Спасете Си Малко Болка
Десет Съвета за Нови и Растящи Християни

Contemplative man looking out window. Illustration copyrighted.

Ставайки Християнин е най-вълнуващото събитие което ще стане във вашия живот. Намерили сте покой с вашия Създател. Намерили сте безкраен живот! Бъдете сигурни—Господ никога няма да ви изостави или да ви проклее. Той ви е донесъл до тук, и Той ще завърши чудесната работа която е започнал във вас. Господ знае всяка ваша мисъл, всяка ваша нужда, и най-дълбоките ви грижи.

Да видиме някои от тези възможни грижи. Първа, и от най-голям интерес грижа—имате ли “осигуряване” за вашето спасение? Библията казва да “направите вашето повикване и избиране сигурно” (2 Петрово 1:10, италиката добавена), така че, да минем през кратък “чек лист” за да се осигурим че вие сте наистина спасени:

 1. Осъзнавате ли че Господ се въплати, в личността на Исус Христос (1 Тимотей 3:16, KJV), и че Той умря за греховете на света?

 2. Вие дошли ли сте при Спасителя понеже сте сгрешили?

 3. Разкаите” ли сте се и сложили ли сте вашата вяра в Исус

 4. Убедени ли сте че Той е страдал и умрял на кръстта, и че Той отново е станал на третия ден?

Господ ни отпуска от Съдът на Вечна Справедливост по това че Исус Христос е платил за нас. Ние сме “опровергани” (оправени пред Господ) чрез Неговата страдаща смърт. Възкресението на Исус Христос е Божият знак за одобрението на факта че Неговата ценна кръв е била достатъчна да плати за нас.

Prisoner. Illustration copyrighted. Мислете го по този начин. Вие сте преминали закон и имате глоба от 50 хиляди долара. Казвате на съдията че вие искрено съжалявате, но той отговаря, “И трябва да бъдете—вие сте нарушили закона! Сега, можете ли да платите глобата?” Може да ви пусне само ако глобата е платена. Ако някой друг плати вашата глоба, тогава той може да ви пусне, но той трябва да има “причина” по която да ви пусне.

Причината поради която се нуждаеме за заместник да плати нашата морална “глоба” (спасител), е понеже сме нарушили Божият Закон. Да видим колко много сме преминали този Закон (Десетте Божии Заповеди), ще минем през някои от тях—Някога излъгали ли сте? Някога откраднали ли сте нещо? Някога ламтяли ли сте към някого? Ако сте отговорили “Да” на някои от тези въпроси, вие признавате че сте лъжливи, крадливи, ламтящи по сърце, и трябва да се срещнете с Господ на Страшния Съд! Ако сте използвали Неговото име напразно, тогава сте виновни от “богохулство”—вие сте заместили святото Божие Име за псувня. Може би сте мразили някого, тогава Библията казва че вие сте убиец. Вие сте нарушили светия Божий Закон, и вие сте в ГОЛЯМА криза. На Страшния Съд, вие ще бъдете намерени виновни, и ще пристигнете в Ада. Затова ви е нужен Спасител. Само съжялявайки за вашите грехове, или признавайки ги на Господ няма да ви помогне. Трябва да се обърнете от грях, и вашата вяра трябва да бъде само в Исус Христос. Той е “причината” за Божията прошка към вас. Ако не сте сигурни от вашето спасение, направете Псалтир 51 вашата собствена молитва.

Да видим някои други неща които могат да ви спасят голяма болка.

Следващо…

 1. Хранене по ДуматаДневно Хранене
  “Здраво бебе има здравословен апетит. Ако наистина сте били “родени” от Духа на Господ, тогава ще имате здравословен апетит…” [Прочетете повече]

 2. ВяраАсансьори Могат Да Ви Изоставят
  “…в свят където постоянно сме изоставени, можем изцяло да разчитаме на, и да вярваме в, Неговите обещания… Той никога, никога няма да ни отчае…” [Прочетете повече]

 3. ЕвангелизъмНашата Най-Сериозно Задача
  “Вие най-вероятно имате лимитирано време след вашето преобръщане да направите промяна във вашите неспасени приятели и семейство с Евангелието… Тук има съвет който ще ви спаси доста скръб…” [Прочетете повече]

 4. Молитва“Почакайте За Минута”
  “Изследвания показват че повече от 90% от Америка се моли дневно… Как да бъдете чуте:” [Прочетете повече]

 5. ВоюванеВъзхвалете Господа и Подайте Мунициите
  “Когато станете Християнин/Християнка, вие сте настъпили в разгорещена древна битка. Имате троен враг—светът, плътта, и дявола… Да видим тези три опълченски врагове…" [Прочетете повече]

 6. Последване Прилети Пеперудке
  “Помолете се за къде да отидете… Не ставайте 'духовна пеперудка.' Изпратете си корени…” [Прочетете повече]

 7. БлагодаренеНаправете Правилното Нещо
  “За Християнина, всеки ден би трябвало да бъде Ден на Благодарност. Би трябвало да сме благодарни даже посред проблемите ни…" [Прочетете повече]

 8. Кръщаване с Вода
  [Прочетете повече]

 9. Облагане с десятъкПоследната Граница
  “Веднъж е било казано че портфейлът е 'последната граница.' Това е последното място което трябва да бъде покорено – последното нещо което отива при Господ в предаване…" [Прочетете повече]

 10. Неприятности: Култове, Атеисти, Скептици
  “Когато култове ви казват че трябва да признаете Божието има да бъдете спасени, че трябва да се молите на точен ден и трябва да бъдете кръстени от по-стар на църквата, не се паникьосвайте. Просто се върнете към Инструкциите…” [Прочетете повече]


[Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate]

Преводач: Vlad Velinov

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. От книжката Спестете Си Малко Болка. Редактирано от Films for Christ.

Интернетната страница под авторско право © 2001, Living Waters Publications, Всички Права Запазени - Освен както отбелязано на “Usage and Copyright” страница.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ