Languages

sa usa ka mega-site sa paghatag sa Biblia sa mga tubag sa mga pangutana sa kapanahon

Ang Christian Answers hingpit nga nagsalig sa mga boluntaryo ug mga kontribusyon sa bisita alang sa suporta ug operasyon niini

Atong Pahayag sa Pagtuo

Pagdonar sa ChristianAnswers.Net pinaagi sa PayPal
Pagtampo

Cebuano
Mga Pangutana ug Tubag
Mga Pangutana ug Tubag

Sugilanon sa Dios—God’s Story: From Creation to Eternity… online film in Cebuano
Sugilanon sa Dios Online Film
God’s Story: From Creation to EternityChristian Answers Network
English Version

URL: ChristianAnswers.Net/cebuano