God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part II: Exodus through the Prophets (Malachi)

Profeten beschrijven de Redder bladzijde 2

Jesus riding on a donkey. Copyrighted.
Zacharias profeteerde dat hun koning zou komen rijdende op een ezel.

Zacharia profeteerde: “Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.”

Koning David beschreef hoe de Redder zelf tevoren zou weten dat één van zijn allerbeste vrienden, met wie hij brood zou eten, hem zou verraden.

En Zacharia vermeldde zelfs dat de prijs die voor het verraad betaald zou worden dertig zilverstukken zou bedragen.

Jesus being beaten. Copyrighted.
Jezus werd geslagen, gemarteld en daarna gekruisigd voor onze zonden.

Door de profeet Jesaja liet God weten dat de komende Redder gemarteld zou worden en gegeseld en dat men hem in het gezicht zou spuwen.

Jesus' feet were peirced by nails. Copyrighted.

David beschreef de methode van executie als: “de handen en voeten van de Redder zullen doorboord worden, toch zal geen van zijn beenderen gebroken worden.”

Dat de Redder zou zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” En dat de omstanders zouden lachen en spotten met de woorden: “Deze man geloofde dat God hem zou bevrijden.”

David schreef ook dat “alle beenderen van de Redder ontwricht zouden zijn en dat hij in zijn dorst azijn te drinken zou krijgen en dat zijn vervolgers zijn klederen onder elkaar zouden verdelen en zijn jas zouden verdobbelen.”

People watched Jesus hanging on the cross. Copyrighted.

Jesaja zei dat omstanders verbijsterd zouden zijn als ze zagen hoe het gelaat van de Redder mismaakt was door de martelingen.

De profetieën in Gods boek beschrijven zelfs hoe op een dag de nakomelingen van David, de inwoners van Jeruzalem, de Redder zouden zien, die zij doorboord hadden.

En dit werd allemaal opgeschreven in de Schrift honderden jaren voordat de Redder kwam.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine