Stars over a forest. Photographer: Ryan Hutton. Licensed (Jztmx9yqjBw)

Kiolvasható az evangélium a csillagokból?

Lásd ezt az oldalt: angol (english)

Régen úgy gondolták, hogy a csillagképek az evangélium igazságainak Istentõl adott ábrázolásai. A csillagképek elnevezése valóban nagyon messzire megy vissza az emberiség történetében. József, a zsidó történész, szerint Séth, ábrahám harmadik fia nevezte el, de talán ádám is beleszólt, hiszen õ nevezte el az állatvilágot (1Mózes 2,19). A Biblia beszél arról, hogy Isten adott nevet a csillagoknak (Zsoltárok 147,4). Ha ez így volt, akkor lehet, hogy megtanította az elsõ embereknek.

Különös fontosságú az állatöv 12 csillagképe. Ezek a naprendszer síkjában fekszenek. Magasan látszanak az éjjeli égbolton, közel ugyanazon a vonalon, amit nappal a Nap járt be. Az év folyamán az állatöv csillagképei egymás után tûnnek fel: például a Skorpió nyáron, az Ikrek télen. A Jób 38,32 beszél a csillagképek évszakonkénti feltûnésérõl.

Az evangélium üzenetének csillagképekben való keresése E.W. Bullinger és J.A. Seiss írásai nyomán vált ismertté az 1800-as években. A csillagképek megszokott értelmezése röviden a következõ:

A csillagképek értelmezése

Csillagkép Kép Értelmezés
Virgo Szûz Szûz Mária
Libra Mérleg A bûnért meg kell fizetni
Scorpius Skorpió A bûn halált hoz
Sagittarius Nyilas Démonizmus
Capricorn Íjhal Földi korrupció
Aquarius Vízöntõ Élõ víz, vagy özönvíz
Pisces Hal Isten maradéka
Aries Kos Áldozat
Taurus Bika Feltámadás
Gemini Ikrek Krisztus kettõs természete
Cancer Rák A megváltottak összegyûjtése
Leo Oroszlán A Király

A témáról szóló korai írások teljesen ízekre szedték a csillagképeket, olyannyira, hogy gyakorlatilag minden csillagnak külön jelentést tulajdonítottak.

Elképzelhetõ, hogy Isten szándékosan írta az égre az evangélium üzenetét. Ebben az esetben talán emlékeztetõül szolgáltak a csillagok, még mielõtt a Biblia rendelkezésre állt volna.

Napjainkban természetesen az Ige továbbít érthetõ üzenetet Isten tervérõl. Habár az egek továbbra is „hirdetik Isten dicsõségét” (Zsoltárok 19,2) és hasznosak az idõszámításunkban (1Mózes 1,14), a Biblia nem mond olyat, hogy a csillagokban keressünk üzenetet. Sõt, figyelmeztetéseket olvashatunk, hogy ne bízzunk a csillagokban. Az evangélium csak óvatosan kereshetõ a csillagokban, mert a csillagképeknek számtalan lehetséges értelmezése van. A Babiloni idõk óta a sátán megfertõzte az állatövet az asztrológiával.

Sokan még mindig azt állítják, hogy szokatlan helyeken látják az evangélium szimbólumait: kereszteket virágpedálokon, karácsonyi csillagokat a homokdollárokon, és még rozsdás víztornyokon is vallásos képeket látnak! Valóban Isten alkotott mindent, de óvakodnunk kell attól, hogy hitvallásunkat a természetre építsük. Hálásak lehetünk azért, hogy a Biblia olyan érthetõen tárja elénk az evangéliumot, hogy nincs szükségünk más bizonyítékra.

Írta: Dr. Donald DeYoung, Ph.D. (Physics) részlet a Astronomy and the Bible címû könyvbõl, 69-70 old., kiadta a Baker Book House

Referenciák

Also see

Fordította: Molnár Csaba

Közreadta az Films for Christ (engedéllyel)

Copyright © 1997-98, Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached„Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

ChristianAnswers.Net/hungarian

Teremts, fejlds s tudomny