Сатаната истинска личност ли е която влияе на нашия свят днес? Вас засяга ли ви?

Copyrighted

Повечето от хората не мислят за предмета на Сатанизъм освен ако има кървено убийство, и дяволски символи са намерене на мястото. Много които вярват че има дявол, обикновено мислят за него като най-тъмната от фигурите. Това което не осъзнават е че Библията ни казва че той може също така и да се манифестира като “ангел на светлина.” Относимо за фалшиви преобърнати в Църквата, Библията казва:

Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата… 2 Коринтяни 11:13-15.

Дяволът е изключително незабележим. Предупредени сме че използва изповядващи хора в Бог (служители на правдата) за да измами Църквата. Библията го наричо “богът на този свят,” и казва че услепява умовете на невярващите. Исусго е нарекъл “принцът на този свят,” и “бащата на лъжите.”

Писанието постоянно предупреждава Църквата срещу неговите хитрине (неговите методи), използвайки думи като “не бъдете измамени,” и казвайки ни да “бъдем бдителни.” Еми, Сатаната имал ли е някакво влияние върху вас и мен? Има ли някаква измама в Църквата? Това е което трябва да погледнем по-подробно. Ще погледнем една от може би най-великите и най-хитри измами на Сатаната.

Може да не сте фамилиарни със случката Исус разказал за Блудния Син, така че да вземем момент да помислим какво казва. Блудният Син помолил баща си за неговото наследство, и тогава отишъл в далечна страна и похарчил всичките си пари на празници и проститутки. Насладил се на “удоволствието на греха.” Но след като глад ударил земята, парите му се изпарили, и единствената работа която можел да вземе е да храни прасета.

Станал толкова гладен че веднъж се намерил да иска храната която прасетата ядяли. Изведнъж, “дошъл на себе си”—осъзнал се. Виждайки че дори и слугите на баща си били по-добре отколкото той, решил да се върне и да каже, “Тате, сгрешил съм срещу рая и в твоя поглед. Вземи ме като нает прислужник.” Така че махнал се от кочината и се върнал при баща си.

Баща му чакал завръщането на сина си, и Библията казва че “той го видял докато все още бил надалеч.” Побягнал към сина си, прегърнал го, целунал го, и се радвал че той се върнал. Свободно му простил и му дал обратно неговата предишна позиция.

Това е гледка на всяка личност преди да отидат при Христос. Обърнах ме се от Бог да служим на дявола и насладата на грях. Библията казва че има “дух” който работи в непослушните деца. 1 Йоан 3:8 казва “Който върши грях, от дявола е…” Исус дори казал на религиозните лицемери от Неговия ден че техния баща е бил дяволът:

Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща. Йоан 8:44

Неспасени хора живеят в Царството на Тъмнина. Толкова е просто, ако служим на грях, служим на Сатаната. Нашите апетити са нечисти. Желаеме свинска храна. Помислете си какво искаме. Замислете се за съдържанието на обикновената сапунена опера и такива—изневяра, завист, страст, разврат, изнасилване, клюка, и алчност. Или обикновения филм днес с неговото насилие, псувни, секс, и кървено убийство.

Погледнете кориците на списания в магазини и супермаркети. Те са “лека” порнография, която преди няколко години се е смятала за hard-core и скрита от млади очи. Замислете се за видео игри които децата искат—много са доста насилствени и сексуално извратени. Помислете за някоя рок музика, с нейната очевидна сексуалност, нейното богохулство, и нейната Сатанична страна. Разгледайте мулти-милиардната hard-core порно индустрия на Интернета, или как средната личност използва псувни или богохулство в ежедневна реч. Живот в мръсната кочина е нормален, природен, и изцяло приет.

Да, Сатаната е богът на този свят, и той е измамил милиони. Но измамата не е спряла до тук. Преместила се е в Църквата. Макар каквото казва Библията, че Сатаната е истински, че е измамник, че е богът на този свят който услепява умовете, погледнете какво е станало—според Барна Рисърч Груп:

През 2004, учудващи 50% от тези които се пишат като “преродени” всъщност отричат съществуването на Сатаната.

Това е невероятно! Макар откровението на Писанието, 50% от тези които казват че са родени отново отричат съществуването на Сатаната. И страшното нещо за отричането на Дявола, е че ако отречете че той не съществува, тогава не се опасявате—оставяте го да ви измами. Мястото където да се повреди Църквата е влизането… да отровим евангелийското съобщение което донася хора в Божието Царство.

Това е каквото е станало. Не сме били бдителни. Позволили сме на Сатаната да замърси библейския метод на евангелизъм. Позволили сме на някои “служители на правдата” в Църквата да се отдалечат от Писанието. Те отказват да използват Законът (Десетте Божии Заповеди) за да донесат знанието на грях (както Исус правил), и да покажат греха че е “крайно много грешен.” Това е въпреки факта че даже Апостолът Павел казал че не знаел какво е грях без Закона. Те казват че са намерили пресечка за донасянето на хората в спасение. Оставят Закона и вместо това вземат блудния обратно при бащата, без да му покажат че неговите апетити са нечисти.

Помнете че в разказа който Исус казал, блудния “дошъл на себе си” когато осъзнал че искал храната на прасете. Това е което го накарало да иска да се върне при баща си и да каже “Сгрешил съм срещу рая и твоя поглед, направи ме твоята наета слуга.” В името на чувствителността, днешните проповядващи не позволяват на това да стане. Те имат пряк път в тоя процес. Така че вместо служителите които са преобърнати да казват на Бащата “Сгрешил съм срещу Рая. Направи ме твоята слуга,” те отиват и казват на Бог, “Свършиха ми парите. Дай ми повече. Ти бъде моята слуга.”

И това е което е неправилно с модерната църква. Пълна е с непреобърнати хора които никога не са видяли че техните грешни апетити са нечисти. Днешните проповядващи са оттеглили Закона, и така имаме множества в амвони и по пейки които не виждат греха като твърде грешен. И затова гледат на Бог като тяхна слуга. Вместо да казват, “Направи ме твоя слуга,” те казват “Дай ми повече!”

Алайстър Кроули (който е умрял през 1947), е считан за бащата на модерния Сатанизъм. В неговото издателство наречено, Книгата на Закона, сбира същността на Сатанизма. Тя е: “прави каквото желаеш ще бъде целия Закон.”

И това събира желанията на много от тези които изповядват че имат вяра в Исус Христос. Тяхната липса на грижа за загубените показва че има нещо много грешно. Никога не са отдали тяхната егоистична воля, и не са викали, “Не моята воля но Твоята да бъде направена.” Никога не са искали да служат на Бог извършвайки Неговата воля като отивайки до неспасените.

Помнете че Бил Брайт каза че само 2% от днешната църква в Америка споделява тяхната вяра редовно с други. Всичко което искат е това което могат да получат от Бог - здраве, богатство и преуспяване. Заслушайте се в повечето от днескашното проповядване. Не допира до никъде освен егоизъм. То е търсещо за себе си, служещо за себе си, и центрирано около себе си. Модерната църква е станала Лаодикийската църква от последните дни, която казва че е богата и не се нуждае от нищо, но в истина е бедна, сляпа, проклета, отчаяна и гола.

Как може това огромно множество да бъде събудено от тази измама? Просто помагайки им да погледнат в огледалото—виждайки се под светлината на Божия Закон—Десетте Божии Заповеди. Всеки проповядващ Христианин би трябвало да се подчинява на съветването “Прегледай себе си за да видиш дали си във вярата.” Но много няма да послушат. Мислят че са спасени само защото викат на Исус Господът, и правят чуда в Неговот име. Те ще чакат до Страшния Съд и ще викат “Боже, Боже, ние направихме много чудни работи в твоето име,” и Исус ще им каже, “Махнете се от Мен. Ти работник от Беззаконие. Никога не те познавах.” Те са все още в техните грехове. (miracles)

Мартин Лутър е казал, “Първата задача на евангелийския проповядващ е да обяви Божия Закон и да покаже природата на греха.” Тогава той казва, “Това сега е Християнското учение и проповядване, които Бог да бъде възхвален, знаеме и притежяваме, и не е нужно сега да развием по-нататък, но само да предложим съвета че да бъде поддържано в Християнството с всичко усърдие. Понеже Сатаната го е атакувал жестоко и силно от началото до сега, и радустно би го изцяло изгасил и потъпкал с крака си.” След Апостолът Павел е бил преобърнат на Пътя до Дамаска, Исус му казал,

Но стани и се изправи на нозете си, понеже затуй ти се явих, да те назнача служител на това, че си Ме видял и на онова, което ще ти открия, като те избавям от (юдейския) народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете сиДеяния 26:16-18

Ако познавате този същия Исус, вие също имате същата длъжност—“да отворите техните очи, и да обърнете грешните от тъмнина към светлина, и от силата на Сатаната на Бог, че да получат опрощаване на грехове…” Начинът по който да се направи това е да се направи по начинът който Павел използвал. Начинът който Исус е използвал. Научете се да следвате библейския метод на използване на Закона (Десетте Божии Заповеди) за да покажете защо този грепен свят се нуждаят от Спасител.

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications.

Translated by: Vlad Velinov

Интернетната страница под aвторскo правo © 2004, Living Waters Publications, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Living Waters Publications

Повече Информация по интернет

 • Сатаната
 • Дявол
 • Достатъчно добър ли съм да отида в Рая? Отговор

 • Колко добро е достатъчно добро? Отговор

 • Защо има толкова много болка в този свят? Ако Бог е толкова любящ, защо позволява толкова много болка и страдание в този свят? Отговор

 • За по-добро разбиране на Божия план за вашето спасение, вижте НАДЕЖДАТА

 • Как мога да бъда сигурен за моето спасение? Отговор

 • Спестете Си Малко Болка: Десет Съвета за Нови и Растящи Християни ОТИДЕТЕ

 • Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel
  Научете как да бъдете по-ефективни в спечелването на души

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ