Zijn zwarte mensen het gevolg van een vloek op Cham?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Black child. Illustration copyrighted.

Discussies die te vinden zijn in onze andere artikelen, zoals “Hoe komen we aan de verschillende huidskleuren?” bewijzen duidelijk dat de zwarte huid van bijvoorbeeld zwarte Afrikanen louter en alleen een combinatie is van overgeërfde factoren. Dit betekent, dat deze factoren op zichzelf genomen, zij het niet in die combinatie, oorspronkelijk al aanwezig waren in Adam en Eva. De bewering dat de huidskleur van zwarte mensen een gevolg is van de vloek op Cham en zijn nakomelingen is nergens in de bijbel te vinden.

Bovendien was het niet Cham Cham die werd vervloekt, maar zijn zoon Kanaän (Genesis 9:18, 25, 10:6). Daarbij komt nog, dat de nakomelingen van Kanaän waarschijnlijk middenbruin waren (Genesis 10:15-19) en niet zwart.

Die foute leer over Cham werd gebruikt om de slavernij en andere niet bijbelse racistische praktijken te vergoeilijken. Vroeger nam men aan dat de Afrikaanse volken voornamelijk uit Chamieten bestonden, omdat men dacht dat de Kushieten (Kush was een zoon van Cham: Genesis 10:6) in wat nu Ethiopië is woonden. Genesis suggereert, dat de verspreiding waarschijnlijk langs familielijnen ging en het zou kunnen, dat de nakomelingen van Cham gemiddeld donkerder waren dan, laten we zeggen die van Jafet. Maar het zou ook best eens andersom kunnen zijn.

Rachab, die genoemd wordt in de stamboom van Jezus in Matteus 1, was een Kanaänitische. Een afstammeling van Cham, ze moet met een Israëliet getrouwd zijn. Aangezien dit een verbond was dat Gods goedkeuring had, kunnen we vaststellen, dat het specifieke ras waaruit ze stamde niet belangrijk was. Het was alleen van belang, dat ze vertrouwde in de ware God van Israël.Ruth, een Moabitische, die ook voorkomt in de stamboom van Christus. Ze beleed haar geloof in de ware God, voor haar huwelijk met Boas (Ruth 1:16). De enige huwelijken waar God tegen waarschuwt zijn die van gelovigen met ongelovigen.1

Meer informatie over rassenonderwerpen

  • Click Here
    Het gereviseerde en uitgebreide Antwoordenboek

    Is een huwelijk tussen verschillende rassen bijbels? Antwoord
  • Waar komen de menselijke rassen vandaan? Antwoord
  • Waar komen de verschillende huidskleuren vandaan? Antwoord
  • Wat zijn de gevolgen van een verkeerde theorie over de oorsprong van de rassen? Antwoord
  • Wat valt er te zeggen over de mensen uit het Stenen Tijdperk? Antwoord

Voetnoten

  1. Ken Ham, “Interracial Marriage: Is It Biblical?” Creation, 1999, 21(3):22-25.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om ons te helpen deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te stellen voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. ]

Vertaald door: Josine

Uitgegeven door Don Batten, Ph.D. / Auteurs: Ken Ham, Jonathan Sarfati, en Carl Wieland, bewerkt naar The Revised & Expanded Answers Book (Master Books, 2000).

Aangeboden door Creation Ministries International

Copyright © 1996, 1999, 2000, 2001, Creation Ministries International, Alle rechten voorbehouden – behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net toestemming verleent om deze bladzijden te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen. Illustraties en lay-out copyright, 1999, Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA

Scheppings SuperBibliotheek ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids