God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De bediening van Jezus bladzijde 4

Veel van de religieuze en politieke leiders verwierpen de leer van Jezus. Maar één van hen, een Farizeeër, Nikodemus geheten, kwam ’s nachts tot Jezus om de waarheid te vinden.

Nicodemus. Copyrighted.

Jezus zei: “Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.”

“Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?” vroeg Nikodemus. “Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?”

Jezus antwoordde: “Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.”

‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus

‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?’ Hierna legde hij uit wat een geestelijke geboorte was. ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Jesus came into the world to save us. Picture Copyrighted.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Iedereen die gelooft in de Zoon heeft eeuwig leven. wie niet in de Zoon gelooft zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Tenslotte begreep Nikodemus het en geloofdeDe volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine