><br>

<table width=
 
Bekijk onze filmrecensie van
“The Passion of the Christ”
LUISTER naar de inhoud van deze bladzijde in een iets langere versie (Ray Comfort spreekt) (dit vereist Windows Media Player) - SPEEL (12 min.)

Mel Gibson's film “The Passion of the Christ” wordt door sommigen beschouwd als een aanstootgevende film. Waarom? Staat er seks in of wordt er onbehoorlijke taal in gebruikt? Nee. Het is omdat hij ons de wrede en onbeschrijfelijke dood van Jezus Christus laat zien.

In het boek van Jesaja staat geprofeteerd, dat deze wrede dood zou plaatsvinden—de Messias zou worden ‘…verbroken voor onze ongerechtigheden’ en verder staat er ‘…de Heer wilde hem breken.’ (Zie Jesaja 53:5-10)

Wat betekent dat en hoe komt het op je over?…


Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Indonesisch, Japans, Portugees

copyrighted photograph

Een kleine jongen werd eens door zijn vader verboden om een antieke vaas aan te raken (die aan iemand anders toebehoorde). Op een dag raakte het kind niet alleen de vaas aan, maar hij brak hem nog ook. Hij maakte zich echter geen zorgen omdat hij dacht dat de vaas gemakkelijk vervangen kon worden. Toen de vader ontdekte, dat de vaas gebroken was, vertelde hij zijn zoon, dat hij wel $ 25.000 waard was.

Pas toen het kind hoorde hoe kostbaar de vaas was begreep hij hoe erg het was wat hij had gedaan en hij kreeg erg spijt. Toen de vader zag dat het kind werkelijk spijt had, zei hij: ‘Zoon, het zal me alles kosten wat ik bezit, maar omdat ik zoveel van je houd zal ik ervoor zorgen dat de vaas vervangen wordt.’

Laten we, om te kunnen begrijpen wat een ongelofelijk ding God voor jou heeft gedaan, een ogenblikje kijken naar je overtredingen.

Heb je de Tien Geboden gehouden? Heb je altijd God boven alles liefgehad? Of heb je iets anders tot god verheven, iets dat je beter uitkomt, Heb je Gods naam wel eens ijdel gebruikt? Heb je de Sabbat geheiligd, en je vader en moeder geëerd? Heb je wel eens iemand gehaat? God beschouwt haten als moord.

Jezus zei: ‘Wie een vrouw aanziet om haar te begeren heeft alreeds overspel gepleegd in zijn hart’(dit wil ook zeggen seks voor het huwelijk) Heb je wel eens met lust in je ogen naar iemand gekeken?

Heb je wel eens gestolen?(De waarde van het item is niet relevant) Heb je gelogen? (Inclusief bij het beantwoorden van deze vragen). Heb je wel eens iets begeerd dat van een ander is?

De Bijbel waarschuwt, dat de dag zal komen dat God alle moordenaars, verkrachters, dieven, leugenaars, overspeligen, enz. zal straffen. Hij zal zelfs onze woorden en gedachten beoordelen.

Zul je dan op de Dag des Oordeels schuldig zijn of onschuldig?

Misschien denk je dat God goed is en je zonden wel door de vingers zal zien. Maar juist zijn goedheid zal ervoor zorgen dat moordenaars, verkrachters, dieven, leugenaars, enz. hun gerechte straf niet zullen ontlopen.

Of misschien denk je wel, dat onze goede daden zwaarder zullen wegen dan onze slechte op die dag; maar het feit dat een crimineel aan een goed doel geld geeft heeft niets te maken met het vergrijp dat hij pleegde. Al de goede werken in de wereld kunnen God niet omkopen om onze zonden te vergeven. Elke overtreding zal worden bestraft.

[ Als je het niet helemaal begrijpt en niet gelooft dat je Gods wet hebt gebroken, lees: Ben ik goed genoeg om naar de hemel te gaan?]

Zie je nu in dat je ‘de vaas’ hebt gebroken in duizend stukjes en dat je de zaak niet zelf in orde kunt brengen?

Maar God werd een zondeloos Mens mens om ons rechtvaardig te maken in zijn ogen. De horror van het kruis toont ons hoe boos hij is over de zonde. Het feit dat hij begeerte ziet als overspel en haat als moord toont ons hoe serieus dit allemaal wel is. En dit feit moet ons wel tot diepe spijt drijven over wat we hebben gedaan.

[Lees: Hoe stierf Jezus? Leer de feiten kennen (gebaseerd op historisch bewijs en forensische wetenschap)]

Copyright, Newmarket Film Group
Afbeelding van Jezus Christus in ‘The Passion of Christ.’
Zie onze filmrecensie.

Denk eens aan wat God allemaal deed om de zaak in orde te krijgen. Jezus van Nazaret werd wreed verwond voor onze ongerechtigheden…’de Heer wilde hem breken.’ God houdt zoveel van je, dat hij het in orde wilde maken door het kruis, en daarna overwon hij het graf door zijn opstanding.

De bijbel zegt: ‘Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Joh. 3:16).

Maak ernst met het tonen van berouw en vertrouw de Redder (dat je wederom  geboren bent. Zie Joh. 3:1-5), of je zult onder zijn brandende toorn blijven liggen en uiteindelijk in de hel belanden.

[Zie: Is er werkelijk een plaats die ze hel noemen?]

God wil niet dat dat gebeurt, dus belijdt je zonden nu meteen aan hem (misschien krijg je morgen geen kans meer), stel je vertrouwen op Jezus Christus om je te redden en dan zul je overgaan van de dood in het leven.

[Als je op dit moment nog niet zeker weet wat God je aanbiedt, of wat je moet zeggen of doen, zie dan: God’s Story: Wat betekent Gods geschenk aan jou?]

 

Bekijk hem nu!

The HOPE: Het verhaal van Gods belofte aan alle mensen (78 min.)

Ontdek het verhaal van Christus dat niet is verfilmd in ‘The Passion…’Ontdek zelf de overweldigende boodschap van HOOP die God aan de mensen aanbiedt – chronologisch aangeboden vanaf de grondlegging der wereld tot aan onze tijd. Hier is een bewegend beeld dat de tijdloze boodschap bevat van Gods liefde en voorziening in een mooie vorm, spannend, indringend en begrijpelijk. GA
Bekijk online, of bestel een video of dvd

Heb je onjuiste vooronderstellingen gehad over onze eeuwige bestemming. Vind nu de antwoorden waar je op zit te wachten! Bekijk deze accurate, eenvoudig te begrijpen videopresentatie. GA

Ontvang antwoorden op je meest sceptische vragen over Jezus Christus. Wie was hij? Lees de geschiedenis, onderzoek de blijken van zijn goddelijkheid, wonderen, opstanding en zijn claims. GA

Easter, the Resurrection of Jesus
Lees de verbazingwekkende waarheid over de opstanding van Jezus Christus, het centrale gebeuren van de hele geschiedenis. Vragen en antwoorden voor sceptici, studenten, kinderactiviteiten en waardevolle bronnen. GA

Ja, Jezus Christus kan jou helpen om de antwoorden te vinden waar je naar zocht. Hij kan de leegte in je hart vullen. Hij kan je vrede en vreugde schenken. BEKIJK ONZE ANTWOORDEN op vaakgestelde vragen over redding, vergeving, het evangelie en meer. GA

Begrijp je het verhaal van God “God’s Story”? Maak een multimediareis door de bijbel, va schepping tot eeuwigheid. Bekijk een logisch verslag van de belangrijkste feiten in de bijbel, in chronologische volgorde. GA

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel
Weet je niet hoe je je geloof in Christus met anderen zou kunnen delen? EffectiveEvangelism.com geeft je ideeën over hoe je op de meest effectieve manier anderen kunt bereiken. GABid een gebed als dit:

‘Lieve God, vandaag keer ik me af van al mijn zonden (wees specifiek). Vandaag stel ik mijn vertrouwen in Jezus Christus alleen als mijn Heer en Heiland. Vergeef me, verander mijn hart en schenk me uw genadegave van eeuwig leven. In de naam van Jezus Christus bid ik u dit, amen.'

Lees je bijbel dagelijks en gehoorzaam aan wat er staat (Zie Joh. 14:21).

Bedankt dat je dit wilde lezen. Klik nu eens op deze link: 'Bespaar jezelf de moeite.' Daar zul je belangrijke principes vinden die je zullen helpen om te groeien in het geloof.


Auteur: Ray Comfort. Tekst copyright, 2004, Living Waters Publications, een Team Member van ChristianAnswers.Net. De tekst van deze bladzijde is verkrijgbaar als traktaat bij Living Waters Publications.


Neem een momentje de tijd om je beslissing aan ons te melden…
(vink een zin aan)

Ik heb nog geen beslissing genomen om Christus te volgen, maar ik ben geïnteresseerd. Neem alstublieft contact met mij op.

Ik heb zojuist gebeden en eeuwig leven ontvangen door Christus.

Ik heb mij bekeerd van mijn zonden, vertrouwde op Christus voor mijn redding en heb besloten Christus te volgen voor de rest van mijn  leven, maar ik ben nog onzeker over mijn eeuwige redding.
(Read our on-line answers to frequently-asked-questions on this subject)

Ik heb nu besloten om mijn leven opnieuw aan Christus toe te wijden om Christus te dienen. [ Bid tot hem, belijd je zonden, bekeer je. Vraag hem om je te helpen van nu af aan een leven te leiden dat hem waardig is.]

Geen nieuwe beslissing op dit moment. Ik ben al een tijdje Christen.

Heb je VRAGEN over redding, Gods vergeving of een dergelijk onderwerp? ANSWERS is slechts een klik bij je vandaan.


Naam:
Ik ben een:   Man Vrouw
Leeftijd:  
E-mail:
Type je commentaar hieronder in. Als je zou willen dat een van onze vrijwilligers contact met je opneemt per e-mail, vraag er dan om.

Meer weten?


Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

ChristianAnswers.Net™ is op geen enkele manier verbonden aan “The Passion of the Christ” en is onafhankelijk van Icon Distribution, LLCen hun bestuursleden, leden of gevolmachtigden. De recensies en opinies die hierin zijn neergelegd hoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als de inzichten en opinies van Icon Distribution, LLC, en hun bestuursleden, leden of gevolmachtigden.

Vertaald door Josine