Scheppings SuperBibliotheek


Korte feiten…
over het schatten van de ouderdom

Als evolutie door natuurlijke processen van amoebe tot mens mogelijk is, zoals de evolutionisten beweren, dan zou dat miljarden jaren vereist hebben om tot stand te komen. Bij een jonger universum zou evolutie onmogelijk zijn.

Sommige methodes om de ouderdom te schatten lijken aan te geven dat de aarde extreem oud is. Veel andere processen blijken aan te geven dat hij veel jonger is.

Er is geen wetenschappelijke methode die positief vast kan stellen dat de aarde erg oud is—of relatief jong. Het absolute bewijs van een oude aarde zou miljarden jaren plaatselijke metingen en observatie vereisen.

Click here for God's Story Online.
Read Bekijk
God's Story
: From Creation to Eternity

Christian Answers WebBible
Lees en onderzoek de bijbel zelf

Click here for The Great Dinosaur Mystery
Leer meer over dinosaurussen en de bijbel


Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Russisch (Россия - Русский), Spaans (Español)

Engels

Wat is volgens de evolutionisten de leeftijd van de aarde en het universum? Antwoord

METHODES OM DE OUDERDOM TE SCHATTEN - Welke bewijzen worden aangevoerd om het stelling te ondersteunen dat de aarde vele miljarden jaren oud is? Antwoord

JONGE AARDE - Wat zijn de mogelijke bewijzen voor een jonge aarde? Antwoord

RADIOACTIEVE METHODES OM DE LEEFTIJD TE SCHATTEN - Bewijzen ze dat de aarde miljarden jaren oud is? Antwoord

CARBON-14 DATERING - hoe accuraat is die methode? Antwoord
Leer meer over hoe Carbon-14 wordt gebruikt om eens levende organismen te dateren en wat de grenzen aan deze methode zijn.

Is de bijbel duidelijk over de leeftijd van de aarde en het universum? Antwoord
Deed God er miljarden jaren over om de aarde te scheppen en verwees God werkelijk naar een letterlijke periode van 24-uur met betrekking tot elke individuele scheppingsdag?

Hoe kan er licht tot ons komen van sterren die miljoenen lichtjaren van ons vandaan zijn in een universum waarvan de bijbel stelt dat hij pas duizenden jaren oud is? Antwoord
Interessante verklaringen worden onder de loep genomen in deze discussie over hoe wetenschap en bijbel met elkaar zouden kunnen overeenstemmen.
Vertalingen verkrijgbaar: Duits (van een eerdere versie)

4e dag - Duurde de vierde dag van de schepping 24 uur? Antwoord
Schepping van de zon, de maan en de sterren.

6de DAG - Konden alle gebeurtenissen die vermeld staan op de zesde dag van de schepping werkelijk plaatsvinden binnen een normale 24 uurs dag? Antwoord
Adam en het namengeven van de dieren.

24-UURS DAGEN - Spreekt de Hebreeuwse tekst eigenlijk wel over een 24-uurs periode in de scheppingsweek? Antwoord
Wat zijn enkele implicaties van het geloof in de theorie van dagen die eeuwen zijn?

VAN GROOT BELANG VOLGENS DE BIJBEL - Is de leeftijd van de aarde een triviaal punt van doctrine? Antwoord
Veel huidige christenen zien het belang niet in van het geloof in een letterlijke interpretatie van de schepping volgens Genesis. Houd jezelf niet voor de gek - dit issue is van het allergrootste belang voor bijbelgetrouwe christenen en dit antwoord legt uit waarom.

PROGRESSIEF CREATIONISME - Is dit een levensvatbare optie? Antwoord
Progressief creationisme wordt erg populair onder evangelische christenen. Zoek uit wat progressief creationisme is en of er een sleutel in ligt om theologie en wetenschap met elkaar te laten harmoniëren.

THEISTISCHE EVOLUTIE - Is het bijbels? Antwoord
Klopt de theïstische evolutietheorie met de bijbel? Wat voor gevolgen kan het hebben als men gelooft in theïstische evolutie?

Progressief Creationisme - Wie is Hugh Ross en wat leert hij? Antwoord
Veel mensen hebben gehoord van Hugh Ross en zijn bediening en hebben aan ChristianAnswers.Net over hem vragen gesteld. Het volgende is een korte samenvatting van zijn belangrijkste stellingen.
Vertalingen verkrijgbaar: Duits

GAP THEORIE - Wat is dat? En is het een goede theorie? Antwoord
Oorsprong van de theorie. Problemen.

GAP THEORY - Is het een acceptabele wijze om de bijbel en de geologische vondsten met elkaar te laten harmoniëren? Antwoord
Discussie over de bijbelse en logische problemen met de “Gap Theorie,” ook wel genoemd de Vernietigings en Reconstructie theorie. Door sommige christenen wordt die aangehangen als een poging om de bijbel in harmonie te brengen met geologische vondsten en ouderdomsbepalingen.

Was er een big bang? Antwoord
Translated by: Josine

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om een donatie te geven om de kosten te dekken voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Christian Answers Network

Naar Films for Christ Home Page | Naar Nederlands Christian Answers Network Homepage