Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Спестете Си Малко Болка
Десет Съвета за Нови и Растящи Християни

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски, Корейски

8. Water Baptism

The River Jordan where Jesus was baptized

Библията казва, “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви…” (Деяния 2:38). Тогава има никакъв въпрос за дали трябва да бъдете кръстени.

Ами за времето за кръщение? Филипянският пазач и неговото семейство са били кръстени през полунощието, в същия час в който са повярвали (Деяния 16:30-33). Етиопският евнух е бил кръстен като повярвал (Деяния 8:35-37), както и Павел (Деяния 9:17,18).

Значи трябвали да кръщаваме нови вярващи? Ясно е от Писанието че вярващите са имали привилегията; не е било запазено само за духовниците или църковни водачи. Обаче, ако мислите за кръщение, проверете с вашия отец защото може би той ще иска честта.

Докато някои Християнски църковни деноминации учат че кръщението е важна част от спасението (например, Интернационалните Църкви на Христос), Библията е ясна че не е наяин за спасение; обаче то е команда да изпълни в подчинение .

Кръщението е стъпка в подчинение, и Господ благословява нашото подчинение.

Също вижте: Нужно ли е кръщението с вода за спасение? Отговор

To Next Page
Облагане с десятък—Последната Граница

Важни принципи които могат да ви спестят много болка:

Предишни…

 1. Хранене по ДуматаДневно Хранене
  “Здраво бебе има здравословен апетит. Ако наистина сте били ‘родени’ от Духа на Господ, тогава ще имате здравословен апетит…” [Прочетете повече]

 2. ВяраАсансьори Могат Да Ви Изоставят
  “…в свят където постоянно сме изоставени, можем изцяло да разчитаме на, и да вярваме в, Неговите обещания… Той никога, никога няма да ни отчае…” [Прочетете повече]

 3. ЕвангелизъмНашата Най-Сериозно Задача
  “Вие най-вероятно имате лимитирано време след вашето преобръщане да направите промяна във вашите неспасени приятели и семейство с Евангелието… Тук има съвет който ще ви спаси доста скръб…” [Прочетете повече]

 4. Молитва“Почакайте За Минута”
  “Изследвания показват че повече от 90% от Америка се моли дневно… Как да бъдете чуте:” [Прочетете повече]

 5. ВоюванеВъзхвалете Господа и Подайте Мунициите
  “Когато станете Християнин/Християнка, вие сте настъпили в разгорещена древна битка. Имате троен враг—светът, плътта, и дявола… Да видим тези три опълченски врагове…” [Прочетете повече]

 6. Последване Прилети Пеперудке
  “Помолете се за къде да отидете… Не ставайте ‘духовна пеперудка.’ Изпратете си корени…” [Прочетете повече]

 7. БлагодаренеНаправете Правилното Нещо
  “За Християнина, всеки ден би трябвало да бъде Ден на Благодарност. Би трябвало да сме благодарни даже посред проблемите ни…” [Прочетете повече]

 8. Кръщаване с Вода
  Следващо…

 9. Облагане с десятъкПоследната Граница
  “Веднъж е било казано че портфейлът е ‘последната граница.’ Това е последното място което трябва да бъде покорено – последното нещо което отива при Господ в предаване…” [Прочетете повече]

 10. Неприятности: Култове, Атеисти, Скептици
  “Когато култове ви казват че трябва да признаете Божието има да бъдете спасени, че трябва да се молите на точен ден и трябва да бъдете кръстени от по-стар на църквата, не се паникьосвайте. Просто се върнете към Инструкциите…” [Прочетете повече]

Преводач: Vlad Velinov

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. От книжката Спестете Си Малко Болка. Редактирано от Films for Christ.

Интернетната страница под авторско право © 2001, Living Waters Publications, Всички Права Запазени - Освен както отбелязано на “Usage and Copyright” страница.

Ray Comfort, Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ