Is er enige bevestiging van bijbelse gebeurtenissen door geschreven bronnen buiten de bijbel?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans, Zweeds

De meest gedocumenteerde bijbelse gebeurtenis is de wereldwijde zondvloed beschreven in Genesis 6-9. Een aantal Babylonische documenten zijn ontdekt die dezelfde vloed beschrijven.

copyrighted photo
Een oud tablet, waarop een lijst van Sumerische koningen staat.
[Meer informatie]

Bij voorbeeld de lijst van Sumerische Koningen (hier afgebeeld) vermeldt de koningen die voor lange perioden hebben geregeerd. Toen kwam een grote vloed. Na de vloed regeerden de Sumerische koningen gedurende veel kortere periodes. Dit is hetzelfde patroon dat men in de bijbel aantreft. Mensen leefden gedurende langer voor de zondvloed en korter na de zondvloed. Het 11de tablet van het Gilgamesh Epos spreekt over een ark, dieren die werden meegenomen in de ark, vogels die uitgezonden werden tijdens de vloed, de ark die op een berg terecht kwam, en een offer dat werd gebracht nadat de ark geland was.

Het verhaal van Adapa spreekt over een test voor onsterfelijkheid waarbij het om voedsel ging, zoals in het verhaal van Adam en Eva in het Hof van Eden.

Sumerische tabletten beschrijven de spraakverwarring zoals die wij kennen uit de bijbel bij de Toren van Babel (Genesis 11:1-9). Er is een gouden tijd geweest waar iedereen dezelfde taal sprak. De spraak werd toen verward door de god Enki, heer van de wijsheid. De Babyloniërs hadden een dergelijk verslag waarin de goden een tempeltoren verwoestten en “de mensen verspreidden naar andere gebieden en hun spraak vreemd maakten.”

Andere voorbeelden van buitenbijbelse bevestigingen van bijbelse gebeurtenissen:


copyrighted photo

MEER INFORMATIE OVER DE LIJST VAN SUMERISCHE KONINGEN (foto )—Er zijn meer dan 16 fragmenten en één bijna complete kopie van de Lijst van Sumerische Koningen gevonden op diverse plaatsen op verschillende tijden. Het eerste fragment werd ontdekt in de tempelbibliotheek in Nippur, Irak, tijdens de eeuwwisseling en het werd in 1906 gepubliceerd. De meest complete kopie, het Weld-Blundell prisma, werd gekocht op een antiekmarkt kort na de 1ste Wereldoorlog en bevindt zich nu in het Ashmolean Museum in Oxford, Engeland. Voor een grondige bespreking van de Lijst van Sumerische Koningen en zijn bijbelse implicaties, zie “The Antediluvian Patriarchs and the Sumerian King List,” door Raul Lopez, in de CEN Technical Journal 12 (3) 1998, pag. 347-57.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor u en uw gezin. Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Vertaald door: Matthijs Blom / Edited by: Josine

Auteur: Bryant Wood van Associates for Biblical Research

Copyright © 1995, 1999, 2001, Associates for Biblical Research, alle rechten voorbehouden - behalve als vermeld op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze pagina te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Archaeology and the Bible

Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY