Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Спестете Си Малко Болка
Десет Съвета за Нови и Растящи Християни

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски, Корейски

4. Молитва—“Почакайте За Минутка.”

Молитва

» Исус Христос наистина ли е потял кръв когато се е молил? Отговор

» Молитва (библейски речник)

» Защо не са ми отговорени моите молитви? Отговор

» Защо и как би трябвало да се молим и да страдаме за църквата? Отговор

Добре е било казано че Господ винаги отговаря на молитви. Понякога казва, “Да.” понякога казва, “НЕ.” Понякога казва, “Почакай малко,” и един ден за Господа е хиляда години за нас (2 Петрово 3:8). Това означава че десет годишно чакане за нас е 14 минути и 24 секунди за Господа, така че питайте с вяра, но почивайте в мироизпълнено търпение.

Оказва се че повече от 90 процента от Америка се моли дневно. Без съмнение те се молят за здраве, пари, щастие, и т.н. Също се молят когато баба се разболее, и когато баба не се оправи (или умре), някои остават огурчени. Това е защото те не разбират какво Библията казва за молитвата. Тя учи че грехът ще спре Господ дори да ни чуе нашите молитви (Псалтир 66:18). Учи, че ако се молим със съмнение, няма да получим отговор (Яков 1:6-7).

Ето как да бъдете чути:

 1. Молете се с вяра (Евреи 11:6).

 2. Молете се с чисти ръце и искрено сърце (Псалтир 24:3-4).

 3. Молете искрени чисто-сърдечни молитви, вместо празни повтаряния (Матей 6:7).

 4. Бъдете сигурни че се молите на Господа открит в Светото Писание (Изход 20:3-6).

Как да се “молите с вяра?” Някой веднъж ми каза, “Рей, ти си човек с голяма вяра в Господ,” мислейки че ми правят комплимент. Не бяха. Ако аз ви кажа, "Аз имам много вяра в моя доктор? То е към доктора. Ако имам голяма вяра в него, означава че го виждам като човек на искреност, човек с голяма способност—че е доверим. Давам “възхваление” на човека чрез моята вяра в него. Библията казва че Абрахам “не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава, уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни” (Римляни 4:20-21). Абрахам беше човек с голяма вяра в Господ. Помнете, това не е комплимент за Абрахам. Той просто съзря безграничната способност на Господ, Неговата честност и Неговото чудесно изпълнение на всяко обещание Той направи. Неговата вяра даде “слава” на верен Бог.

Throne. Illustration copyrighted. Доколкото се отнася Бог, ако принадлежите на Исус, вие сте специални. Можете смело да отидете пред трона на Благодатие (Евреи 4:16). Имате вход към царя, защото вие сте синът или дъщерята на царя. Когато сте били дете, трябвало ли е да гоните майка ви и баща ви за да имате вашите нужди оправени? Надявам се че не.

Така че, когато се молите, не казвайте, “О Боже, надявам се че ще доставиш нуждите ми.” Вместо това кажете нещо като, “Баща ни, благодаря Ти че държиш всяко обещание което направиш. Твоята Дума ще снабди всяка моя нужда според Твоето богатство в слава в Христа Исуса (Филипяни 4:19). Затова, аз Ти благодаря че Ти ще направиш това за моето семейство. Моля това в чудесното име на Исус. Амин.”

Беше великият мисионер, Хъдсън Тейлър, който каза, “Силата на молитвата никога не е била изпитана до пълен капацитет. Ако искаме да видим Божествена сила сложена на мястото на слабост, неуспех, и отчаяние, да отговорим на Божиет изпит, 'Обадете ми се, и ще ви отговоря, и ще ви покажа велики и мощни неща които не знаете.'”

Как имате “чисти ръце и искрено сърце?” Просто признавайки си вашите грехове на Господ, чрез Исус Христос. Неговата кръв изчиства от всеки грях (1 Йоан 1:7-9). Когато ги признаете на Господ чрез Исус, Господ не само ще прости всеки един от вашите грехове, Той обещава да забрави този грях (Евреи 8:12). Той дори ще ви оправдае, по причината на жертването на Спасителя. (sacrifice) Това означаве че Той ще го смята като чили никога не сте сгрешили на първо място. Ще ви направи чисти в Неговия поглед—безгрешни. Той дори ще “изчисти” вашето съзнание, така че повече да нямате чувство за вина че сте сгрешили на първо място. Това означава да бъдете “оправдани чрез вяра.” Затова трябва да се попиете в Светото Писание—да четете писмата до църквите и да видите чудесните неща които Господ е направил за нас чрез Кръстта на Калвари. Ако не си струвате да прочетете волята, няма да имате никаква идея за какво ви е оставено.

Как да молите “искрени сърдечни молитви?” Просто задържайки се в любовта на Господ. Ако любовта на Господ е във вас, никога няма да молите лицемерни или егоистични молитви. Всъщност, няма да има защо да правите егоистични молитви, ако имате сърце от любов. Когато вашият молитвен живот е удовлетворяващ за Господ, Библията казва че Той ще ви възнагради (Матей 6:6).

Откъде знаете че се молите на “Господа открит в Светото Писание?” Учете Думата. Не приемайте образа на Господ направен от света, макар и да бъде удобен на природния ум. Любящ, мил бащински, с никакво чувство на справедливост или истина Господ се харесва на виновни грешници. Вижте към гръмовете и светкавици на Синай. Вижте Исус на кръстта—висейки в неговорима агония поради Справедливостта на свят Бог. Такива мисли се стремят да изгонят идолопоклонието.

To Next Page
ВоюванеВъзхвалете Господа и Подайте Мунициите

Важни принципи които могат да ви спестят доста болка

Предишни…

 1. Хранене по ДуматаДневно Хранене
  “Здраво бебе има здравословен апетит. Ако наистина сте били ‘родени’ от Духа на Господ, тогава ще имате здравословен апетит…” [Прочетете повече]

 2. ВяраАсансьори Могат Да Ви Изоставят
  “…в свят където постоянно сме изоставени, можем изцяло да разчитаме на, и да вярваме в, Неговите обещания… Той никога, никога няма да ни отчае…” [Прочетете повече]

 3. ЕвангелизъмНашата Най-Сериозно Задача
  “Вие най-вероятно имате лимитирано време след вашето преобръщане да направите промяна във вашите неспасени приятели и семейство с Евангелието… Тук има съвет който ще ви спаси доста скръб…” [Прочетете повече]

 4. Молитва—“Почакайте За Минута”

  Следващо…

 5. ВоюванеВъзхвалете Господа и Подайте Мунициите
  “Когато станете Християнин/Християнка, вие сте настъпили в разгорещена древна битка. Имате троен враг—светът, плътта, и дявола… Да видим тези три опълченски врагове…” [Прочетете повече]

 6. Последване Прилети Пеперудке
  “Помолете се за къде да отидете… Не ставайте 'духовна пеперудка.' Изпратете си корени…” [Прочетете повече]

 7. БлагодаренеНаправете Правилното Нещо
  “За Християнина, всеки ден би трябвало да бъде Ден на Благодарност. Би трябвало да сме благодарни даже посред проблемите ни…” [Прочетете повече]

 8. Кръщаване с Вода
  [Прочетете повече]

 9. Облагане с десятъкПоследната Граница
  “Веднъж е било казано че портфейлът е 'последната граница.' Това е последното място което трябва да бъде покорено – последното нещо което отива при Господ в предаване…” [Прочетете повече]

 10. Неприятности: Култове, Атеисти, Скептици
  “Когато култове ви казват че трябва да признаете Божието има да бъдете спасени, че трябва да се молите на точен ден и трябва да бъдете кръстени от по-стар на църквата, не се паникьосвайте. Просто се върнете към Инструкциите…” [Прочетете повече]


[Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate]

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. От книжката Спестете Си Малко Болка. Редактирано от Филми за Христос.

Интернетната страница под авторско право © 2001, Living Waters Publications, Всички Права Запазени - Освен както отбелязано на “Usage and Copyright” страница.

Ray Comfort, Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ