Спестете Си Малко Болка
Десет Съвета за Нови и Растящи Християни

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски, Корейски

2. Вяра—Асансьорите Могат Да Ви Изтърват

Вяра

» Библията изцяло ли е точно, или съдържа някои неточности за историята и науката? Отговори

» “Библейски противоречения" Отговори

» Библията крайната власт ли е за всичка вяра и морали? Отговори

» Повече за Библията

Когато младеж веднъж ме погледна и каза, “Намирам го трудно да повярвам на някои от нещата в Библията,” аз се усмихнах и казах, “Какво ти е името?” Когато отговори, “Пол,” Аз казах, “Не ти вярвам.” Погледна ме въпросително. Повторих, “Какво ти е името?” Отново ми каза, “Пол,” и отново му отговорих, “Не ти вярвам.” Тогава го попитах, “Къде живееш?” Когато ми каза, аз му казах, “Не ти вярвам и за това.” Да бяхте видяли реакцията му. Беше вбесен. Казах, “Изглеждаш малко разстроен. Знаеш ли защо? Разстроен си защото не вярвах на това което ми каза. Ако ми кажеш че името ти е Пол, и аз кажа, 'Не ти вярвам,' означава че мисля че си лъжец. Че се опитваш да ме измамиш казвайки че името ти е Пол, когато не е.”

Тогава му казах че ако той, плах човек, се чувстваше обиден от моят недостатък на вяра в неговата дума, колко повече той обижда Всевеликия Бог като отричайки да повярва на Неговата Дума. Правейки това, той казва че не си струва да се доверява на Господ—че Той е лъжец и измамник. Библията казва, “…който не вярва Бога, направил Го е лъжец…” (1 Йоан 5:10). Също казва, “Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце…” (Евреи 3:12, италиката добавена). Мартин Лутър е казал, “Каква по-голяма обида… може да има към Господ, освен да не се вярва на Неговите обещания.”

Stack of Books. Illustration copyrighted. Чувал съм хора да казват, “Но просто го намирам трудно да имам вяра в Господ,” не осъзнавайки импликациите на техните думи. Това са същите хора които често вярват на временните предсказвания, вярват на вестниците, и си доверяват живота си на пилоти които никога не са виждали когато летят в самолет. Използваме доверие всеки ден. Доверяваме се на спирачките на колите ни. Доверяваме се на историческите ни книги, медицинските ни книги, и се доверяваме на асансьори. Обаче асансьорите могат да ни изтърват. Историческите книги могат да бъдат грешни. Самолетите могат да катастрофират. Колко повече тогава би трябвало да се доверим на сигурните и истинни обещания на Всемогъщия Господ. Никога няма да ни изтърве… ако Му се доверим.

Често съм чувал циници да казват, “Библията е пълна с грешки.” Тя е. Първата грешка е била когато човек отрече Господ, и Писанията показват мъже и жени правейки същата трагическа грешка отново и отново. Също е пълна с това което изглежда като противоречения. Например, Писанията казват “Защото за Бога няма невъзможно нещо” (Лук 1:37). Казано ни е че няма нищо Всемогъщия Господ не може да направи.

Обаче ни е казано че не е “възможно за Бога да лъже” (Евреи 6:18). Така че има нещо което Господ не може да направи! Това е очевидна “грешка” в Библията. Отговорът на тази дилема е намерен в червея.

Worm. Illustration copyrighted. Знаете ли че би било невъзможно за мен да ям червеи, макар че съм го виждал направено. Веднъж видях човек по телевизията да си слага масло на филията, после изсипа кутия от живи, дебели, мърдащи се, кръво-напълнени червеи. Внимателно си взе нож и вилица, наряза в движещото си ястие, и го изяде. Изгнуси ме. Беше гнусно. Мисълта на дъвчене на студени, живи червеи беше толкова отвратителна, и толкова гадна, че аз искрено мога да кажа че би било невъзможно да ги ям, макар че съм го виждал направено. Толкова е гадно, че аз наблягам на силата на думата “невъзможно” да потвърдя моето твърдение.

Лъженето и измамата, са толкова отвратителни за Господ, толкова гнусни за Него, толкова срещу Неговия свят характер, Писанията наблягат на думата “невъзможно” да потвърди това. Той не може, и няма да лъже. (Lying, Holy)

Това означава че в един свят където постоянно сме отчаяни от другите, можем изцяло да разчитаме на, и да се доверяваме в Неговите обещания. Те са сигурни, безоспореми, истинни, доверими, разчитащи, верни, безпропадащи, зависими, и котва за душата. В други думи, можем наистина да им вярваме, и заради това, можете да се хвърлите, заслепени, и без резерв в Неговите могъщи ръце. Той никога, никога, няма да ви отчае.

To Next Page
ЕвангелизъмНашата Най-Сериозна Задача

важни принципи които могат да ви спестят много болка

Предишни…

 1. Хранене по ДуматаДневно Хранене
  “Здраво бебе има здравословен апетит. Ако наистина сте били “родени” от Духа на Господ, тогава ще имате здравословен апетит…” [Прочетете повече]

 2. Вяра—Асансьори Могат Да Ви Изоставят

  Следващо…

 3. ЕвангелизъмНашата Най-Сериозно Задача
  “Вие най-вероятно имате лимитирано време след вашето преобръщане да направите промяна във вашите неспасени приятели и семейство с Евангелието… Тук има съвет който ще ви спаси доста скръб…” [Прочетете повече]

 4. Молитва“Почакайте За Минута”
  “Изследвания показват че повече от 90% от Америка се моли дневно… Как да бъдете чуте:” [Прочетете повече]

 5. ВоюванеВъзхвалете Господа и Подайте Мунициите
  “Когато станете Християнин/Християнка, вие сте настъпили в разгорещена древна битка. Имате троен враг—светът, плътта, и дявола… Да видим тези три опълченски врагове…” [Прочетете повече]

 6. Последване Прилети Пеперудке
  “Помолете се за къде да отидете… Не ставайте 'духовна пеперудка.' Изпратете си корени…” [Прочетете повече]

 7. БлагодаренеНаправете Правилното Нещо
  “За Християнина, всеки ден би трябвало да бъде Ден на Благодарност. Би трябвало да сме благодарни даже посред проблемите ни…” [Прочетете повече]

 8. Кръщаване с Вода
  [Прочетете повече]

 9. Облагане с десятъкПоследната Граница
  “Веднъж е било казано че портфейлът е 'последната граница.' Това е последното място което трябва да бъде покорено – последното нещо което отива при Господ в предаване…” [Прочетете повече]

 10. Неприятности: Култове, Атеисти, Скептици
  “Когато култове ви казват че трябва да признаете Божието има да бъдете спасени, че трябва да се молите на точен ден и трябва да бъдете кръстени от по-стар на църквата, не се паникьосвайте. Просто се върнете към Инструкциите…” [Прочетете повече]


[Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate]

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. От книжката Спестете Си Малко Болка. Редактирано от Films for Christ.

Интернетната страница под авторско право © 2001, Living Waters Publications, Всички Права Запазени - Освен както отбелязано на “Usage and Copyright” страница.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ