Спестете Си Малко Болка
Десет Съвета за Нови и Растящи Християни

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски, Корейски

8. Water Baptism

The River Jordan where Jesus was baptized

Библията казва, “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви…” (Деяния 2:38). Тогава има никакъв въпрос за дали трябва да бъдете кръстени.

Ами за времето за кръщение? Филипянският пазач и неговото семейство са били кръстени през полунощието, в същия час в който са повярвали (Деяния 16:30-33). Етиопският евнух е бил кръстен като повярвал (Деяния 8:35-37), както и Павел (Деяния 9:17,18).

Значи трябвали да кръщаваме нови вярващи? Ясно е от Писанието че вярващите са имали привилегията; не е било запазено само за духовниците или църковни водачи. Обаче, ако мислите за кръщение, проверете с вашия отец защото може би той ще иска честта.

Докато някои Християнски църковни деноминации учат че кръщението е важна част от спасението (например, Интернационалните Църкви на Христос), Библията е ясна че не е наяин за спасение; обаче то е команда да изпълни в подчинение .

Кръщението е стъпка в подчинение, и Господ благословява нашото подчинение.

Също вижте: Нужно ли е кръщението с вода за спасение? Отговор

To Next Page
Облагане с десятък—Последната Граница

Важни принципи които могат да ви спестят много болка:

Предишни…

 1. Хранене по ДуматаДневно Хранене
  “Здраво бебе има здравословен апетит. Ако наистина сте били ‘родени’ от Духа на Господ, тогава ще имате здравословен апетит…” [Прочетете повече]

 2. ВяраАсансьори Могат Да Ви Изоставят
  “…в свят където постоянно сме изоставени, можем изцяло да разчитаме на, и да вярваме в, Неговите обещания… Той никога, никога няма да ни отчае…” [Прочетете повече]

 3. ЕвангелизъмНашата Най-Сериозно Задача
  “Вие най-вероятно имате лимитирано време след вашето преобръщане да направите промяна във вашите неспасени приятели и семейство с Евангелието… Тук има съвет който ще ви спаси доста скръб…” [Прочетете повече]

 4. Молитва“Почакайте За Минута”
  “Изследвания показват че повече от 90% от Америка се моли дневно… Как да бъдете чуте:” [Прочетете повече]

 5. ВоюванеВъзхвалете Господа и Подайте Мунициите
  “Когато станете Християнин/Християнка, вие сте настъпили в разгорещена древна битка. Имате троен враг—светът, плътта, и дявола… Да видим тези три опълченски врагове…” [Прочетете повече]

 6. Последване Прилети Пеперудке
  “Помолете се за къде да отидете… Не ставайте ‘духовна пеперудка.’ Изпратете си корени…” [Прочетете повече]

 7. БлагодаренеНаправете Правилното Нещо
  “За Християнина, всеки ден би трябвало да бъде Ден на Благодарност. Би трябвало да сме благодарни даже посред проблемите ни…” [Прочетете повече]

 8. Кръщаване с Вода
  Следващо…

 9. Облагане с десятъкПоследната Граница
  “Веднъж е било казано че портфейлът е ‘последната граница.’ Това е последното място което трябва да бъде покорено – последното нещо което отива при Господ в предаване…” [Прочетете повече]

 10. Неприятности: Култове, Атеисти, Скептици
  “Когато култове ви казват че трябва да признаете Божието има да бъдете спасени, че трябва да се молите на точен ден и трябва да бъдете кръстени от по-стар на църквата, не се паникьосвайте. Просто се върнете към Инструкциите…” [Прочетете повече]

Преводач: Vlad Velinov

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. От книжката Спестете Си Малко Болка. Редактирано от Films for Christ.

Интернетната страница под авторско право © 2001, Living Waters Publications, Всички Права Запазени - Освен както отбелязано на “Usage and Copyright” страница.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ