What’s New?

Van olyan Bibliában említett épület, amit sikerült a régészeknek kiásniuk?

Lásd ezt az oldalt: angol (English)

Igen, elég sok Bibliai építményt sikerült kiásni. Alább megemlítünk néhányat a legérdekesebbek közül:

Ószövetség
Újszövetség

Az Efézusi Színház, Törökország
A törökországi Efézus színháza.
 • A Bábel torony alapja Babilonban, ahol összezavarodtak a nyelvek. (1Mózes 11,1-9)

 • A palota Jerikóban, ahol Éhúd meggyilkolta Eglónt, Móáb királyát. (Bírák 3,12-30)

 • Sikem keleti kapuja, ahol Gaal és Zebul figyelték, amit Abímelek erõi megközelítik a várost. (Bírák 9,34-38)

 • Baal-Berít temploma Sikemben, ahol megszerezték az anyagiakat Abímelek királyságának finanszírozásához és ahol Sikem lakói menedéket találtak, amikor Abímelek megtámadta a várost. (Bírák 9,4; 9,46-49)

 • A gibeoni tó, ahol Dávid és Ísbóset erõi összecsaptak Izrael királyi székéért. (2 Sámuel 2,12-32)

 • A hesbóni tavak, amit a Biblia Szulamit szemeihez hasonlít. (ÉnÉn 7,5)

 • A királyi palota Samáriában, ahol Izrael királyai éltek. (1 Királyok 20,43; 21,1-2; 22,39 · 2 Királyok 1,2; 15,25)

 • Samária tava, ahol halála után megmosták Aháb király harci kocsiját. (1 Királyok 22,29-38)

  A gibeoni tó
 • Az Ezékiás király által Jeruzsálem alatt ásott vízvezeték, ami akkor is szolgáltatta a vizet, amikor az Asszírok körülzárták a várost. (2 Királyok 20,20 · 2 Krónika 32:30).

 • A királyi palota Babilonban, ahol Bélsaccar király a lakomát tartotta, amikor Dániel megfejtette a kézírást a falon. (Dániel 5)

 • A királyi palota Súsánban, ahol Eszter a Perzsa király, Ahasvérós felesége volt. (Eszter 1,2 · 2,3;5;9;16)

 • A királyi palota kapuja Súsánban, ahol Mordokaj, Eszter rokona, ült. (Eszter 2,19; 2,21; 3,2-3; 4,2; 5,9; 5,13; 6,10; 6,12)

 • A tér a királyi palota kapuja elõtt Súsánban, ahol Mordokaj találkozott Hatákkal, Ahasvérós háremõrével. (Eszter 4,6).

 • A zsinagóga alapja Kapernaumban, ahol Jézus meggyógyított egy tisztátalan lélektõl megszállt embert (Márk 1,21-28), és ahol elmondta az élet kernyerérõl szóló prédikációját (János 6,25-59).

 • Péter háza Kapernaumban, ahol Jézus meggyógyította Péter anyósát és másokat. (Máté 8,14-16)

 • Jákób forrása, ahol Jézus beszélt a samaritánus asszonnyal. (János 4)

 • A Betesda nevû medence Jeruzsálemben, ahol Jézus meggyógyított egy beteg embert. (János 5,1-14)

 • Siloám-tava Jeruzsálemben, ahol Jézus meggyógyította a vakot (János 9,1-7).

 • A törvényszék Korinthusban, ahol Pált törvény elé állították (ApCsel 18,12-17).

 • Az efézusi színház, ahol az ötvösök zavargása történt (ApCsel 19,29). - Lásd a képet

 • Herodes palotája Cézáreában, ahol Pált fogvatartották (ApCsel 23,33-35).

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Írta: Bryant Wood, Associates for Biblical Research

Copyright © 1995, Associates for Biblical Research, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Go to Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Archaeology and the Bible ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP and TARTALOMJEGYZÉK