Regenboog?

Hoe ontstaat er een regenboog?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Spaans

Rainbow. Photo copyrighted.

De technische details over het ontstaan van een regenboog werden eerst ontdekt door Isaac Newton in 1665. Zijn geweldige studie van het licht over reflectie (terugkaatsing) en refractie (breken van het licht), doet beslist geen afbreuk aan de schoonheid van een regenboog en de belofte die eraan verbonden is. Integendeel, Newton's wetenschappelijke inzichten tonen ons hoe ingewikkeld de schepping wel in elkaar zit. De regenboog is een liefdevolle belofte dat God deze aarde niet voor een tweede keer zal vernietigen door een zondvloed (Genesis 9:11-17):

“Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde… zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verdelgen.” (Genesis 9:13,15).

Een regenboog ontstaat als regendruppels en zonneschijn elkaars pad kruisen. Het zonlicht bevat alle kleuren van het licht. Als je die bij elkaar voegt krijg je wit licht. Als zonlicht waterduppels binnendringt, wordt het gereflecteerd tegen de binnenkant van de druppels. Als het door de druppels heengaat, valt het licht ook weer uiteen in die verschillende kleuren, wat je ook wel eens in een glazen prisma ziet. Elke waterdruppel stuurt zijn kleuren heel eventjes naar degene die ernaar kijkt, voordat een andere druppel zijn plaats inneemt.

Regenboog. Copyright, Films for Christ

Meestal ziet men een regenboog in de lucht in tegenovergestelde richting van de zon. Het licht van de regenboog wordt onder een hoek van 42 graden in het oog gereflecteerd ten opzichte van de originele zonnestraal. De vorm van de boog wordt feitelijk gevormd door een kegel van licht die afgeknot wordt door de horizon. Als je naar het eind van de regenboog reist, zal hij voor je uit meereizen en zijn vorm behouden. Dus er is geen echt einde aan een regenboog en er wacht ook geen pot goud op je. Omdat die hoek van 42 graden gemeten wordt vanuit het oog van iedereen die er naar kijkt, zien geen twee mensen dezelfde regenboog. Elk mens is het middelpunt van zijn eigen kegel gekleurd licht. Vanuit een hoog standpunt op een bergtop, of vanuit een vliegtuig kan men soms een hele cirkel regenbooglicht zien.

De heldere primaire regenboog heeft rood aan de buitenkant zitten en blauw binnenin. Hoger in de lucht is er altijd nog een flauwe regenboog te zien met omgekeerde volgorde van kleur. Deze secondaire regenboog is het gevolg van een bijkomende reflectie van het zonlicht door de regendruppels heen. Je kunt dat het beste zien als er donkere wolken achter de regenboog zijn. Als je die tweede boog wilt zien moet je hoger in de lucht kijken als er weer eens een regenboog te zien is. Er zijn wel kijkers, die een derde en een vierde boog hebben gezien boven de eerste twee.

Beschikbaar: Kinderen' kleurplaat op regenbogen

Vertaling door: Josine

Auteur: Dr. Donald DeYoung, Ph.D. (Physics) als uittreksel van Weather and the Bible, pgs. 96-98, gepubliceerd door Baker Book House. Used with permission.

Overgenomen door Films for Christ (met toestemming)

Copyright © 1997, 2021, Christian Answers, All Rights Reserved - behalve als aangegeven in bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net users het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerk en school.

Kom meer te weten

Scheppings SuperBibliotheek
Scheppings SuperBibliotheek
Go to index page
click for Kid Explorersstartpagina