God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Noach en de zondvloed Bladzijde 2

Terwijl de ark gebouwd werd, predikte Noach tegen de slechte mensen en zei: “Zij die weigeren God te eren zullen vernietigd worden.” Triest genoeg spotte iedereen met Noach en lachte om Gods waarschuwing.

Maar Noach en zijn gezin geloofden God, dus op de aangewezen tijd gingen ze de ark in en de Heer sloot de deur achter hen.

Ark in the Water. Copyrighted.
Tijdens de zondvloed bedekten de wateren alles op de aarde, inclusief de heuvels en zelfs de bergen. Alle levende wezens op aarde stierven, behalve wat in de ark was.

Toen deed God het regenen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten. Alle bronnen van de machtige oervloed braken open en de sluizen van de hemel werden opengezet. Het water op aarde steeg hoger en hoger totdat de ark op het water dreef.

Tenslotte bedekte het water alles op aarde, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan.

Every living thing died. Copyrighted.

Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, en ook alle mensen kwamen om, ze verdronken in de vloed. (zie aantekeningen)

De wateren bedekten de aarde gedurende 150 dagen. Maar God zorgde voor Noach en alles wat in de ark leefde. Toen deed God een wind waaien over de aarde die maakte dat het water afnam. Het water zakte voortdurend verder.

Alter. Copyrighted.
Noach en zijn gezin maakten een altaar en offerden een brandoffer aan de Heer.

Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. De planten begonnen opnieuw uit te lopen. Toen zei God tegen Noach: ‘Ga de ark uit en laat ook al wat leeft naar buiten gaan.’ En zo gebeurde het ook.

Toen richtte Noach een altaar op en offerde een brandoffer aan de Heer.

Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. En ook geef ik je behalve planten om te eten ook toestemming om vlees te eten. Maar ieder die een ander mens doodt moet dat bekopen met zijn eigen leven, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt.

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,  Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid.

God’s Promise. Copyrighted.

Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.

Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan mijn eeuwigdurende verbond.”De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Gerelateerde informatie…
  • De bijbel geeft aan dat de ark ontworpen was om te voorkomen dat mensen en alle dieren waarin een levensadem was, uitgeroeid zouden worden, LANDdieren dus. God stuurde geen andere dieren naar de ark omdat allerlei soorten waterschepselen zichzelf wel zelf konden redden. Meer informatie

  • Heb je vragen over de zondvloed? Wetenschappelijke en bijbelse antwoorden zijn verkrijgbaar. Ga

  • Als bergbeklimmers zuurstof nodig hebben, waarom Noach en zijn gezin dan niet toen ze zo hoog zaten. Antwoord

  • Extra bron: Kleurplaat over de regenboog