Rossz a _____? Hogyan dönthetem el, hogy egy adott tevékenység – például dohányzás, szerencsejáték vagy bármi más – helyes vagy helytelen?

Lásd ezt az oldalt: angol (english), francia, indonéz, spanyol
Cigarettes. Photo copyrighted.

Elõször is, a kereszténység nem tabukból és tiltásokból áll. „Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Efézus 2,8-9).

Másodsorban, nincs jogunk másokat és mások cselekedeteit elítélni. A Biblia ezt mondja errõl: „Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást.” (Róma 14,13).

Nagyon könnyen bírálunk másokat, de sokkal fontosabb arra törekednünk, hogy saját viselkedésünk legyen kedves Isten elõtt. „Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá.” (1Korinthus 11,31).

Egy igazi kereszténynek - aki az Úr Jézus Krisztusba vetett hite által élhet - természetesen fontos, hogy a Megváltójához méltó és õt megbecsülõ életet éljen és segítõkész legyen a többi keresztény felé és azok felé akiket Krisztushoz kell vezetnie. A különbözõ tevékenység megítéléséhez Isten közölt néhány alapelvet igéjében, melyek irányadóként szolgálhatnak számunkra:

Ha a Szentírás egyenes tiltást vagy parancsolatot tartalmaz az adott témával kapcsolatban, akkor persze minden világos. Így az ölés, a házasságtörés, a paráználkodás, a részegeskedés, a lopás stb. mindig helytelen; ezek a bûnök egyértelmûen és határozottan ítélet alá esnek a Szentírásban.

Mikor a Szentírás nem tartalmaz egyenes utalást, segít ha a kérdést nem úgy tesszük fel, hogy valami helytelen-e, hanem úgy, hogy az határozottan helyes-e? A Bibliában ez áll: „a kedvezõ alkalmakat jól használjátok fel” (Kolossé 4,5) Az örökkévalósághoz képest földi életünk olyan rövid és értékes, hogy nem szabad önzõ jelentéktelenségekre pazarolni, hanem felhasználni „ha az jó a szükséges építésre” (Efézus 4,29).

Cselekedeteink elbírálásának jó próbája, ha azokra nyogodt lekiismerettel kérhetjük Isten áldását hasznos célok elérésére. „Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsõségére tegyetek!” (1Korinthus 10,31) Ha az Isten elõtti kedvességgel szemben a legkisebb kétség is felmerül, jobb azt abbahagyni. „Mert minden, ami nem hitbõl származik, az bûn.” (Róma 14,23).

Ne szabad elfelejtenünk, hogy testünk és lelkünk megváltatott, és Isten tulajdonát képezi. „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentõl kaptatok, a bennetek levõ Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsõítsétek tehát Istent testetekben.” (1Korinthus 6,19-20).

Tetteinket nem egyedül az Istennel való kapcsolat alapján, hanem azokat családunkra, barátainkra és általában az emberekre való hatásuk alapján is el kell bírálnunk. Lehet, hogy valami nem káros saját magunkra nézve, de ha az másokra nézve veszélyes, akkor helytelen. „Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Mi erõsek pedig tartozunk azzal, hogy az erõtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róma 14,21; 15,1).

Cselekedeteinket nem egyedül az Istennel való kapcsolat alapján, hanem azokat családunkra, barátainkra és általában az emberekre való hatásuk alapján is el kell bírálnunk. Lehet, hogy valami nem káros saját magunkra nézve, de ha az másokra nézve veszélyes, akkor helytelen. „Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Mi erõsek pedig tartozunk azzal, hogy az erõtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róma 14,21; 15,1). „Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek õáltala.” (Kolossé 3,17)

Fordította: Deák Lehel
Részlet Henry Morris és Martin Clark: The Bible Has the Answer címû könyvébõl.

Kiadta a Master Books, 1987
Közreadta az Films for Christ a Master Books engedélyével.

Több információ

 • Honnan tudhatom mi jó és mi rossz? Válasz
 • Hogyan gyõzedelmeskedhet valaki a kísértések fölött? Válasz
 • Miért várjak a szexszel a házasságig? Válasz
 • Mit tanácsol a Biblia a fiú-lány kapcsolatokban? Válasz
 • Mik a paráznaság következményei? Válasz
 • Do NOT click on this button

 • Miért olyan a világ, amilyen? Ha Isten mindent tud, mindenható és szerető, vajon valóban létrehozna egy ilyen világot? (tele van elnyomással, szenvedéssel, halállal és kegyetlenséggel) Válasz
 • Kímélje meg magát némi fájdalomtól – Tíz tipp új és felnövő keresztények számára Válasz
 • Mi az a BŰN ÉS GONOZSÁG? Válasz
 • igazságosság
 • jóság
 • szentség
 • istenfélelem
 • A Tízparancsolat
 • Erkölcsi kőkorszakban élünk? Válasz
 • Mi az a „megbocsáthatatlan bűn”? Hogyan válik a bűn „megbocsáthatatlanná”? Válasz

Copyright © 1995, Master Books, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page