Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Откъде е взел Каин жена си?

Типично съобщение което получаваме по имейл: “Здравейте, аз съм жесток вярващ в Еволюцията. Винаги казвам на приятелите ми които са религиозни, че може би Библията е само още една история като Крал Артур и Рицарите на Кръглата Маса… дори това че правя някои доста добри аргументи, в мое мнение, срещу креационизма, те все още не се съгласяват с мене. Няма значение, но винаги има един въпрос който ги затапя… ‘Ако Адам и Eва са били първите хора на тази планета, тогава как е дошло цялото население без кръвосмешение?’ Нали Библията казва че кръвосмешението е лошо…?” Искрено, Йондри.


Cain. Click here for the story of Cain and Abel. Illustration copyrighted.

Ниe даже не й знаем името обаче тя беше обсъждана в Скоуповият процес, спомената в пиесата и филмът Наследи Вятъра [1] и в книгата и филм Контакт,[2] и се е говорило за нея в страни из целият свят. Тя най-говорената за която ли е жена в историята?

Скептици са използвали жената на Каин отново и отново да се опитат и да омаловажат Книгата на Битие като истински исторически рекорд. Тъжно е че, повечето Християни не са могли да дадат достатъчно адекватен отговор на този въпрос. В резултат, светът мисли че Християните не могат да защитят властта на Писанието и в последък, Християнската вяра.

Например, на историческият Скоупов процес в Тенеси през 1925, Уилиям Дженингс Браян, просекуторът който стоя за Християнската вяра, не успя да даде отговор на въпроса за жената на Каин поставен от провъзгласеният анти-Християнин AЦЛУ[3] адвокат Кларенс Дароу.[4]

Пресата на света беше съсредоточена на този процес, и това което чуха е наранило Християнството до ден днешен—Християните са виждани като неможещи да защитят библейският рекорд. И скептиците тогава правят логическият погрешен скок до извода че библейският рекорд е незащитим!

Агностикът Карл Сейгън използва същият този въпрос в неговата книга Контакт [5] (която беше на най-купуваният лист на Ню Йорк Таймс), и в филмът Контакт, който беше основан по книгата на Сейгън, също го използва.

В книгата, измислената героиня Ели не може да намери отговори за жената на Каин, и други въпроси, от жената на един министер, който беше водачът на група за църковно обсъждане.[6]

Сейгън умно използва обикновени въпроси—като “Коя е била жената на Каин?”—въпроси които са често насочени към Християни в опит да докажат че Библията е незащитима.

Тъжното е че, повечето Християни най-вероятно не могат да отговорят на тези въпроси! Обаче, има отговори. Но, след като повечето църкви липсват в учението на апологетика,[7] особено за Книгата на Битие, повечето вярващи в църквата не са “подготвени винаги да дадат отговор на всеки който те пита за причина за надеждата в теб” (1 Петрово 3:15).

Защо е важно?

Много скептици са твърдяли че, за Каин да е намерил жена, е трябвало да има други “раси” от хора на земята които не са били потомци на Адам и Eва. За много хора, този въпрос е спречка в приемане на креационното описание в Битие и рекордът за само един мъж и една жена в началото на историята—рекорд на който много доктрини на Стария и Новия Завет зависят.

Защитатели на евангелието трябва да могат да покажат че всички човешки същества са потомци на един мъж и една жена (Адам и Ева)—както само тези хора които са потомци на Адам и Ева могат да бъдат спасени. Така че, вярващите трябва да могат да отговорят за жената на Каин и ясно да покажат че тя е потомък на Адам и Ева. (Относителните Библейски верси са Битие 4:1-5:5.)

Преди да отговорим на този въпрос, ще покажем колко е важен спряму съобщението на евангелието.

Първият Мъж

Adam. Click here to read the story of Creation and Adam and Eve. Illustration copyrighted.

Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха (Римляни 5:12).

Прочетохме в 1 Коринтийци 15:45 че Адам беше “първият човек.” Господ не започна чрез правене на цяла група хора.

Библията ясно казва че само потомците на Адам могат да бъдат спасени. Римляни 5 учи че всички сгрешихме защото Адам сгреши. Смъртното наказание, което Адам получи като съдебна присъда за неговият грях на бунт, също премина на всичките му потомци.

След като Адам беше главата на човешката раса когато той “падна,” ние които бяхме в кръста на Адам също “паднахме.” Така че, всички ние сме разделени от Господ. Последното следствие на грях ще бъде разделение от Господ в нашето греховно състояние завинаги. Обаче, добрите новини са че има начин за нас да се върнем при Господ!

Защото човек донесе грях и смърт в света, всичките потомци на Адам се нуждаят от безгрешен Човек да плати наказанието за грях и резултатната присъда за смърт. Обаче, Библията учи че “всички са сгрешили” (Римляни 3:23). Какво е решението?

Последният Адам

Jesus Christ. Click here to read about His story. (Illustration copyrighted)

Господ е осигурил решението—начин да избави човек от неговото окаяно състояние. Павел обяснява в 1 Коринтийци 15 че Господ е осигурил още един Адам! Божият Син взе човешка форма в допълнение на Неговата пълна божественост, ставайки перфектен Бог-човек—Исус Христос. В Неговата човешственост Той беше потомък на Aдам (through Ноа, Абрахам и Давид)—Той така стана нашен сродник! Той е наречен “последният Адам” (1 Коринтийци 15:45), защото той взе мястото на първият Адам. Той стана новата глава и, понеже той беше безгрешен, Той можеше да плати наказанието за грях:

Понеже, както чрез човека смъртта, така чрез човека възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят (1 Коринтийци 15:21-22).[8]

Христос страда смърт (наказанието за грях) на кръста, леейки кръвта си (“без проливането на кръв няма прощение” Евреи 9:22) за да могат тези които се премахнат от техният грях на бунт и си сложат тяхната вяра в Неговата делност на кръста могат да бъдат помирени на Господ.

След като Библията описва всички човешки същества като грешници, освен Богът-Човек Исус, и сме всички сродени (“направил е от една всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като е определил предназначени времена и пределите на заселищата им;” Деяния 17:26), евангелието прави смисъл само на основата че всички хора живи и всички които някога са живели са потомци на първият мъж Адам.[9] Ако това не беше така, тогава евангелието не може да бъде обяснено или защитено.

Книгата на Евреите увеличава как Исус взе на себе си формата на човек да спаси човечеството (Евреи 2:11-18).

Така че, само потомци на първият Адам могат да бъдат спасени.

Всички Сродени

Така че, имало е само един човек в началото—направен от прахта на земята (Битие 2:7).

Това също означава че жената на Каин е била потомък на Адам. тя не е могла да дойде от друга “раса” от хора и трябва да бъде една от потомците на Адам.

Първата Жена

Eve. Click here for the story of Adam and Eve. (Illustration copyrighted)

В Битие 3:20 четеме, “И човекът наименува жена си Ева {Т.е. Живот.}, защото тя беше майка на всички живи.”[10] В други думи, всички хора са потомци на Адам и Ева—тя е била първата жена.

Ева е била направена от реброто на Адам (или страна) (Битие 2:21-24)—това беше неповторимо събитие. Исус (Матея 19:4-6) и Павел (Ефесийци 5:31) използват това историческо и уникално събитие като доктриналната основа за оженването на един мъж на една жена.

Също, в Битие 2:20, ни е казвано че Адам погледнал към животните, но не можел да си намери годеница—нямало никой от неговият вид.

Всичко това прави очевидно че е имало само една жена, жената на Адам, в началото. Никога не е имало никакви други жени наоколо които не са били потомци на Ева.

Ако Християните не могат да защитят че всички хора (включително и съпругата на Каин) могат да си проследят техният семеен произход в края на краищата до Адам и Ева, тогава как могат да разберат и обяснят евангелието? Как могат да оправдаят пращането на проповедници до всяко племе и нация? Така че, трябва да може да се даде отговор на въпроса за жената на Каин, да илюстрира че Християните могат да защитят евангелието и всичко което учи.

Братята и Сестри на Каин

Каин е първородното дете не Адам и Ева записано в Светото Писание (Битие 4:1). Неговите братя, Абел (Битие 4:2) и Сет (Битие 4:25), са били част от първото поколение на деца някога родени на тази земя.

Макар че само тези три момчета са споменати по име, Адам и Ева са имали и други деца. В Битие 5:4 една верса събира живота на Адам и Ева—“And the days of Adam after he had fathered Seth were eight hundred years. And he fathered sons and daughters.” Това не казваThis does not say когато са били родени. Много са могли да бъдат родени през стоте и трийсет години (Битие 5:3) преди Сет да бъде роден.

През животите им, Адам и Ева са имали много момчета и момичета. Еврейският историк Йосефус е написал че, “Номерът на децата на Адам и Ева, както казва старата традиция, е трийсет и три сина и двайсет и три дъщери.”[11]

Библията не ни казва колко деца са били родени на Адам и Ева. Обаче, смятайки дължините на техните животи (Адам е живял 930 години—Битие 5:5), струва се разумно да се внуши че е имало много! Помнете те са били заповядани да “Бъдат плодородни, и да се размножат” (Битие 1:28).

Съпругата

Ако сега работим изцяло от Светото Писание, без никакви лични предубеждения или други екстра-библейски идеи, тогава в началото, когато е имало само първото поколение, братя са трябвали да се женят за сестри или тогава няма да има повече поколения!

Не ни е казано кога Каин се е оженил или други от детаилите от други женитби и деца, но можем да кажем със сигурност че някои от братята са трябвали да се оженят за техните сестри в началото на човешката история.

Ами Законите на Господ?

Много хора веднага отхвърлят заключението че синовете и дъщери на Адам и Ева са се били оженили за себе си като се хващат за законът срещу женитба между брат и сестра. Някои казват че не можеш да се ожениш за сродни. Всъщност, ако не се ожениш за сроден, не се жениш за човек! Една жена е сроден към съпруга си дори преди да се оженят защото всички хора са потомци на Aдам и Ева — всички са от една кръв." Законът забраняващ женитба между близки роднини не е бил даден чак до времето на Моисей (Левит 18-20). Както женитба е била един мъж до една жена до живот (основано по Битие 1 и 2), нямало никакво непослушание към законът на Господ първоначално когато близките роднини (дори братя и сестри) са се оженили един за друг.

Помнете че Абрахам се оженил за доведената си сестра (Битие 20:12). Господ благословил това обединение да доведе Юдейските хора чрез Исак и Якуб. Чак след 400 години Господ дава на Моисей законите които забраняват такива женитби.

Биологическо Уродство

Днес, на братя и сестри (и доведени братя и доведени сестри, и т.н.) не им е разрешено по закон да се оженят защото техните деца имат непозволено голям риск да бъдат деформирани. Колкото повече родителита са зближени, толкова по-вероятно е че децата им ще бъдат деформирани.

Има много силна генетична причина за такива закони която е лесна да се разбере. Всеки човек има два сета от гени, там имайки 130 хиляди двойки които установяват как една личност е сглобена и как извършва своите функции. Всяка личност наследява един ген от всяка двойка от всеки родител. За съжаление, гените днес съдържат много грешки (заради грях и Проклинанието), и тези грешки се показват по най-различни начини. Например, някои хора си пускат косата да порастне над ушите им да скрие че едното ухо е по-долу от другото—или на някой носът му не е чак в средата на неговот или нейното лице, или на някой си челюстта е малко извън форма—и така нататък. Да си признаем, единствената причина ние се наричаме един и друг нормални е заради нашото общо съгласие!

Колкото по-далечно сродени са вашите родители, толкова по-сигурно е че те ще имат различни грешки в гените си. Деца, наследяващи един сет от гени от всеки родител, са вероятни да имат с двойки генова сърържащи а максимум от само един лош ген във всеки чифт. Добрият ген се клони да преминава лошия така че деформацията (сериозна) не става. Вместо да имаш тотално деформирани уши, например, на една личност могат да бъдат само криви! (Общо взето, обаче, човешката раса бавно се дегенерира като грешките се насъбират, поколение след поколение.)

Обаче, колкото по-близо сродени са двама човека, толкова по-вероятно е че те ще имат общи грешки в гените си, след като тези грешки са наследени от същите родители. Така че, брат и сестра са много по-сигурни да имат същите грешки в гените си. Дете от обединение на брат и сестра може да наследи същият лош ген на същият чифт гени от двамата, което става в имането на две лоши копиета на гена и сериозни дефекти.

Адам и Ева не са имали такива насъбрани генетични грешки. КОгато първите двама човека бяха направени, те са били физически перфектни. Всичко Господ бе направил беше “много добро” (Битие 1:31), така че техните гени са били перфектни—никакви грешки! Но, когато грях влезе в света (заради Адам—Битие 3:6, Римляни 5:12), Господ проклина света така че перфектно създание тогава започна да се дегенерира, тоест, да изпитва смърт и изгниване (Римляни 8:22). След хиляди години, това поколение е произвело всякакви генетични грешки в живи същества.

Каин е бил в първото поколение на деца някога родено. Той (както братята и сестрите му) тогава е имал почти никакви неперфектни гени от Адам и Ева, след като ефектите на греха и Проклинанието ще са били минимални в започването (има нужда от време за тези копиращи грешки да се наберат). В тази ситуация, братя и сестри са могли да се оженят с одобрението на Господ, без никакъв потенцял да се произведат деформирани деца.

До времето на Моисей (няколко хилядолетия по-късно), дегенериращите грешки биха се насъбрали в човешката раса до такъв размер че е било нужна за Господ да забрани брат и сестра (и близки роднини) да се женят (Левит 18-20).[12] (Също, имало е доста хора на земята до тогава и е нямало никаква причина за близки роднини да се женят.)

Каин и Земята Нод

Някои твърдят че откъсат от Битие 4:16-17 означава че Каин отишъл в земята Нод и си намерил жена там. Така че, те могат да заключат че е трябвало да има друга рааса от хора на земята, които не са били потомци от Адам, които произвели жената на Каин.

Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем. И Каин позна жена си, която зачна и роди Еноха: и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си.

От това което сме споменали, ясно е че всички хоравключително и жената на Каин, са потомци на Адам. Обаче, този откъс не казва че Каин отишъл в земята Нод и си намерил жена. Джон Калвин, коментира на тези верси, и казва:

От контекстът ние можем да кажем че Каин, преди да заколи брат си, се е бил оженил за жена; иначе Моисей сега е щял да относи нещо спряму неговата женитба.[13]

Каин бе оженен преди да отиде в земята Нод. Той не си намерил жена там, но я “познал” (имал сексуална връзка с) нея.[14]

Други са оспорвали че защото Каин построил “град” в земята Нод, там е трябвало да има много други хора. Обаче, Юдейската дума преведена като “град” не трябва да означава това което можем да си представим от конотацията за “град” днес. Думата е означавала “обградено градче” или защитен лагер.[15] Дори и стотина души биха били предостатъчно за такъв “град.” Въпреки това, би имало доста потомци от Адам на земята по времето на смъртта на Абел (вижте долу).

От Кой Е Бил Каин Ужасен? (Битие 4:14)

Cain kills Abel. Click here for the story. (Illustration copyrighted).

Някои твърдят че е трябвало да има много хора на земята освен потомците на Адам и Ева, иначе Каин не е бил могъл да бъде изплашен от хора искащи да го заколят за дето убил Абел.Някои твърдят че е трябвало да има много хора на земята освен потомците на Адам и Ева, иначе Каин не е бил могъл да бъде изплашен от хора искащи да го заколят за дето убил Абел.

Първо на първо, през дните преди цижилното правителство е било учредено да накаже убийци (Битие 9:6), някой би искал да нарани Каин за дето е убил Абел само ако е бил близко сроден с Абел! Странници едва ли им би пукало. Така че хората от които Каин е бил уплашен не са могли да бъдат друга раса хора.

Второ, Каин и Абел са били родени доста време преди смъртта на Абел. Битие 4:3 казва:

And in the course of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering to the Lord.

Забележете фразата “в посрядъка на времето.” Знаеме че Сет е бил роден когато Адам е бил на сто и трийсет години (Битие 5:3), и Ева го е видяла като “заместник” за Абел (Битие 4:25). Така че, периодът от раждането на Каин и смъртта на Абел е можело да бъде около 100 или повече години—позволявайки доста време за други деца на Адам и Ева да се оженят и да имат деца и внуци. До времето когато Абел е убит, можело е да има значително много потомци на Адам и Ева, включвайки няколко поколения.

От Къде е Дошла Технологията?

Някои казват че Каин да отиде в земята Нод и да построи град се е изисквало много технология която е трябвало да бъде там вече на земята, предполагащо се развито от други “раси.”

Обаче, потомците на Адам и Ева са били много интелигентни хора. Джубал е правил музикални инструменти като харпата и органът (Битие 4:21), and Tubal-Cain worked with brass and iron (Битие 4:22).

Заради интензивна еволюционираща индоктринация, много хора днес мислят че нашото поколение е най-интелигентното което някога е живяло на тази планета. Но само защото имаме джетове и компютри, не означава че сме най-интелигентните. Модерната технология произлиза от насъбирането на знание. Стоим на раменете на тези които са отишли преди нас.

Мозъците ни са страдали от 6000 години от Проклинанието (от Адам и нататък). Ние сме доста дегенерирани в сравнение с хората преди много поколения назад. Сега може изобщо да не сме до нивото на интелигентност нито измисляне на което децата на Адам и Ева са били. Светото Писание ни дава поглед на това което ни изглежда да бъде велика изобретателност от началото.[16]

Заключение

Много Християни не могат да отговорят на въпроса за съпругата на Каин защото те се насочват на днешният свят (и проблемите свързани с близо сроднено женене), и не разбират отчетливият исторически рекорд Господ ни е дал.

Те се опитват да изтълкуват Битие от нашата сегашна ситуация, вместо да разберат истинската библейска история на света и промените които са станали в резултат на грях. Понеже те не си строят техният поглед за света от Светото Писание, но вземат секуларният начин на мислене към Библията, те са слепи към простите отговори.

Битие е рекорд от Господ който е бил там като е станал историята. То е думата на Един който знае всичко, и който е достоверен свидетел на миналото. Така че, когато използваме Битие като основа за разбиране на историята, можем да правим смисъл от въпроси които иначе биха били загадка.

[ Прочетете повече за Каин в нашата Библейска Енциклопедия. ]

Научете повече

Бележки

 1. “Холиудна” версия на известният Скоуповски Процес. Пиесата не твърдеше да бъде основана на истинският процес, но ясно беше направена да изглежда като репрезентация на Скоуповският Процес. Вижте бележка 3.
  Кен Хам, “Грешният Път Наоколо!” Креация, 1996, 18(3):38-41.
  Д. Ментън, “Наследи Вятъра: Исторически Анализис,” Креация, 1997, 19(1):35-8. Ментън документира грубото извръщаване и анти-Християнският биготизъм на пиесата.
 2. Контакт, пуснат на 11-ти Юли, 1997, Робърт Земекис Филм, Уорнер Бръдърс., основан върху Контакт Контакт от Карл Сейгън (Ню Йорк: Покет Букс, 1985).
 3. Американски Граждански Съюз на Свободи—организация на най-предният план за опити да премахне всички следи на Християнството от публичният живот в САЩ.
 4. Най-Известният Съдебен Процес на Света, Тенесийският Еволюционен Случай (дума-по-думен рапорт), Брайън Колеж, 1990 (преизпечата оригиналното издание), стр. 302.
 5. Сейгън, Контакт.
 6. Ибид, стр. 19-20.
 7. Апологетика—от Гръцката дума апологиа, означаваща да даваш защита. Християнска апологетика снабдява защита за нашата вяра в Исус Христос и нашата надежда в него за нашото спасение (1 Петрово 3:15). Това изисква достатъчно знание за Писание, включително доктрините на креация, първоначален грях, проклинание, потоп, девствено зачатие, живот, и министерството на Исус Христос от Назарет, Кръста, Разпъване, Възкръсване, Издигане, Второто Идване, и Новият Рай и Новата Земя. Включва обясняването на тези доктрини логично, за да одостовери вярата на някой и надеждата в Исус Христос. Най-накрая, трябва да може да се даде защита на тези доктрини, и Библията изобщо, от атаки от неверници.
 8. В този пасаж, Гръцката дума за “мъж” е в единствено число (“един мъж”).
 9. Ева, в един смисъл, е била “потомък” на Адам в това че е направена от неговата плът и затова има биологическа връзка с него (Битие 2:21-23).
 10. Юдейското буквално означава “тя ще да бъде майката на всички живи същества.”
 11. Уилиям Уистън, преводател, Пълните Неща на Йосефус (Гранд Рапидс, Мичиган: Крегел Публикация, 1981), стр. 27.
 12. Някои са твърдяли че това означава че Господ си променил мнението Си като променя законите. Но Господ не е решил друго—заради промените които грехът донесе, и защото Господ никога не се променя, Той е въведил нови закони за нашата полза. Също, в Библията има прогресивно разгръщане за Месийската програма която Господ е имал предвид от безкрайност. Вижте Р. Григ, “Разтваряне Плана,” Креация, 1998, 20(3):22-24.
 13. Джон Калвин, Коментари на Първата Книга на Моисей Наречена Битие (Гранд Рапидс, Мичиган: Бейкър Хаус, 1979), Том 1, стр. 215.
 14. Дори и предложението на Калвин да не е правилно спряму темата, все още има достатъчно време за мнозина потомци на Адам и Ева да се изместят и да се заселят места като земята Нод.
 15. Съгласието на Стронг: “град, градче, място пазено вървейки или пазач от най-общото чувство (дори и на прост лагер или пост).”
 16. Вижте Д. Читик, Пъзелът на Древния Човек (Нюбърг, Орегон: Креационен Компас, 1997).

Редактирано от Дон Батън, Ph.D. / Автори: Кен Хам, Джонатън Сарфати, и Карл Уайлънд, адаптирано от Ревизираните & Увеличените Отговри Книга (Мастър Букс, 2000). / Доставено от Creation Ministries International

Translated by: Vlad Velinov

Авторско право 1996, 1999, 2000, 2001, Creation Ministries International, Всички Права Запазени - освен както е отбелязано на закачената “Usage and Copyright” страница която дава на ChristianAnswers.Net посетители великодушните права за слагането на тази страница за употреби в техните домове, лични свидетелства, църкви и училища. Илюстрации и художествено оформоление е защитено от авторско право, 1999, 2001, Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA

Creation SuperLibrary.com ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ