Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Seksueel misbruik van kinderen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English),

  Roman Catholic priest with altar boy.

“Het behoeft niet gezegd te worden dat God seksueel misbruik verfoeit. Hij schiep de seks als een daad van wederzijdse liefde tussen een man en een vrouw (zie Gen. 2:21-24 en Hebr. 13:4). …Seksueel misbruik geeft het kind een verwrongen besef over seks en ze leren niet hoe mooi dit kan zijn als het op de juiste wijze tot stand komt volgens Gods bedoeling. Seksueel misbruik onderbreekt bij het kind het delicate proces van emotionele, sociale en seksuele ontwikkeling.”

Josh McDowell en Bob Hostetler, Handbook on Counseling Youth (Word Publishing)

De Rooms Katholieke kerk haalde de voorpagina’s toen de kerk werd beschuldigd van het herbergen van kinderverkrachters binnen de hiërarchie van de groep leiders. Aartsbisschoppen, kardinalen en bisschoppen plaatsten bekende pedofielen en ephebofiele (tiener misbruikende) priesters, over naar andere parochies, zodat ze, omdat hun identiteit geheim bleef – weer opnieuw talloze slachtoffers konden maken.

Hoe wijdverspreid is dit?

Seksueel misbruik speelt zich niet alleen af binnen de Rooms Katholieke kerk. Volgens de statistieken wordt een op elke vier meisjes of elke zes jongens seksueel misbruikt voor hun achttiende. Duizenden kinderen en volwassenen lijden in stilte, ze praten nooit over dit misdrijf omdat ze bang zijn, zich schamen en/of zich onterecht schuldig voelen. Het zwijgen van de kerk en ook van de slachtoffers moedigt de daders aan om het gewoon te gaan vinden in plaats van uitzonderlijk gedrag.

Wat is seksueel misbruik?

Om de schade van seksueel misbruik te kunnen inschatten, moeten we eerst vaststellen wat we eronder verstaan en hoe slachtoffers eronder gebukt gaan. Elke seksuele activiteit waarbij het initiatief uitgaat van een volwassene of een kameraadje zonder toestemming is misbruik, inclusief fysiek, visueel of verbale stimulans.

Het verbaast niemand, dat veel van de daders zelf vroeger ook misbruikt werden. De meeste zijn mannen, maar het aantal vrouwelijke misbruikers neemt met het jaar toe. Veel daders zijn mensen die bij de slachtoffers bekend zijn – een familielid, een vriend of een vertrouwenspersoon en die zitten ook in kerken, supermarkten, scholen, theaters, padvinderij, overal waar kinderen te vinden zijn. Het zijn burgers uit elke sociaal economische, etnische groep, van elk ras.

Audrey Hector
Auteur Audrey Hector

Als overlevende van kindermisbruik kan ik persoonlijk getuigen dat de effecten van het misbruik elk aspect van mijn leven beïnvloedden – emotioneel, fysisch, relationeel en spiritueel. Ik leefde meer dan dertig jaar met een slachtoffermentaliteit totdat ik leerde om een overwinnaar te worden.

Ik was op iedereen boos en bang om iemand te vertrouwen. Schaamte en schuld werden mijn constante metgezellen. Ze overtuigden me dat ik op de een of andere manier de avances van de daders aangemoedigd had. Ik bouwde beschermende muren om me heen om te voorkomen dat ik van iemand zou gaan houden of dat iemand van mij zou gaan houden.

Het leek of mijn lichaam me tartte door me ongewenste seksuele avances uit te lokken waardoor het mijn eigen ergste vijand werd. Ik nam wraak op mijn lichaam, door het te haten voor zijn verraad. Ik ging roken, drinken en overeten om zodoende valse troost te krijgen.

Omdat volwassenen mij hadden verraden en vernederd, werd ik opstandig en wilde me niet onderwerpen aan gezag. Ik hield intieme relaties op een afstand uit vrees dat iemand waar ik veel om gaf mijn geheim zou leren kennen.

Omdat enkele van de daders vooraanstaande mensen waren in de geestelijkheid van de kerk, kon ik God niet vertrouwen. Hij stond immers onverschillig tegenover mijn lijden en stond het toe dat volwassenen me zo bejegenden. Ik werd bang voor dat soort liefde, dus ik verwierp God en de hulp van de kerk.

Meer dan dertig jaar leed ik zo onder mijn probleem voordat het duidelijk werd dat ik leed onder de gevolgen van seksueel misbruik. Ik kon de pijn en de last niet langer alleen dragen. De verdedigingswapens die ik als twaalfjarige had opgenomen – woede, bitterheid en onvergevingsgezindheid gaven me meer pijn dan verlichting, want ik smachtte naar liefde,acceptatie en bevestiging.

Ik wilde eigenlijk niet vergeven, want daardoor werd de zaak minder groot voorgesteld dan hij was en de misdaad moest immers gestraft worden. Iedereen die anderen misbruikt is schuldig aan een criminele daad in alle vijftig staten van de Verenigde Staten en die heeft een vreselijke zonde op zijn geweten in Gods ogen. Ik vond dat ik in mijn recht stond in mijn schreeuw naar gerechtigheid. Angst is een normale reactie als je onschuldig lijdt onder wat je is aangedaan. Het is ook natuurlijk om op je hoede te zijn om te voorkomen dat het weer gebeurt.

God is ook boos en gekwetst door seksueel misbruik en Hij belooft om het kwaad dat kinderen is aangedaan te wreken. Ware genoegdoening kan alleen verkregen worden door ons juridische systeem en door plaats te geven aan Gods wraak en oordeel.

Ik heb niets gedaan om het misbruik op te wekken – het was mijn schuld niet. Maar ik was wel verantwoordelijk voor mijn weigering om te vergeven en mijn wil om te haten en pijn te doen in plaats van in liefde veilige grenzen te stellen. Het was niet goed van mij om alle mensen over een kam te scheren vanwege de misdaden van een paar. Weigeren om te vergeven, om liefde te accepteren en te ontvangen en constructief om te gaan met mijn woede en angst keerde zich alleen maar tegen mezelf in plaats van tegen de daders. Ik moest stoppen met weglopen voor mijn verlangen naar liefdevolle relaties.

Deze bewustwording bracht me in een hevige strijd – een kwestie van leven en dood. Ik voelde me wankelen op de grens van geestelijke gezondheid en gekte. Mijn hele lichaam tot aan de toppen van mijn vingers tintelde alsof ik boven een afgrond van wanhoop bungelde. Ik was bang voor verandering, maar nog banger voor de pijn die ik met me meedroeg. Maar ik probeerde me dit keer niet voor de waarheid te verbergen.

Ik begreep dat het misbruik zo diepgeworteld zat dat er een levenslang proces mee gemoeid was. Het idee om de woede en de pijn los te laten was onverdraaglijk, dus bad ik God om me iemand te sturen die me zou helpen om de last te dragen, iemand die me zou leren hoe ik kon vergeven. Uiteindelijk nam God de pijn van het verleden weg, maar ik ben nog steeds aan het leren om het heden, dat zo beïnvloed wordt door het verleden, onder ogen te zien.

Dit is wat er met slachtoffers van misbruik gebeurt. Ze hebben nodig dat men met ze meevoelt. Toon hen begrip en moedig hen aan om op de positieve dingen te zien die ze bereikt hebben in plaats van het verleden ook nog eens het heden en de toekomst te geven. Stel hen verantwoordelijk voor hun daden en hun zonde om te weigeren te vergeven. De wereld kan er beter van worden als men luistert naar hun ervaringen en wellicht kan dan op die manier de voortdurende toename van deze misdaad een halt toegeroepen worden.

Misbruik verandert je leven voorgoed, maar er is genezing mogelijk om uit de slachtofferrol te komen en een overwinnaar te worden.

Voor verdere informatie

 • Ik geloof dat ik seksueel werd misbruikt, maar ik weet het niet zeker. Wat is seksueel misbruik en wat kan ik er aan doen om het trauma dat ik heb ontwikkeld het hoofd te bieden? Antwoord
 • Verhalen van seksueel misbruik
 • Voelt God onze pijn? Antwoord
 • Dr. Dan B. Allender, The Wounded Heart: Hope for Adult Victims of Childhood Sexual Abuse (book) (Colorado Springs, CO: NavPress).
 • Boek: Intieme onderwerpen: Antwoorden op 21 Vragen die christenvrouwen stelden over seks
 • Kearney, Caring for Sexually Abused Children: A Handbook for Families and Churches (Colorado Springs, CO: InterVarsity Press).
 • David Peters, A Betrayal of Innocence: What Everyone Should Know about Child Sexual Abuse (Word Publishing).
 • Angela R. Carl, Child Abuse: What You Can Do About It (Standard Publishing).
 • Wat doe je als Christen als je overweldigd wordt door DEPRESSIE? Antwoord
 • Hoe kan ik vergeven worden en dat ook zo ervaren? Antwoord
 • Als god mij iedere keer vergeeft als ik erom vraag, waarom voel ik me dan nog steeds zo schuldig? Antwoord

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, dan vragen wij u biddend te overwegen om ons een donatie te schenken om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor u en uw gezin! ]

Auteur: Audrey Hector, ASSIST News Service, Open Doors USA.

Audrey Hector is getrouwd en heeft een volwassen kind en een kleinkind. Ze is een spreekster, freelance schrijfster en aangesteld als Lay Counselor door de American Association of Christian Counselors. Als een slachtoffer van seksueel misbruik getuigt ze nu van het werk dat God in haar deed door haar te veranderen en haar gebroken hart te genezen. We dagen u uit om te zoeken naar wat voor goeds u kunt putten uit die ervaring in plaats van wat voor naars. Audrey werd gastvrouw in een radioprogramma “Marriage Ordained by God” en ze heeft een column, “On the Potter's Wheel” voor kerknieuws. Ze ontving een Bachelor of Science degree in Mechanical Engineering van de University of California.

“Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Een paar instanties die helpen bij onderwerpen in verband met misbruik van kinderen

 • Childhelp USA, hotline 1-800-4-A-CHILD / Web: ChildHelpUSA.org
 • National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information, Web: calib.com/nccanch/
 • Kids Helping Kids—voor misbruikte kinderen om met elkaar te corresponderen, waarbij hun anonimiteit wordt bewaard. Write: PO Box 110, Billerica, MA 01821.
 • The American Humane Association voorziet in diensten om tegemoet te komen aan de nood van kinderen die seksueel misbruikt zijn. Web: www.AmericanHumane.org / 303-695-0811
 • Prevent Abuse Now, Web: Prevent-abuse-now.com

Films for Christ

Translated by: Josine

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Click here for index to answers on related topicsChristian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY