Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Спестете Си Малко Болка
Десет Съвета за Нови и Растящи Християни

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски, Корейски

5. Воюване—Възхвалете Господа и Подайте Мунициите

Spiritual Warfare collage. Illustration copyrighted. Когато станахте Християнин или Християнка, вие пристъпихте в разгорещена, стара война. Имате троен враг—светът, плътта, и дяволът. Преди да станахте Христианин/Християнка, вие плавахте надолу с другите умрели риби. Но сега, Господ е сложил Неговия живот във вас, и ще плувате срещу троен поток. Да разгледаме тези три противопоставящи се врагове.

Gangster. Illustration copyrighted. Първо, светът. Когато Библията говори за “света” в този смисъл, тя има предвид грешната, възстанническа, система на света. Това е светът който обича тъмнината и мрази светлината (Йоан 3:20), ръководен от “бога на този свят” (2 Коринтийци 4:4)—“силният принц на въздуха” (Ефесийци 2:2). Библията казва че Християнинът е избягал корупцията която е в този свят через жажда. “Жаджа” е незаконното желание, и е кръвтта на живота на този свят—дали е сексуален грях, за сила, за пари, за материални неща. Жаждата е чудовище което никога няма да бъде удовлетворено, така че не го хранете. Ще стане по-голямо и по-голямо, докато не ви тежи на гърба, и ще бъде вашата смърт—вижте Яков 1:15.

Воюване

» Как мога да се справя с моята жажда за секс? Отговор

» Как мога да изразходвам парите си по-добре? Отговор

Should a Christian have or use credit cards? Отговор

Няма нищо грешно със секс, сила, пари, или материални неща, но когато тези станат центъра на Божия поглед, Библията нарича това “прекалена привързаност” (Колосяни 3:5). Казано ни е, “Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца… който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога” (1 Йоан 2:15, Яков 4:4).

Вторият враг е дяволът. Както сме видяли, той е познат като “бога на този свят.” Той е бил вашия духовен баща докато не сте дошли при семейството Божие (Йоан 8:44, Ефесяни 2:2. Исус нарича дявола крадец, който е дошъл да убива, краде и разрушава (Йоан 10:10).

Начинът по който да преодолеете него и неговите демони е да бъдете сигурни че сте сложили вашата духовна защита на Господ изписана в Ефесяни 6:10-20. Бъдете искрено свързани и фамилиарни с нея. Спете в нея. Никога не я махайте. Стискайте двуострия ви меч с вашата ръка и никога не го испускайте. Причината за това ни води към третия враг.

Sword and shield. Illustration copyrighted. Третият враг е това което Библията нарича “плътта.” Това е вашата грешна природа. Мястото за битката, е вашия ум. Ако имате ум, ще бъдете свързани към света и всичкия му грях. Умът е процесор и контролен център за очите и ушите. Това е центърът на вашите апетити. Всичкият грях започва в “сърцето” (Притчи 4:23, Матей 15:19). Ние мислим преди да грешим. Това става защото не мислим преди да грешим. Библията предупреждава че жаждата носи грях, и грехът когато е станал носи смърт. Всеки ден имаме живот, имаме избор. Да грешим или да не грешим—това е въпросът. Отговорът на въпроса за грях, е страх от Господ. Ако не ви е страх от Бог, ще грешите до края на грешното ви сърце.

Знаете ли че Господ убива хора? Убил е човек защото не харесал какво той направил сексуално (Битие 38:10). Убил съпруг и жена му защото казали само една лъжа (Актове 5:1-11). Знанието на Божиета добрина—Неговите правилно решение срещу злини, би трябвало да сложи страх от Господ в нас, и да ни помогне да не навлизаме в грях.

Ако знаеме че Божието око е навсякъде виждайки злото и добро, и че Той ще донесе всяко дело на съд, ще живеем последователно. Такива тежки мисли са ценни, понеже “чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото” (Притчи 16:6). Исус каза, “А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла; Да! казвам ви, от него да се боите.” (Лук 12:4-5).

To Next Page
СъдружиеПрeлети Пеперудке

Важни принципи които могат да ви спестят доста болка

Предишни…

 1. Хранене по ДуматаДневно Хранене
  “Здраво бебе има здравословен апетит. Ако наистина сте били ‘родени’ от Духа на Господ, тогава ще имате здравословен апетит…” [Прочетете повече]

 2. ВяраАсансьори Могат Да Ви Изоставят
  “…в свят където постоянно сме изоставени, можем изцяло да разчитаме на, и да вярваме в, Неговите обещания… Той никога, никога няма да ни отчае…” [Прочетете повече]

 3. ЕвангелизъмНашата Най-Сериозно Задача
  “Вие най-вероятно имате лимитирано време след вашето преобръщане да направите промяна във вашите неспасени приятели и семейство с Евангелието… Тук има съвет който ще ви спаси доста скръб…” [Прочетете повече]

 4. Молитва“Почакайте За Минута”
  “Изследвания показват че повече от 90% от Америка се моли дневно… Как да бъдете чуте:” [Прочетете повече]

 5. Воюване—Възхвалете Господа и Подайте Мунициите

  Следващо…

 6. Последване Прилети Пеперудке
  “Помолете се за къде да отидете… Не ставайте 'духовна пеперудка.' Изпратете си корени…” [Прочетете повече]

 7. БлагодаренеНаправете Правилното Нещо
  “За Християнина, всеки ден би трябвало да бъде Ден на Благодарност. Би трябвало да сме благодарни даже посред проблемите ни…" [Прочетете повече]

 8. Кръщаване с Вода
  [Прочетете повече]

 9. Облагане с десятъкПоследната Граница
  “Веднъж е било казано че портфейлът е 'последната граница.' Това е последното място което трябва да бъде покорено – последното нещо което отива при Господ в предаване…" [Прочетете повече]

 10. Неприятности: Култове, Атеисти, Скептици
  “Когато култове ви казват че трябва да признаете Божието има да бъдете спасени, че трябва да се молите на точен ден и трябва да бъдете кръстени от по-стар на църквата, не се паникьосвайте. Просто се върнете към Инструкциите…” [Прочетете повече]


[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Преводач: Vlad Velinov

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. От книжката Спестете Си Малко Болка. Редактирано от Films for Christ.

Интернетната страница под авторско право © 2001, Living Waters Publications, Всички Права Запазени - Освен както отбелязано на “Usage and Copyright” страница.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ