Намерени ли са гробовете на хора в Библията?

Пилигрими на Цветница в Светата Ц ърква на Божи Гроб

Из Библейски земи има многобройни “традиционни” гробници на различни Библейски личности, понякога няколко за един човек! В много случаи, няма никакво исторически или археологическо доказателство да подкрепи тези разпознавания. Има много случаи където има силно, ако не сигурно, доказателство за намирането на погребалното място на някой, или някои, в Библията.

Исус Христос


Светата Църква на Божи Гроб, Йерусалим

В Йерусалим днес, има две места които твърдят че са гробницата на Исус: Църквата на Божия гроб и Градинската Гробница. Градинската Гробница е била индентифицирана като гробницата на Исус само в къснят XIX в. и няма историческо потвърждение. Дълга традиция отиваща чак до първи век, обаче, твърди че гробницата на Исус е в Църквата на Божия Гроб в Стария Град Йерусалим. През IV в., Константин е бил намерил гробническото местоположение под второвековен Римски храм. Над нея той направил църква. Тази църква е била възстановявана и поддържана из вековете след това. Днес е споделяна от шест вери: Латински Католици, Гръцки Православни, Арменци, Сирийци, Коптици и Етиопски.


Научете за смъртта и възкресение на Исус Христос

Научете за Неговия живот и духовенство

Кайафас Висшият Свещеник

Photo copyrighted. All rights reserved.
Костницата на Каиафа Висшия Свещеник

Каиафа е бил висш свещеник за 18 години, 18-36 сл.Хр. Най-вероятно е взел позицията оженвайки се за дъщерята на Анна, глава на силна висша свещеническа група (Йоан 18:13). Каиафа е неизвестен като водачът на заговора да се разпъне Исус.

На събрание от религиозните водачи, Каиафа казал, “нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ.” (Йоан 11:50). Той е говорил за възможната намеса от Римските власти, ако ученията на Исус направят безпокоение. Думите му са били пророчески поради това че Исус наистина умрял за хората, всичките хора на света, като евхаристия за грях.

След като Той е бил арестуван, Исус е бил взет при къщата на Каиафа и задържан през нощта. Пазачите му се присмивали и Го били (Лука 22:63-65). През сутринта Той е бил разпитан и още бит. Каиафа Го попитал, “Ти Христа ли си (Месия), Син на Благословения?” “Аз съм,” отговорил Исус (Марк 14:61-62). Каиафа тогава предал Исус на Пилата да бъде съден.

Следвайки разпъването на Исус, Каиафа продължил да преследва ранната църква. Той довел апостолите пред религиозните водачи и им казал, “Строго ви запретихме да не поучавате в това име; но ето напълнили сте Ерусалим с учението си, и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на тоя човек (Исус).” А Петър и апостолите в отговор рекоха: “Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.” (Актове 5:28-29).

Семейната гробница на Каиафа е била случайно открита от работници конструктирали път в парк точно на юг от Стария Град на Ерусалим. Археолози били веднага повикани на сцената. Когато изследвали гробницата те намерили 12 костници (варовични кутии за кости) съдържащи остатъците на 63 човека. Най-красиво декорираната от костниците е била написана с име “Йосиф син на (или, на семейството на) Каиафа.” Това е било пълното име на висшия свещеник който арестувал Исус, както документирано от Йосефус (Antiquities 18: 2, 2; 4, 3). Вътре са били остатъците на 60-годишен стар мъж, почти със пълна сигурност тези на Каиафа от Новия Завет. Това удивително откритие е, за първи път, ни дало с физически останки на личност наименувана в Библията.

[Повече за Каиафа]

Яков, брат на Исус Христос

Археолозите намерили ли са неговият костник (гробна кутия)? Отговор
[Научете повече за Яков]

Цезар Августин

Велик политик и администратор, Августин е владял Римската империя г.пр.Хр.-14 г.сл.Хр. Беше Августин който е дал преброяване на населението заповед която е довела Мария и Йосиф до Бетлехем, където Исус е бил роден (Лук 2:1-7). Августин издигнал за себе си величен мавзолей в Рим, на източния бряг на реката Тибир, една четвърт миля (0.4 км) северозапад от Римския Форум. Останките съществуват до днес в центъра на Пиаза Августо Императоре.

Бил е 285 фута (87 м) в диаметър и 143 фута (43.5 м) висок, увенчен със статуя на императора. Неговата пепел е била сложена във ваза в центъра, докато тези на други членове на династията са били поставени във вази в коридор около централния цилиндър. Макар че някои от вазите са били намерени на място от екскаватори, пепелите са изчезнали от дълго време.

[Повече за Цезар Августин / Прочетете историята на Христосовото раждане ]

Гробници на Патриархите

Photo copyrighted. All rights reserved.

Библията казва че Сара, Абрахам, Исак, Ребека, Леа и Якоб са били погребани в Хеброн, в пещера наречена Пещерата на Макпела, купена от Абрахам (Битие 23).

По традиция, тази пещера е била под Харам ел-Калил (“свещения прецинкт на приятеля на Милостивия Един, Бог”) в Хеброн, днес Мюсюлманска джамия. Отнасяния чак от Елинистическия период (2-ри век пр.Хр.) сочат че това е истинското местоположение на погребването на Патриархите. Пещерата е била изследована от Августинските Канони през 1119, по което време те са твърдяли че са намерили костите на Патриархите.

Йосиф, син на Якоб (внук на Абрахам)

Намерена ли е оригиналната гробница на Йосиф? Отговор

[Научете повече за Йосиф]

Гробниците на Давид и Соломон

Photo copyrighted. All rights reserved.
Тунелни гробници

Из царският период, царете на Judah са били заравяни в града на Давид. В южния край на Града на Давид, на юг от Стария Град на Ерусалим, има две паметни тунелни гробници които много учени вярват да са гробниците на Давид и Соломон. Засъжяление, те са били развалени от по-късни отмъщения, така че никакви идентифициращи надписи са останали. В същата местност много Желязно Векови гробници, възможно тези на други царе на Юдея.

Едно изключение на обикновения обичай е било погребването на Озия. След като той е бил прокажен, не е бил погребан с другите царе, но “близо до тях в поле за погребване което е принадлежало на царете, защото хората казали, ‘Прокажен е.’” (2 Паралипоменон 26:23).

Интересно е че, надпис е бил намерен на Върха на Маслините през 1931 измерен до 1-ви век сл.Хр. който чете, “Тук са донесени костите на Озия, Цар на Юдея – не отваряйте.” Очевидно, поради неговата лепра, костите на Озия са били премахнати от полето принадлежащо на царете и преместено на още по-изолирано място.

Кипър Велики

Кир владял Персийската империя от 559-530 г.пр.Хр. Най-добре е знаен за неговото покоряване на Вавилон през 559 г.пр.Хр. Вече през 8-ми век пр.Хр. Исая е предсказал тази загуба (Исая 45:1-3), и отива да каже че Кир ще ‘пусне пленниците Ми без откуп или подаръци’ (Исая 45:13). Че Кир е освободил Еврейските пленници от Вавилон не само е документирано в Библията (2 Паралипоменон 36:22-23; Eздрa 1:2-4), но също е казано в съвременния Кириен Цилиндър. Този древен рекорд казва, “Аз (Кир) събрах всичките техни предишни заселници и ги върнах в техните домове.”

Photo copyrighted. All rights reserved.

Кир е бил заровен в проста камъчна гробница извън столицата си на Пасаргада в днешен Иран. Според историка Страбо, този надпис веднъж е бил по структурата, “О човеко, аз съм Кир, син на Камбис, който основа империята Персия, и беше цар на Азия. Не ми се сърди за този паметник” (География xv.3.7).

Дарий Първи Велики

Дарий 1-ви е бил цар на Персийската империя от 522-486 г.пр.Хр. Той дал разрешение за подновяването на препострояването на Храма (Ездра 6:1-12), което е било прекъснато за около 10 години.

Първият от трите му паметни гробници отрязани в скала около Персийската столица на Персеполис, Иран. Надписът на гробницата чете,

Цар Дарий казва: Царю, който и да си, който и да дойде след мен, защити се добре от лъжи. Не се доверявай на човекът който лъже. … Повярвай каквото съм направил и кажи истината на хората. Не крий (я). Ако не скриеш тези неща, но ги кажеш на хората, дано Ахура Мазда да те защити.…

Има три други гробници на мястото, мислени да бъдет на Персийските царе Ксеркс (485-465 г.пр.Хр.), Артаксеркс 1-ви (465-424 г.пр.Хр.), и Дарий 2-ри (423-405 г.пр.Хр.). Няма никакви други надписи, обаче, да бъде сигурно от тези индефикации. Ксеркс е Асуир от книгата на Естир, царят който Естир омъжила. Ездра е бил книжник (Ездра 7:6) и Неемия a виноносач (Неемия 2:1) под Артаксеркс 1-ви. Той разрешил на Ездра и Неемия да се върнат в Ерусалим, Ездра да извърши религиозни и юрисдически задължения (Ездра 7:12-26), и Неемия да построи отново градските стени (Неемия 2:1-9). Дарий 2-ри може би е Дарий споменат в Неемия 12:22, но това не е сигурно.

[ Дарий / Артаксеркс / Вторият Храм / Ездра ]

Също вижте

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Автор: Рик Лансер отf Associates for Biblical Research

Тranslated by: Vlad Velinov

Авторско право © 1998, 2002, Films for Christ, Всички Права Запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ