Archaeology and the Bible. Copyrighted image.
вяра | указател
Животът, смъртта и възкресението на Исус Христос Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?


  • Преводи


Ebla tablet.
  • Какво могат 792 зъба да разкажат на археолозите относно древните израилтяни? Отговор

  • Някой открил ли е наистина Ноевия ковчег? Отговор

  • Точно ли обяснява Библията падането на стените на Иерихон? Отговор

  • Има ли постройки, направени от човешка ръка и споменати в Библията, които да са открити от археолози? Отговор

  • Исус наистина ли е седял в тази древна лодка от Галилейското езеро? Отговор

  • Какъв е бил кръстът, на който и бил разпънат Исус? Отговор

  • Открит ли е ханаанският град Ай (унищожен от Исус Навин)? Отговор (на английски)

Disclaimer: By necessity, not all of the answers provided are complete and exhaustive. Although all Christian Answers Network Team Member organizations are in close general agreement in their interpretation of the Bible, the individual views expressed are, of course, those of the authors, and do not necessarily represent the views of all Team organizations.

Copyright © Films for Christ. All rights reserved.
Logo button that you can use to link to this page.
Може да се свържете с тази страница —инструкции…
ChristianAnswers.Net
Home
Directory