Languages

një mega-faqe jofitimprurëse, ekskluzivisht e bazuar në donatorë

Përgjigjet e krishtera varen tërësisht nga vullnetarët dhe kontributet e vizitorëve për mbështetjen dhe funksionimin e saj

Deklarata jonë e besimit

Dhuroni në ChristianAnswers.Net përmes PayPal
Kontribuoni

Gjuha shqipe

ChristianAnswers është një shërbesë mbarëbotërore e krijuar për ungjillëzimin efektiv, edukimin dhe dishepullizimin nëpërmjet internetit. Qëllimi i tij kryesor është shërbimi—dhënia e PËRGJIGJEVE FALAS, të sakta, BIBLIK për një shumëllojshmëri të gjerë pyetjesh në mendjen e të krishterëve dhe jo të krishterëve.

Tregimi Per Perendine: Online Film (God's Story: From Creation to Eternity)
Tregimi Per Perendine: Online Film


Christian Answers Network
gjuhë zngleze (english)

URL: ChristianAnswers.Net/albanian