Wat zijn de consequenties van verkeerde opvattingen over het ontstaan van de rassen?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Verkeerde opvattingen over het ontstaan van de rassen hebben tot wijdverspreide wereldwijde problemen geleid. De effecten zijn ingrijpend. Enkele gevolgen zijn:

 • Dolls - black and white. Photo copyrighted. Provided by Eden Comm. Racisme

  Een van de belangrijkste opvattingen om rassendiscriminatie goed te praten in deze moderne tijd is de opvatting dat de mensengroepen zich apart hebben ontwikkeld. Zo redenerend zijn de verschillende groepen vermeende verschillende stadia van evolutie, en dan zijn bepaalde mensengroepen minder ontwikkeld dan andere. Ape to man evolution. Copyright, Films for Christ.Op die manier is die andere persoon niet zo volledig mens als jij. Dit soort denken inspireerde Hitler bij zijn pogingen Joden en Zigeuners te elimineren en vast te stellen dat er “Uebermenschen” zijn. 2

  Treurig genoeg, zijn er ook christenen geïnfecteerd met racistisch denken door evolutionaire indoctrinatie dat mensen van een verschillende “kleur” inferieur zijn, want ze staan dichter bij de dieren. Zo'n houding is compleet onbijbels (bijv. Hand. 17:26, Kolossenzen 3:11),vaak worden bijbelteksten geciteerd, volledig uit hun context getrokken, om te proberen die racistische opvattingen goed te praten.

 • Verwerping van het evangelie

  De nauwkeurigheid van de historische details uit Genesis is cruciaal voor de betrouwbaarheid van de bijbel en van de hele evangelieboodschap.1 Dus de populaire opvatting dat groepen mensen hun eigen kenmerken hebben ontwikkeld en niet allemaal afstammen van de familie van Noach (in tegenspraak met de bijbel) heeft het geloof ondermijnd in het evangelie van Jezus Christus..

 • Slechte invloed op het zendingswerk

  Historisch gezien werd de verspreiding van het evolutiestandpunt geassocieerd met een verminderde passie om de verloren zielen in verafgelegen landen te bereiken met het evangelie. Het idee van wilde, halfontwikkelde volken is niet bepaald een stimulans voor de zendelingen om uit te gaan, in ieder geval niet zo zeer als het besef dat onze medemensen, die nauw aan ons verwant zijn in tijd en afkomst het evangelie nog moeten horen.3 Zelf veel van de fijnste zendingsorganisaties werden met dit denken besmet, vaak zonder het te beseffen, door het diep ingeslepen evolutionaire idee over hoe andere mensen en hun godsdiensten ontstaan zijn.

Alle stammen en naties stammen af van het gezin van Noach!

One Blood. Illustration copyrighted.

De bijbel stelt heel duidelijk dat elke pas ontdekte stam terug te leiden is tot op Noach. Het is geen groep mensen die nooit superieure technologie heeft gehad of kennis van God in hun cultuur. Nee, je kunt gerust zeggen dat hun cultuur (die teruggaat tot Noach) begon met (a) kennis van God en (b) minstens genoeg technologisch inzicht om een boot te bouwen ter grootte van een oceaanstomer. Rom. hoofdstuk 1 geeft een verklaring voor de dit verlies aan technologisch inzicht en culturele degeneratie. Het heeft te maken met de vrije keus van hun voorouders om de aanbidding van de levende God achterwege te laten.

Daarom is de eerste prioriteit bij het helpen van 'achtergebleven' volksgroepen niet wereldse educatie en technische hulp, maar allereerst en bovenal het brengen van het evangelie.

Native. Illustration copyrighted. Provided by Eden Comm.

In feite hebben de meeste primitieve stammen nog een herinnering in hun folklore en religie over het feit dat hun voorouders zich afkeerden van de levende God, de Schepper. Don Richardson, de zendeling die beroemd werd om het boek Vredeskind laat ons zien dat als je die mensen benadert zonder evolutionaire vooroordelen, deze link inderdaad kunt leggen en zelfs gebruiken, zodat er een overvloedige en zegenrijke oogst binnen te halen is bij vele gelegenheden. 4

Jezus Christus, Gods verzoening voor de mens die zijn schepper verwerpt, is de enige waarheid die mannen en vrouwen van elke cultuur, technologie, stam, of kleur waarlijk vrij zet (Joh. 8:32; 14:6).

[Leer meer over het evangelie - Go]

Leer meer over deze en aanverwante onderwerpen

 • Racisme, Rassenonderwerpen en Christendom
  Bekijk onze home page met vragen over ras - GO
 • Waar komen alle menselijke rassen vandaan? Antwoord(inclusief: Wat is een ras? discussie over huidskleuren., Wat doet melanine? en discussie over erfelijkheid)
 • Zijn zwarte mensen het gevolg van de vloek van Cham? Antwoord
 • Hoe ontstonden de verschillende huidskleuren? Antwoord
 • Wat weten we over de mensen uit het “Stenen tijdperk”? Antwoord
 • Is het wel bijbels om te trouwen met iemand van een ander ras? Antwoord
 • Het bijbelse antwoord op racisme - Ga
 • Bezoek Christian Answers Creation SuperLibrary

Voetnoten

 1. Ken Ham, De leugen: Evolutie (Green Forest, AR: Master Books, 1987).

 2. J. Bergman, “Darwinism and the Nazi Race Holocaust,” CEN Technical Journal, 1999, 13(2):101-111.

 3. Bij voorbeeld, R. Grigg, “Darwin's Quisling,” Schepping, 1999, 22(1):50-51.

 4. D. Richardson, Eternity in Their Hearts, (Ventura, CA: Regal Books, Division of Gospel Light, 1986).

[ Als deze informatie u van dienste is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te sturen om de kosten te dekken voor het maken van deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Uitgegeven door Don Batten, Ph.D. / Auteurs: Ken Ham, Jonathan Sarfati, en Carl Wieland, ontleend aan The Revised & Expanded Answers Book (Master Books, 2000).

Uitgegeven door Creation Ministries International

Copyright © 1996, 1999, 2000, 2001, Creation Ministries International, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net users het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen. Illustraties en layout copyright, 1999, Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Racisme, Rassenonderwerpen en Christendom ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids