 'aia ngaue'aki mo lesisita 'i he ngaahi hingoa ko'eni. “Christian Answers,” “Christian Answers Network,” “ChristianAnswers.Net,” “Films for Christ,” “Christian Spotlight on the Movies,” “Christian Spotlight on TV,” “Kid Explorers,” “WebBible” and “Christian Videos for Prisons.” Katoa 'eni 'oku malu'i fakalao honau faka'ilonga fefakatau'aki pea mo e ngaahi hingoa 'oku ngaue'aki ki he Filimi ma'a Kalaisi/Va'a Fetu'utaki 'o 'iteni.

Fekau'aki mo 'emau ngaahi me'a 'oku 'aonga heni kiate kinautolu 'oku fekumi pea mo kinautolu 'a e kau Tisaipale Fakakalisitiane. Sio ki he'emau ngaahi fakatātā mo hono fakahinohino. 'Alu ki heni