God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De bediening van Jezus bladzijde 7

Disciples having passover dinner. Copyrighted.
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was om te sterven, dus vergaderde hij zijn discipelen bijeen voor een Paasmaaltijd.

Jezus wist dat zijn tijd om te sterven gekomen was, dus vergaderde hij zijn discipelen bijeen voor een Paasmaaltijd. Terwijl ze aten nam Jezus het brood, sprak de dankzegging uit en gaf het aan hen zeggende: “Neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. Doe dit in gedachtenis aan mij.”

En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’

Fruit of the Vine. Copyrighted.

Jezus zei: “Wees niet ongerust, je gelooft in God geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.  Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’

Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.´

Die avond waarschuwde Jezus zijn discipelen ook voor de moeilijke tijden die zouden komen. Hij zei: “Als de wereld jullie haat, weet dan dat ze mij eerder gehaat hebben dan jullie. Hij die mij haat, haat ook mijn vader.”


De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine