What’s New?

Milyen hatással van a médiában lévõ erõszak a családra?

Lásd ezt az oldalt: angol (English)

Photo copyrighted.

Azt gondolnánk, hogy a kétértelmû vígjátékok vagy erõszakos programok csak szórakoztató mûsorok és nincs komoly hatásuk. Ha egy alkalommal látunk ilyesmit, akkor ez bizonyára így is van. A legtöbb ember esetében viszont legtöbbször nem egyetlen alkalomról beszélünk, ez pedig nagy baj.

Dr. Debra Kowalski, gyermekpszichológus szerint: "A gyermekek erõsen ki vannak téve a média hatásának. A médiában közvetített mûsorok mondanivalója befolyásolja a gyermek világról alkotott képét és azt, hogy mit látnak fontosnak. Az erõszakkal és szexualitással kapcsolatos jelenetek negatív hatást fejthetnek ki a gyermekekre."

Az erõszak ismétlõdése a gyeremekek érzéktelenne válásához vezethet. Ez ugyanúgy igaz a felnõttekre is, de a gyermekek sebezhetõbbek. Ugyanez vonatkozik a szexualitásra is. A kisebb gyermekeket nagyon kis mennyiségû pornográfia is jelentõsen megzavarja és hatással lehet éjszakai nyugalmukra és a viselkedésükre. Hatást gyakorol a társakkal való érintkezésre is, szorongóvá és félõssé teszi õket.

Michael Suman a The Center for Communications Policy koordinátora a Los Angelesi University of California-n három éves kutatást folytat a televízióban látható erõszak hatásairól. A következõ megfigyeléseket tette:

"A televízióban látható erõszaknak alapvetõen három rossz hatása van az emberekre:

  1. NÖVELI AZ ERÕSZAKOT. "Több tanulmány is alátámasztja, hogy a TV-ben látható erõszak agresszív és erõszakos viselkedéshez vezet, leginkább utánzás révén. Az emberek mintaként lemásolják azokat, akik erõszakosak a TV-ben. Utánozzák õket."

  2. ÉRZÉKETLENNE TESZ ÉS SZÍVTELENSÉGET SZÜL. "Az emberek érzéketlenné válnak. Ez azt is jelenti, hogy az erõszak áldozataival szemben is érzéketlenek." (Ted Baehr, mozi- és televíziószakértõ, a keresztény Movie Guide kiadója hozzáteszi: "Az emberek azt mondják: »Ez nem bûn, hiszen láttuk a TV-ben.« Ma már sok olyan viselkedés és beszéd ellen nem tiltakozunk, ami néhány éve még bántott volna. Rendkívüli módon érzéktlenné váltunk, és ez nagyon romboló.")

  3. RETTEGÉST OKOZ. A gyermekek azt fogják gondolni, hogy az erõszak mindenhol ott van és nincs semmi jó a világban. Bár ez részben igaz, mégis félrevezetõ és nagy károkat okozhat a gyermek fejlõdése során.

Vajon családjainkban megengedett az erõszakkal teli mûsorok nézése? Vajon megtéveszt a világ és magunk is az erõszakot keressük? Vagy példát mutatunk abban, hogy Krisztus IGAZI követõi béketeremtõk ebben az erõszaktól rettegõ világban? Ahogy a közmondás mondja: a tettek többet érnek a szavaknál. Vajon mirõl tanúskodnak a tetteink?

További érdekes információk találhatók még a média családra gyakorolt hatásáról a Hol a határ a TV nézésben? címû cikkben. Kérjük, olvassa el!

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba

Author: Content adapted by Films for Christ from Whatever Happened to America?, a three-part video series.

Szerzõi jog © Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP and TARTALOMJEGYZÉK