Bespaar uzelf veel moeite
Tien tips voor nieuwe en opwassende Christenen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

Man with wallet. Illustration copyrighted.9. Tienden geven—De laatste grens over

Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste grens is, die men overgaat. Het is de laatste hindernis die genomen moet worden—het laatste ding dat aan God wordt overgegeven…" Jezus sprak vaak over geld. Hij zei, dat we niet God kunnen dienen en ook nog eens de mammon (Matt. 6:24). Het woord mammon was het algemeen gebruikte Aramese woord voor rijkdom, het is het te vergelijken met een Hebreeuws woord dat wil zeggen “dat wat te vertrouwen is.” Met andere woorden: We kunnen niet tegelijkertijd God en het geld vertrouwen. Of het geld is onze bron van leven, onze grote liefde, onze vreugde, ons gevoel van veiligheid, de vastigheid voor onze behoeften—of God.

Tienden geven

Tienden geven (Bijbels woordenboek)

Hoe kan ik mijn geld verantwoord uitgeven? Antwoord

Zegt de Bijbel iets over investeren? Antwoord

Should a Christian have or use credit cards? Answer

Als u uw portemonnee opent of uw beurs, geef dan gul en regelmatig aan uw plaatselijke kerk. Een leidraad bij het bepalen van hoeveel u zou moeten geven, kunt u vinden in het principe van de "tiende", vermeld in het Oude Testament—10% van uw inkomsten. Of uw dit bedrag geeft of niet, zorg dat u iets geeft voor het werk van God (zie Maleachi 3:8-10). Geef, omdat u het wilt niet omdat u het moet. God heeft de blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7), dus houdt uw geld in een geopende hand.

(Volgende Pagina)
Storingsdienst: Sekteleden, atheisten, skeptici

Belangrijke principes, die u een hoop moeite kunnen besparen

Voorgaande…

 1. Voed u met Gods WoordDagelijkse voeding
  "Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…" [Lees meer]

 2. GeloofEen lift kan u omhoog brengen, maar ook weer laten zakken
  "…in een wereld, waarin men ons constant laat zakken, kunnen we volkomen vertrouwen op zijn beloftes…Hij zal ons nooit en te nimmer, laten vallen…" [Lees meer]

 3. EvangelisatieOnze minimale taak
  "U hebt waarschijnlijk een beperkte hoeveelheid tijd om uw ongeredde vrienden en familie met het evangelie bekend te maken… Hier zijn een paar adviezen, die u een hoop ellende kunnen besparen…" [Lees meer]

 4. Gebed“Een ogenblikje wachten.”
  "Uit onderzoeken blijkt, dat meer dan 90% van de Amerikanen elke dag bidt… Maar hoe te bidden zodat u wordt verhoord?" [Lees meer]

 5. OorlogsvoeringPrijs de Heer, maar ontwijk de kogels
  "Toen u een Christen werd, stapte u regelrecht binnen in een eeuwenoude strijd. U hebt een drievoudige vijand:--de wereld, het vlees en de duivel… Laten we die drie aartsvijanden eens onder de loep nemen…" [Lees meer]

 6. GemeenschapWees geen fladderende vlinder
  "Bid ervoor waar u zich moet invoegen in de gemeente… Word geen geestelijke vlinder. Zorg dat u ergens kunt wortelen…" [Lees meer]

 7. DankdagDoe het juiste
  "Voor een Christen is elke dag dankdag. We kunnen zelfs dankbaar zijn temidden van de problemen…" [Lees meer]

 8. Waterdoop
  [Lees meer]

 9. Tienden geven—De laatste grens over

Volgende…

 1. Storingsdienst: Sekteleden, atheisten, skeptici
  "Als sekten u vertellen, dat u de juiste naam van God moet erkennen om gered te worden, dat u op die en die dag moet aanbidden, dat u per se gedoopt moet worden door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga gewoon terug naar het Handboek voor Instructie…" [Lees meer]

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Uit het boekje Save Yourself Some Pain. Uitgegeven door Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids